Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie”, nr. XCI/2024

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie”, nr. XCI/2024

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2022 fiind publicate un număr de 89 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” a fost clasificată B pentru domeniul Istorie la evaluarea editurilor şi revistelor cu profil umanist, realizată în 2020 de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, iar conţinutul său este indexat în bazele de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com) şi ERIH+.

           Numărul XCI (2024) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

Istoria vieții de familie – abordări, metode, oportunități

Familia a fost și este în continuare un cadru existențial esențial pentru fiecare individ. Pe de altă parte, ultimele 3-4 generații au cunoscut mari schimbări în planul vieții de familie, schimbări care au cuprins atât apectele demografice de bază (vârsta medie la căsătorie, numărul copiilor, speranța de viață etc.), cât și aspecte economico-sociale (formele de conviețuire în cadrul aceleiași gospodării, mobilitatea geografică, dotarea gospodăriilor, nivelurile educaționale etc.), schimbări a căror conștientizare ajută la înțelegerea proceselor istorice mai largi care influențează prezentul și pregătesc viitorul. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Modalități de abordare a istoriei vieții de familie
 • Documente și mărturii referitoare la istoria familiei mele
 • Asigurarea traiului în cadrul familiei
 • Relațiile inter-generaționale
 • Deciziile de mutare în altă locuință / localitate / țară
 • Aspecte ale vieții (stră)bunicilor mei în corelație cu marile procese istorice ale secolului XX
 • Familia modernă: modificări ale ideii de familie și ale rolului familiei în societatea modernă

Participarea României la Al Doilea Război Mondial – fapte, (re)interpretări, semnificații

Al Doilea Război Mondial a fost un eveniment tragic în istoria României. Pierderile umane au depășit cu mult o jumătate de milion de oameni, distrugerile materiale au fost uriașe, instituțiile statului s-au degradat și au comis abuzuri impardonabile, România a pierdut teritorii și a sfârșit ocupată și supusă regimului comunist impus de Uniunea Sovietică. Istoriografia este împărțită pe această tematică. Unii istorici glorifică faptele de arme și/sau pe mareșalul Antonescu, alții condamnă cedările teritoriale din 1940 sau participarea statului român la Holocaust. Revista „Studii și articole de istorie” încurajează reevaluările desprinse de prejudecăți, care aspiră la obiectivitate și pun experiența României în context european și/sau mondial. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile axate pe cazuri concret-istorice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Istoriografia celui de-Al Doilea Război Mondial și sursele pentru noi (re)interpretări
 • Marjele de libertate și constrângerile opțiunilor politice ale României – 1940, 1941, 1944
 • Viața cotidiană pe front și în spatele frontului
 • Responsabilitățile individuale în contextul războiului
 • Holocaust și genocid în România și în Transnistria
 • 23 august 1944
 • Elementele unui bilanț: România ca aliat al lui Hitler vs România ca factor care a contribuit la înfrângerea Germaniei naziste
 • Soldatul român și echipamentul militar folosit (între curaj și groaza provocată de cel mai distrugător război de până atunci, discrepanța între organizarea pe „hârtie” și realitatea din teren a unităților militare apte de luptă – componența formațiunilor militare și înzestrarea cu echipament militar, logistica de război și contribuția diferitelor „arme” la război)

Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor, precum și materialele axate pe predarea online.

Aniversări, memorie și conștiință istorică

Miscellanea

Recenzii

Pentru lucrări apărute în anii 2022 și 2023.

Opțional, în perioada 1 iunie – 31 octombrie 2023, autorii sunt încurajați să comunice redacției titlurile și un punctaj al articolelor pe care intenționează să le transmită spre publicare, pentru a putea beneficia de consultanță înainte de redactarea respectivelor contribuții.

Termene:

 

 • 15 ianuarie 2024 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-martie 2024 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2024 – apariția numărului XCI (2024) al revistei.

Procesul de publicare în revista „Studii și articole de istorie” este gestionat de platforma dedicată. Aceasta este disponibilă aici. Ghidul de utilizare a platformei este disponibil aici. Înregistrarea webinarului cu privire la utilizarea platformei este disponibil aici. Secretariatul revistei „Studii și articole de istorie” încurajează toți potențialii autori să adreseze orice întrebări sau nelămuriri cu privire la platforma revistei prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro sau aici și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare disponibile aici.

Reluăm aici și Apelul de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. 90/2023 și cuprinsul numărului curent, 89/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *