Archives

Marie-Hélène Fabra Brătianu – Memoria frunzelor moarte

Marie-Hélène Fabra Brătianu Memoria frunzelor moarte București, Humanitas, 2012, 268 p. ISBN 978-973-50-3573-0 O carte greu de încadrat într-un gen anume este acest volum în care descendenta unei ilustre familii de oameni politici și cărturari își caută obârșiile reîntorcându-se în țara sa natală și descoperă nu fără uimire într-o arhivă de familie amintirea bunicilor materni. […]

Read More

Cătălina Mihalache – Didactica apartenenţei

Cătălina Mihalache Didactica apartenenţei. Istorii de uz şcolar în România secolului XX Iaşi, Institutul European, 2012, 333 p. ISBN 973-611-830-2 În colecția „Mentalități. Antropologie istorică. Istorie culturală” a uneia dintre cele mai reputate edituri ieșene a fost publicat recent și acest volum, la origini o teză de doctorat. De la început autoarea exprimă câteva teze […]

Read More

Nichita Adăniloaie – Pagini de istorie și învățământ

Nichita Adăniloaie Pagini de istorie și învățământ (culegere) București, Lumina Tipo, 2012. Sub acest titlu se adună o parte dintre cele peste 60 de articole publicate de autor în ultimele două decenii, în majoritate consacrate istoriei învățământului, dar și unor personalități și evenimente din modernitatea românească, lăsând loc și câtorva pagini memorialistice. . Am citit […]

Read More

Ștefan Grigorescu – Căpitanii lui Mihai Viteazul

Ștefan Grigorescu Căpitanii lui Mihai Viteazul Editura Univers Științific, București, 2011. ISBN Volumul este consacrat epocii lui Mihai Viteazul și cuprinde o cronologie a domniei, o scurtă descriere a armatei sale și un dicționar al comandanților, în majoritate boieri din Țara Românească, cărora li se adaugă balcanici (cei mai mulți ridicați la dregătorii), căpitani secui […]

Read More

Lavinia Betea et al. – Viaţa lui Ceauşescu. Ucenicul Partidului

Lavinia Betea (coord.), Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Ţiu Viaţa lui Ceauşescu. Ucenicul Partidului Bucureşti, Editura Adevărul Holding, 2012, 416 p. ISBN 978-606-644-036-3 Parte dintr-o trilogie, din care acum avem doar primul volum (anii 1918-1954), această biografie își propune să ofere, folosind o categorie largă de surse (arhivistice, de presă, mărturii ale contemporanilor, etc.), o […]

Read More

Cristian Preda – Vot și putere de la 1831 până în prezent

Cristian Preda Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent Iași, Polirom, 2011, 376 p. ISBN 978-973-46-2201-6 Consacrată istoriei sinuoase a relației dintre vot ca modalitate de legitimare și implicit de normare a puterii și felul în care cei astfel împuterniciți au înțeles să o exercite, cartea este de fapt o evaluare […]

Read More

Radu Rosetti – Ce am auzit de la alții

Radu Rosetti Ce am auzit de la alții. Amintiri București, Humanitas, 2011, 295 p. ISBN 978-973-50-2925-8 Primul volum al amintirilor lui Radu Rosetti, publicat la Iași în 1922 sub titlul de mai sus,  a întrunit de la început aprecierile cititorilor, motiv pentru care Eugen Lovinescu îl considera „cea mai prețioasă memorialistică din literatura română” (de […]

Read More

Lucian Boia – Istoriile mele

Lucian Boia Istoriile mele. Eugen Stancu în dialog cu Lucian Boia București, Humanitas, 2012 ISBN 978-973-50-3623-2 Cărțile de interviuri fac modă în cultura română contemporană. Uneori, ele dezvăluie pe diverșii cărturari în echilibristica deseori dificilă dintre ipostaza savantului dedicat științei, cetățeanului angajat spre binele public și individului preocupat de viața privată. Alteori, ele prezintă doar […]

Read More

Relu Stoica – Monumente şi eroi buzoieni

Relu Stoica Monumente şi eroi buzoieni ediţia a II-a completată, Buzău, Editgraph, 2011 ISBN 978-606-8310-39-8 Volumul se constituie într-un repertoriu complet al monumentelor şi eroilor din cele 87 de localităţi ale judeţului, în consecinţa a patru mari conflicte armate cu participare românească (1877-1877, 1913, 1916-1918, 1941-1945) şi a prăbuşirii regimului comunist (decembrie 1989). . Pentru […]

Read More

Niculae Cristea – Imaginea publică a monarhiei în România (1866-1947)

Niculae Cristea Imaginea publică a monarhiei în România (1866-1947) Editura Cavallioti, București, 2011, 290 p. ISBN 978-606-551-020-3 Lucrarea, la origini o teză de doctorat, ascunde sub acest titlu o prezentare atentă și minuțioasă a istoriei monarhice din România, precum și a modului în care a fost impusă și receptată de opinia publică. . Adresată tuturor […]

Read More