Comunicat pentru faza națională la Olimpiada micilor istorici „Nicolae Iorga”

Comunicat pentru faza națională la Olimpiada micilor istorici „Nicolae Iorga”

În atenția președinților de filiale și

a profesorilor care au elevi calificați la faza națională a

Olimpiadei micilor istorici „Nicolae Iorga”

Etapa națională a Olimpiadei micilor istorici „Nicolae Iorga” se va organiza sub coordonarea filialelor, în data de 20 aprilie 2024, între orele 10:00-11:30, într-un centru de concurs din fiecare județ care are elevi calificați.

Timpul alocat probei este de 90 minute.

Subiectele vor fi transmise președintelui filialei sau unei persoane desemnate de acesta în dimineața zilei de concurs, între orele 7,30-9,00. Din momentul transmiterii subiectelor, președintele filialei devine direct răspunzător de confidențialitatea acestora și asigură, împreună cu echipa de organizare din centrul de concurs, multiplicarea și distribuirea lor către elevii participanți, începând cu ora 10,00.

Baremul de corectare va fi transmis după finalizarea concursului, la ora 11,30.

Comisia de organizare din centrul de concurs asigură:

– supravegherea elevilor pe parcursul derulării concursului;

– conectarea la linkul de supraveghere audio-video realizat de comisia centrală și transmis președintelui filialei;

– secretizarea fiecărei lucrări se realizează utilizând codul care folosește prescurtarea județului, clasa, scrisă cu cifre romane, un număr de la 01 la 100, urmat de inițialele profesorului îndrumător, după modelul propus ca exemplu: VN_VII_01_SG

– scanarea fiecărei lucrări într-un document în format PDF având ca nume codul de secretizare realizat după modelul de mai sus și transmiterea lucrărilor din fiecare centru de concurs către coordonatorul din comisia centrală care a realizat monitorizarea etapei județene;

– corectitudinea afișării rezultatelor depinde de respectarea modelului de secretizare și de salvarea documentului PDF cu codul corespunzător oricărei lucrări, pentru fiecare clasă în parte;

– păstrarea lucrărilor scrise în arhiva centrului de concurs până la finalul anului școlar în curs, pe bază de proces verbal.

Corectarea lucrărilor se va realiza de către comisia centrală, iar comunicarea rezultatelor se va realiza pe site-ul SSIR prin utilizarea codurilor de secretizare la data de 10 mai 2024.

Președinte SSIR,

Prof. univ. dr. Carol Căpiță

Categories: Concursuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *