us English

Lista evaluatorilor SAI 2013-2020

iulie 19th, 2020 | Postat in Uncategorized

De la introducerea sistemului de evaluare a articolelor peer-review dublu și anonim, revista „Studii și articole de istorie”, a beneficiat de o creștere calitativă. În perioada 2013-2020 o serie de evaluatori și-au oferit cu amabilitate competența în evaluarea unor articole variate.

Lista acestora va fi actualizată pentru a cuprinde și pe evaluatorii numerelor următoare și în același timp este o măsură care se înscrie în asigurarea unei transparențe în ceea ce privește modul de evaluare și publicare a articolelor în revista „Studii și articole de istorie”.

Iată lista evaluatorilor din perioada 2013-2020:

Ștefan Aftodor

Ion Alexandrescu

Mioara Anton

Bogdan Antoniu

Constantin Ardeleanu

Victor Axenciuc

Silvia Barutcieff

Răzvan Bățăgui

Daniel Benga

Virgiliu Bîrlădeanu

Ștefan Bosomitu

Ovidiu Bozgan

Viorel Bratosin

Maria Bucur

Cosmin Budeancă

Iulia Bulacu

Sebastian Bunghez

Igor Cașu

Marius Cazan

Carol Căpiță

Ionel Cândea

Rafael Chelaru

Dan Citirigă

Anca Ciuciu

Valentin Cojanu

Marian Coman

Laurențiu Constantiniu

Mihai Cotenescu

Sorin Damean

Cristina Diac

Marius Diaconescu

Rudolf Dinu

Constanțiu Dinulescu

Radu Dipratu

Dorin Dobrincu

Paul Dominte

Doru Dumitrescu

Aurelia Felea

Eniko Rusz-Fogarasi

Iutiș Gelu

Mircea Georgescu

Matei Gheboianu

Ovidiu Ghitta

Rudolf Graf

Mihaela Grancea

Raluca Grosescu

Cristina Gudin

Vadim Guzun

Armin Heinen

Keith Hitchins

Cosmin Ioniță

Florin Iordăchiță

Gelu Iutiș

Margareta Ivan

Katja Lasch

Irina Liveazeanu

Silviu Gabriel Lohon

Ecaterina Lung

Valentin Maier

Adrian Majuru

Alexandru Mamina

Mihai Manea

Hans-Christian Maner

Alin Matei

Mara Mărginean

Daniela Mârza

Paul Michelson

Cornel Micu

Constantin Mihai

Andi Mihalache

Cătălina Mihalache

Nicolae Mihai

Tudor Mihăescu

Miodrag Milin

Ion Militaru

Adrian Miroiu

Alexandru Mironov

Cosmina Mironov

Ionel Mitrofan

Sorin Mitu

Dietmar Muller

Florin Muller

Bogdan Murgescu

Mirela-Luminița Murgescu

Gheorghe Negustor

Lucian Nastasă

Radu Nedici

Petru Negură

Dorina Nichifor

Gheorghe Nichifor

Toader Nicoară

Gheorghe Nicolov

Ionuț Nistor

Florentina Nițu

Marian Olaru

Constantin Olteanu

Ioan Opriș

Petre Otu

Maria Pantea

Vlad Pașca

Florin Petrescu

Luminița Pințur

Alexandru Florin Platon

Nicu Pohoață

Bogdan Popa

Cosmin Popa

Maria Popa

Ioan Popa

Bogdan Popovici

Cristian Preda

Silvana Rachieru

Leonidas Rados

Sorin Radu

Gheorghe Râncu

Mihai Retegan

Milan Ristovic

Octavian Roske

Zoltan Rostas

Liviu Rotman

Dragoș Sdrobiș

Mariana Sechereș

Cornel Sigmirean

Elena Siupiur

Șarolta Solcan

Flavius Solomon

Rodica Solovei

Andrei Florin Sora

Mihai Stamatescu

Ana-Maria Stan

Catinca-Adriana Stan

Radu Stancu

Mircea Stănescu

Gheorghe Stoica

Dan Suciu

Marian Ștefănescu

Alin Tat

Bogdan Teodorescu

Dumitru Tomoni

Claudiu Topor

Ottmar Trașcă

Ana Preda-Tudor

Iancu Tudor

Radu Tudorancea

Virgiliu Țârău

Aurelia Vasile

Cristian Vasile

Dudaș Vasile

Bogdan Vârșan

Marcel Vlădescu

Lazăr Vlăsceanu

 

 

Mulțumim tuturor evaluatorilor, dar și celor care au publicat în revista „Studii și articole de istorie”, o revistă deja cu tradiție în spațiul publicistic românesc (în 2016 a aniversat 60 de ani de apariție). În prezent, a fost lansat apelul de colaborare pentru numărul 88/2021 al revistei.

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVIII/2021

iulie 19th, 2020 | Postat in Uncategorized

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2020 fiind publicate un număr de 87 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

 

Numărul LXXXVIII (2021) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

 • Experiențe istorice de redresare post-criză

Pandemia COVID-19 nu este prima criză care a lovit omenirea. Exemplele istorice sunt diverse, de la prăbușirea Imperiului Roman și Marea Ciumă din secolul al XIV-lea până la evenimente mai recente, precum cele două războaie mondiale sau Marea Criză din 1929. Lovite de criză, unele societăți s-au blocat, în timp ce altele au găsit căi deseori inovatoare pentru a depăși impasul și a parcurge noi faze de creștere și progres. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Experiențe istorice ale depășirii șocurilor demografice;
 • Descoperirile științifice și inovațiile tehnologice ca răspuns la provocările crizelor;
 • Restructurări politice și sociale post-criză;
 • Experiențe ale relansării economice;
 • Depășirea traumelor individuale și/sau colective cauzate de război, boli, foamete, genocid și/sau represiune politică;

 

 • Predarea online: Oportunitate pentru cunoașterea istorică

Sunt binevenite atât analizele cu privire la experiența directă la clasă a autorilor, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Componente ale cunoașterii istorice, care se învață mai bine în urma predării online;
 • Limitele predării online a istoriei;
 • Implicațiile psihologice ale distanțării fizice și comunicării online asupra tinerilor de vârstă școlară;

 

 • Istoria învățământului

 

 • Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor.

 

 • Miscellanea

 

 • Recenzii

 

Opțional, în perioada 1 august – 31 octombrie 2020, autorii sunt încurajați să comunice redacției titlurile și un punctaj al articolelor pe care intenționează să le transmită spre publicare, pentru a putea beneficia de consultanță înainte de redactarea respectivelor contribuții.

 

Termene:

 

 • 15 ianuarie 2021 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-martie 2021 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2021 – apariția numărului LXXXVIII (2021) al revistei.

 

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

 

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Apelul poate fi descărcat și în format pdf.

In memoriam Alexandru Barnea (1944-2020)

mai 9th, 2020 | Postat in Uncategorized

Vineri 8 mai 2020 s-a stins din viață, cu totul neașteptat, profesorul Alexandru Barnea, președintele Societății de Științe Istorice din România. Născut la Bucureşti în 17 februarie 1944, a cunoscut în copilărie vitregia primului deceniu al regimului comunist și a beneficiat apoi de deschiderile anilor ’60. Fiu al savantului Ion Barnea, a ales să ducă mai departe tradiția de familie și a studiat limbile clasice, continuând apoi ca arheolog specializat în istoria Dobrogei romane și bizantine, și obținând doctoratul în istorie.

 

Lista realizărilor sale științifice și a rezonanței lor în mediul academic este prea lungă pentru a fi enumerată acum. Doresc însă să sintetizez câteva impresii izvorâte din relația personală pe care am avut-o timp de aproape 3 decenii. După 1989 a fost invitat mai întâi să țină cursuri la plata cu ora, apoi a devenit conferențiar, profesor și conducător de doctorat în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București. A fost decan al Facultății de Istorie timp de 2 mandate (1996-2004), și am avut onoarea să fac parte din echipa sa. Am făcut echipă și în cadrul Societății de Științe Istorice din România, unde a fost prim-vicepreședinte timp de 2 decenii (1999-2019) și a fost ales președinte în noiembrie 2019. Discret, capabil să-și asume rolul de lider, dar și să fie un secundant eficient, erudit fără ostentație, generos în a-și împărtăși ideile și în a se bucura de realizările intelectuale ale colegilor mai tineri, a fost un model de civilitate și colegialitate.

 

Fie ca sufletul său să se odihnească în pace, iar memoria faptelor bune și contribuțiilor sale la cunoașterea istorică să ne servească drept reper durabil.

 

Prof. dr. Bogdan Murgescu

președinte de onoare al Societății de Științe Istorice din România

 

In memoriam Gheorghe Râncu (1957-2020)

ianuarie 29th, 2020 | Postat in Uncategorized

Conducerea SȘIR anunță cu adâncă tristețe trecerea la cele veșnice, în dimineața zilei de 28 ianuarie 2020, a profesorului dr. Gheorghe Râncu, președintele Filialei Câmpina a SȘIR. Deși a trăit doar 63 de ani, viața colegului nostru s-a desfășurat în totul sub semnul excelenței. A fost student strălucit și șef de promoție al Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mai apoi doctor în istorie cu o teză despre Grigore Gafencu, întemeiată pentru prima oară pe arhiva familiei marelui diplomat.

Repartizat la Câmpina, a fost profesor cu rezultate remarcabile la catedră, director de școală vreme de mai mulți ani, metodist al Inspectoratului Școlar Prahova și nu în ultimul rând președintele Filialei Câmpina a SȘIR. În toate aceste situații a probat calități deosebite în totul dăruite studiului și predării istoriei. În cele 2 mandate (2011-2015, 2015-2019) în care a fost membru al Biroului Național Executiv al SȘIR, prezența sa printre noi a fost o garanție de seriozitate, echilibru și devoțiune față de binele colectiv.

Admirat de colegi și apreciat de elevii săi, profesorul Gheorghe Râncu va rămâne în amintirea noastră drept o personalitate exemplară, o sursă perpetuă de inspirație și un model pentru toți cei care l-au cunoscut.

#Digitaliada – Concurs de materiale educaționale digitale

ianuarie 25th, 2020 | Postat in Uncategorized

În perioada 14 ianuarie – 29 februarie 2020, Fundația Orange organizează Ediția a IV-a a Concursului Național #Digitaliada. Concursul premiază cele mai bune materiale educaționale digitale ce pot fi folosite în predarea oricărei discipline școlare de la clasele I-VIII și este împărțit pe patru secțiuni: Aplicații, Conținut video, Proiectare didactică și Alte materiale educaționale. Fundația Orange este o organizație non-profit care pune deja la dispoziție pe www.digitaliada.ro sute de resurse educaționale care pot fi folosite pentru învățământul primar și gimnazial.

Pentru cei interesați să participe cu materiale educative la acest concurs (regulament), trebuie spus că evaluarea se va face de către o comisie de experți în educație și conținut digital. În plus, #Digitaliada oferă ca premii echipamente electronice și IT în valoare de peste 8.000 de euro.

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” (nr. 87/2020) – termen extins: 15 februarie 2020

ianuarie 20th, 2020 | Postat in Uncategorized

Apel de colaborare la revista

 „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVII/2020

 

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2019 fiind publicate un număr de 86 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

 

Numărul LXXXVII (2020) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

De la război la pace la finele conflagrațiilor mondiale din secolul XX (1918-1923, 1945-1947)

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Mutații în relațiile international la finele celor două conflagrații mondiale
 • Schimbări de frontiere și deplasări de populații
 • Traume cauzate de război, boli, foamete, genocid și/sau represiune politică
 • Mecanisme de demobilizare și de adaptare economică la realitățile postbelice
 • Eforturi de reglementare a drepturilor omului la nivel individual și/sau colectiv
 • Procesele comemorative legate de cele două conflagrații mondiale

Surse noi în cercetarea istorică

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Noi fonduri arhivistice
 • Bazele de date și digitizarea izvoarelor istorice

Istoria învățământului

Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor.

Miscellanea

Recenzii

 

Termene:

 • 15 februarie 2020 [termen extins]trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • februarie-martie 2020 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2020 – apariția numărului LXXXVII (2020) al revistei

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Atenție la normele de redactare!

Sigla SSIR

In memoriam Nichita Adăniloaie (1927-2019)

decembrie 14th, 2019 | Postat in Uncategorized

Conducerea Societății de Științe Istorice din România anunță cu adâncă tristețe dispariția la 5 decembrie 2019, după o scurtă suferință, a celui care a fost profesorul doctor Nichita Adăniloaie, președintele său de onoare. Născut în urmă cu 92 de ani, ilustrul defunct s-a remarcat mai întâi ca cercetător științific, aplecându-se cu răbdare și onestitate mereu în căutarea adevărului asupra tuturor temelor majore ale României Moderne, cu o atenție specială arătată Bucovinei natale, pentru care a păstrat un adevărat cult.

A fost mai apoi un promotor neobosit al SȘIR, la nașterea căreia, în urmă cu 70 de ani, a fost prezent, dăruindu-i-se apoi cu un devotament și o pasiune unice, până în ultimii săi ani, într-un lung cursus honorum care l-a condus până la funcția cea mai înaltă, fiindu-i președinte în anii complicați ai tranziției post-comuniste.

A fost, astfel, cu totul firesc, să scrie și să publice prima Monografie a asociației noastre, cu care i-a celebrat primii 60 de ani de funcționare. În amintirile noastre, a celor ce i-au fost colaboratori apropiați și au beneficiat de privilegiul de a lucra împreună, rămâne un om comunicativ și jovial, dăruit cu bucuria de a trăi și de a face bine, gata oricând să povățuiască pe drumurile abrupte ale vieții și să ajute pe toți cei aflați în nevoie. Singura șansă a celor care l-au cunoscut de a-i păstra memoria este să-i ducă mai departe moștenirea și să-i consolideze astfel lucrarea de o viață.

Dumnezeu să-l odihnească!

Conferința Națională SȘIR, 16 noiembrie 2019, București – noua conducere a SȘIR

noiembrie 16th, 2019 | Postat in Conferința Națională, Uncategorized

Astăzi, 16 noiembrie 2019, a avut loc la București Conferința Națională a Societății de Științe Istorice din România (SȘIR). La această conferință au fost prezenți peste 50 de participanți din cele peste 30 de filiale ale SȘIR.

În deschiderea conferinței au luat cuvântul pentru a adresa un mesaj de salut: domnul profesor Ioan Opriș, prodecan al Facultății de Istorie (Universitatea din București), domnul academician Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române și domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei „Magazin istoric”.

A urmat prezentarea Raportului Biroului Național Executiv al SȘIR cu privire la mandatul 2015-2019 de către domnul profesor Bogdan Murgescu, președintele SȘIR și a Raportului Comisiei de Cenzori a SȘIR cu privire la activitatea financiară din aceeași perioadă, de către doamna profesor Ana Manea, membru în Comisia de Cenzori.

După prezentarea celor două rapoarte s-a trecut la dezbaterea și votarea propunerilor de modificare a Statutului SȘIR, urmate de alegerile pentru noua conducere a SȘIR.

Este acum momentul să facem câteva mențiuni importante.

În primul rând, adresăm mulțumiri tuturor participanților din țară care și-au rezervat din timpul lor și au făcut eforturi pentru a lua parte la Conferința Națională a SȘIR. Am apreciat și modul în care s-au implicat în dezbaterile privitoare la modificarea Statutului SȘIR. Prezența în număr mare și implicarea tuturor constituie premise solide pentru o activitate și mai bună pe viitor a SȘIR.

În al doilea rând, se cuvine să mulțumim domnului profesor Bogdan Murgescu pentru modul în care a condus SȘIR în calitate de președinte timp de două mandate, care fără îndoială că vor rămâne de referință în istoria SȘIR. Timpul, munca și energia depuse în activitatea din SȘIR de domnul profesor Murgescu au influențat pozitiv și pe ceilalți membri ai conducerii SȘIR, dar și în teritoriu, pe membrii filialelor. De asemenea, mulțumiri și echipei dumnealui.

În al treilea rând, felicitări noii conduceri a SȘIR care a fost aleasă cu ocazia acestei Conferințe Naționale, și în special domnului profesor Alexandru Barnea, noul președinte al Societății de Științe Istorice din România. Iată mai jos și pe ceilalți membri în conducerea SȘIR:

Prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România

Carol Căpiță

Secretar General al Societății de Științe Istorice din România

Bogdan Teodorescu

Secretar Trezorier al Societății de Științe Istorice din România

Angela Mihaela Bălan

Vicepreședinți ai Societății de Științe Istorice din România

Dorina Nichifor

Andrei Florin Sora

Dorin Stănescu

Dumitru Traian Tomoni

Membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România

Iulia-Cristina Bulacu

Sebastian-Dragoș Bunghez

Paul Dominte

Maria-Cristina Ilincuța

Valentin Maier

Mariana-Ioana Sechereș

Gabriel Stan

Membri ai Comisiei de Cenzori

Ana Manea

Mirela Rotaru

Tudor Iancu

Mulțumim Facultății de Istorie (Universitatea din București) și Asociației Studenților la Istorie „Dacia” pentru găzduire și sprijinul acordat.

Mulțumim membrilor din Comitetul de Organizare și în primul rând domnului profesor Andrei Florin Sora pentru coordonarea întregii echipe, pe care o amintim în cele ce urmează:

Ștefan-Marius Deaconu

Valentin Maier

Ionuț Mircea Marcu

Andreea Miță

Maria Munteanu

Cristi Pogonici

Ioana Rieber

Vasile Sandor

Dorin Stănescu

Dănuț Vasile

Marian Vișan

Sorin Vlaic

Consiliul Național al SȘIR, 11 mai 2019, Ploiești

noiembrie 16th, 2019 | Postat in Consiliul Național, Uncategorized

În ziua de 11 mai 2019 a avut loc la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești reuniunea Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, la care au participat membrii Biroului Național Executiv, ai Comisiei de Cenzori și reprezentanți ai 21 de filiale. În deschiderea reuniunii, participanții au fost salutați de viceprimarul municipiului Ploiești, domnul Cristian Ganea, iar doamna prof. Carmen Băjenaru, președinta Filialei Prahova a SȘIR, a premiat pe elevii care au participat la Olimpiada națională de istorie din aprilie 2019 și pe profesorii care i-au pregătit.

La primul punct al ordinii de zi, președintele SȘIR, prof. dr. Bogdan Murgescu, a prezentat un scurt raport de activitate pentru perioada de un an scursă de la ședința anterioară a Consiliului Național, cu accente speciale pe Programul Centenar derulat de la 24 ianuarie 2018 la 24 ianuarie 2019. A urmat prezentarea raportului Comisiei de Cenzori de către doamna prof. Ana Manea. În același timp s-a decis ca la lista premiilor anuale ale SȘIR să se adauge din 2019 și un Premiu pentru contribuții electronice la cunoașterea și/sau prezentarea trecutului istoric.

Doamna profesor Claudia Sîmtion, reprezentanta Filialei Sibiu a SȘIR, i-a urmat doamnei Manea, și a prezentat situația preparativelor pentru desfășurarea în bune condiții a Școlii de Vară de la Sibiu cu tema Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale. De asemenea, s-a subliniat încă o dată faptul că SȘIR oferă două burse de participare la această Școală de Vară, pentru un profesor din învățământul gimnazial și pentru un profesor din învățământul liceal cu vârsta sub 35 de ani și calitatea de membru SȘIR, în buna tradiție și a edițiilor precedente.

În continuare s-au prezentat aspectele referitoare la organizarea Conferinței Naționale a SȘIR de la București, din 16 noiembrie 2019, în care vor fi discutate și votate eventualele modificări ale Statutului SȘIR, dar se va și alege o nouă conducere.

Dorim să adresăm multe mulțumiri Filialei Ploiești pentru buna organizare a Consiliului Național SȘIR 2019 și în principal doamnei profesor Carmen Băjenaru și domnului profesor Dorin Stănescu.

Biroul Național Executiv SȘIR din perioada 2015-2019

noiembrie 16th, 2019 | Postat in Biroul Național Executiv, Uncategorized

Biroul Național Executiv SȘIR din perioada 2015-2019

Președinte al Societății de Științe Istorice din România: 

 • Bogdan MURGESCU, prof. univ. dr., Universitatea din București (CV)

Președinte de onoare:

 • Nichita ADĂNILOAIE, cercetător științific dr.

Prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România: 

 • Alexandru BARNEA, prof. univ. dr., Universitatea din București (CV)

Secretar General al Societății de Științe Istorice din România: 

 • Bogdan TEODORESCU, prof. dr. (CV)

Vicepreședinți ai Societății de Științe Istorice din România:

 • Sorin DAMEAN, prof. univ. dr., Universitatea din Craiova (CV)
 • Toader NICOARĂ, prof. univ. dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (CV)
 • Nicu POHOAȚĂ, conf. univ. dr., Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, București (CV)*
 • Dumitru TOMONI, prof. dr., Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget (CV)

Secretar Trezorier al Societății de Științe Istorice din România:

 • Angela BĂLAN, prof. dr. (CV)

Membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România:

 • Iulia BULACU, prof. dr., Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța (CV)
 • Mihaela GRANCEA, prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu (CV)
 • Dorina NICHIFOR, prof. dr., Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Tg. Jiu (CV)
 • Gheorghe RÂNCU, prof. dr., Colegiul Tehnic Forestier, Câmpina (CV)
 • Mariana SECHEREȘ, prof., Colegiul Tehnic „Transilvania”, Brașov (CV)
 • Andrei Florin SORA, lector dr., Universitatea din București (CV)
 • Relu STOICA, prof., Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău (CV)

Vezi și Biroul Național Executiv din 2011-2015.

* CV șters de pe site, la cererea personală, ulterior ocupării funcției de vicepreședinte.