us English

Concursul Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural-Zestrea comunităților locale” (ianuarie-iulie 2021))

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

Concursul Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural-Zestrea comunităților locale”  a fost organizat de SȘIR în perioada ianuarie-iulie 2021, împreună cu partenerii reprezentați de Institutul Național al Patrimoniului, Facultatea de Istorie-Universitatea din București, Magazin Istoric și Historia.

Echipa de proiect a fost formată din coordonatorii de proiect și secretariatul național.

Coordonatorii de proiect:

Prof.univ.dr. Carol Căpiță, președinte al Societății de Științe Istorice din România

Prof.univ dr. Bogdan Murgescu, președinte de onoare al Societății de Științe Istorice din România

Conf. univ. dr. Florentina Nițu, decan al Facultății de Istorie, Universitatea București

Prof. dr. Dorin Stănescu, vicepreședinte al SȘIR, coodonator al Departamentului de Programe și proiecte al SȘIR

Prof.grad I Elena Ichim, președinte Filiala Teleorman a SȘIR

Secretariatul național: prof. dr. Bogdan Teodorescu, conf.univ.dr. Andrei Florin Sora, asist. cerc. dr. Valentin Maier, prof.gr.I Ana Preda Tudor, prof.gr.I Gabriel Stan.

Scopul acestui proiect l-a constituit implicarea profesorilor de istorie, a elevilor și studenților în responsabilizarea autorităților locale privind protejarea, conservarea și promovarea valorilor culturale, naturale și istorice locale, a celor incluse sau neincluse încă pe lista monumentelor istorice, constituirea unei arhive a bunurilor de patrimoniu din comunitatea respectivă și a unei hărți de turism cultural.

Dintre obiectivele proiectului amintim:

•implicarea tinerilor în însușirea terminologiei și cunoașterea legislației cu privire la patrimoniul local și național;

•recuperarea memoriei trecutului prin acțiuni de identificare, protejare și promovare a bunurilor cu valoare de patrimoniu;

•alăturarea profesorilor de istorie și studenților grupului de specialiști în protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural de importanță locală, națională și universală prin activități de investigare a trecutului, folosind inclusiv tehnici de istorie orală;

•familiarizarea elevilor cu tehnicile de cercetare documentară;

•dezvoltarea gândirii critice, a pasiunii pentru istorie, artă, folclor și tradiții, frumusețea naturii;

•creșterea interesului pentru revigorarea meșteșugurilor tradiționale;

•încurajarea dialogului intercultural;

•încurajarea gândirii reflexive și a interdisciplinarității;

•includerea monumentelor, ansamblurilor arhitecturale, siturilor arheologice, rezervațiilor naturale, festivalurilor interculturale, expozițiilor și târgurilor anuale pe harta turistică a comunității locale;

•cultivarea spiritului de lucru în echipă;

•încurajarea implicării tinerilor în activitățile din viața comunităților locale și în protejarea naturii.

În urma primirii mai multor portofolii de concurs din întreaga țară conform regulamentului de concurs, echipa de jurizare formată din specialiști în domeniu a stabilit premianții pe secțiunile propuse de concurs:

Secțiunea I : elevi din ciclul gimnazial, clasele VI-VIII;

Secțiunea a II-a: elevi din ciclul liceal, clasele IX-XII;

Secțiunea a III-a: profesori din mediul preuniversitar;

Secțiunea a IV-a: mediul universitar:

a)      profesori;

b)      studenți de la Facultatea de Istorie.

Lista premianților

Felicitări tuturor participanților și vă așteptăm la o nouă ediție de concurs!

Forumul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

Societatea de Ştiinţe Istorice din România (SŞIR) a organizat în perioada 19-22 iulie 2021 Forumul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, un eveniment on-line şi de sine stătător adresat profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar şi membrilor SŞIR.

Evenimentul s-a desfășurat pe platforma Google Meet după următorul program:

19 IULIE, ZIUA I:

Ora 10:00 – Cuvântul de deschidere din partea Preşedintelui SŞIR, prof. univ.dr. Carol Căpiţă

10:10-11:30 – Proiectul CRED şi Resurse Educaţionale Deschise(George Pataki, expert în cadrul Ministerului Educaţiei)

11:30-12:00 – Pauză

12:00-12:40 – Bicentenar: mișcarea de redeșteptare națională din 1821(prof. univ. dr. habil. Sorin Liviu Damean, Universitatea din Craiova)

12:40-13:00Pe urmele lui Neacșu din Câmpulung (Claudiu-Ion Neagoe, vicepreședinte al Filialei Muscel a SȘIR)

 

 

20 IULIE, ZIUA a II-a

10:00-11:30 – Predarea istoriei în şcoală azi: provocări, inovaţii şi probleme (dr. Cătălina Mihalache și prof. univ. dr. Carol Căpiţă)

11:30-12:00 - Pauză

12:00-13:00- Istorie, Educaţie şi formarea spiritului critic (lect. Univ. dr. Mihai Maci, Universitatea din Oradea)

13:00-13:15 - Pauză

13:15-13:40„Școlile de vară” pentru învățători în primul deceniu interbelic (Cristina Maria Ilincuța, Liceul „Simion Stolnicu” din Comarnic)

13:40-14:00Relația lui Mihnea al III-lea Radu cu „grecii” din Țara Românească (1658-1659) (Ștefan Aftodor, Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila)

 

 

21 IULIE, ZIUA a III-a

10:00-10:40Resurse online în predarea și cercetarea istoriei României (lector univ dr. Vlad Popovici, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca)

10:40-11:30 – Pauză

11:30-13:00Predarea comunismului în şcoală-Panorama Comunismului în România (Liliana Corobca și Cosmin Budeancă- experţi IICCMER)

13:00-14:00 - Pauză

14:00-15:30 – Masa rotundă Rolul Istoriei în Școala secolului XXI

 

22 IULIE, ZIUA a IV-a:

10:00-10:40 - Studierea Holocaustului în şcoală (prof. univ. dr. Carol Căpiţă)

10:40-10:45 – Pauză

10:45-11:45Anunțarea premiilor și rezultatelor la Concursul Naționl „Patrimoniul cultural, istoric și natural – Zestrea comunităților locale”

11:45-11:50 – Pauză

12:00-13:30Revistele şi publicaţiile filialelor SŞIR – Prezentare. Acordarea Premiilor SŞIR

Forumul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România a fost un eveniment de succes grație conferențiarilor și participanților la eveniment și le mulțumim tuturor pentru contribuții.

Premiile SȘIR 2021

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

Societatea de Științe Istorice din România a acordat premiile sale pentru anul 2021. Iată lista completă:

Premiul „Aurelian Iordănescu”

Crișu DASCĂLU (coord. general), Enciclopedia Banatului, vol. 2: Istoriografia (Dumitru TOMONI, coord. principal), București, Timișoara, Editura Academiei Române, Editura David Press Print, 2020, 332 p.

 

Premiul „A.D. Xenopol”

Valentin MAIER, Industria petrolieră românească în perioada 1989-2014: tradiția continuă, București, Editura Universității din București, 2020, 499 p.

 

Premiul „Constantin C. Giurescu”

Eugen IGNAT, Umorul între divertisment și ideologie. O istorie culturală a filmelor de comedie din România comunistă (1948-1965), București, Editura Universității din București, 2020, 439 p.

 

Premiul „Gheorghe Brătianu”

Radu MÂRZA, Călători români privind pe fereastra trenului. O încercare de istorie culturală (1830-1930), Iași, Polirom, 2020, 224 p.

 

Premiul „Nicolae Iorga”

Ierodiacon Iustin TABAN, Ieşirea din scaun a Mitropoliţilor Moldovei în secolele XVI-XVII. Contribuţii şi îndreptări, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, colecția „Historica”, 2020, 478 p.

 

Diplomă de excelență, pentru merite deosebite în promovarea Societății de Științe Istorice din România

Gheorghe RÂNCU (diplomă acordată post-mortem)

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXIX/2022

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2021 fiind publicate un număr de 88 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

            Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

           Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

           Revista „Studii și articole de istorie” a fost clasificată B pentru domeniul Istorie la evaluarea editurilor şi revistelor cu profil umanist, realizată în 2020 de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, iar conţinutul său este indexat în bazele de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com) şi ERIH+.

           Numărul LXXXIX (2022) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

Pandemiile în istorie. Impact cotidian, strategii adaptative, consecințe.

Pandemia COVID-19 a adus în atenția istoricilor fenomenele pandemice mai vechi sau mai noi, cum ar fi Marea Ciumă din secolul al XIV-lea sau Gripa Spaniolă din 1918-1920. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Impactul epidemiilor / pandemiilor la nivelul unor comunități locale
 • Strategii adaptative la nivelul vieții de familie sau al unor organizații profesionale
 • Carantine și alte măsuri de limitare a răspândirii bolilor
 • Soluții medicale împotriva diverselor molime
 • Consecințele demografice, economico-sociale, culturale și politice ale diverselor pandemii

Sport și identități naționale

Deși are origini încă din antichitate, sportul a devenit un fenomen social major în secolul al XX-lea. Fie că este vorba de Jocurile Olimpice sau de Cupa Davis, de campionatele mondiale sau doar de cele naționale, competițiile sportive generează pasiuni intense și servesc la consolidarea identităților sociale la nivel național și sub-național (regional). Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Jocurile Olimpice – loc al competiției sportive între națiuni
 • Finala Cupei Davis 1972
 • Identități naționale și de gen în competițiile internaționale de gimnastică
 • Marile rivalități fotbalistice
 • Echipele naționale și integrarea sportivilor aparținând minorităților – implicații pentru redefinirea identităților naționale

Industrializare și dezindustrializare

În secolul al XXI-lea ponderea industriei scade în favoarea serviciilor și a economiei bazată pe cunoaștere. Cu toate acestea, se cuvine să nu uităm că accelerarea dezvoltării economice și sociale din secolele XIX-XX a fost declanșată de revoluția industrială și alimentată de expansiunea producției industriale. De aceea, analiza istorică a proceselor de industrializare și dezindustrializare ne poate ajuta în mai buna înțelegere a lumii în care trăim și a locului activităților industriale în viitor. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Industria în istoria unei localități / micro-regiuni
 • Procesul industrializării în România (resurse naturale, întreprinderi, procese industriale, profesii)
 • Creșterea și descreșterea unei ramuri industriale
 • Progresul tehnologic, creșterea productivității și saturarea cererii pentru unele produse industriale
 • Legătura între dezvoltarea industrială și hegemonia Europei la nivel mondial
 • Istoria învățământului
 • Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor, precum și materialele axate pe predarea online.

 • Aniversări, memorie și conștiință istorică
 • Miscellanea
 • Recenzii

                        Pentru lucrări apărute în anii 2020 și 2021.

Opțional, în perioada 1 august – 31 octombrie 2021, autorii sunt încurajați să comunice redacției titlurile și un punctaj al articolelor pe care intenționează să le transmită spre publicare, pentru a putea beneficia de consultanță înainte de redactarea respectivelor contribuții.

Termene:

 • 15 ianuarie 2022 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-martie 2022 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2022 – apariția numărului LXXXIX (2021) al revistei.

Procesul de publicare în revista „Studii și articole de istorie” este gestionat de platforma dedicată. Aceasta este disponibilă aici. Ghidul de utilizare a platformei este disponibil aici. Înregistrarea webinarului cu privire la utilizarea platformei este disponibil aici. Secretariatul revistei „Studii și articole de istorie” încurajează toți potențialii autori să adreseze orice întrebări sau nelămuriri cu privire la platforma revistei prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro sau aici și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare disponibile aici.

Revista „Studii și articole de istorie” (nr. 88/2021) a fost publicată

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

A fost publicat numărul 88/2021 al revistei „Studii și articole de istorie”, principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. În acest număr au fost incluse 15 articole, 10 recenzii și 1 necrolog. Au fost propuse și realizate două grupaje speciale pentru acest număr: Experiențe istorice de redresare post-criză și Predarea online: oportunitate pentru cunoașterea istorică?

Desigur, în paginile revistei s-au regăsit și articole pentru grupajele tradiționale ale revistei și un număr important de recenzii la cele mai recente apariții editoriale importante.

Reamintim că revista „Studii și articole de istorie” a fost reconfirmată în categoria „B” la evaluarea națională a revistelor și că ea este indexată în bazele de date ERIH PLUS și CEEOL, unde pot fi găsite inclusiv articolele din ultimul număr, descărcabile gratuit, după crearea unui cont, de asemenea, gratuit.

Webinar pentru folosirea platformei online a revistei „Studii și articole de istorie” (SAI)

ianuarie 21st, 2021 | Postat in Uncategorized

Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, ora 11:00, va avea loc un webinar pentru folosirea platformei online a revistei „Studii și articole de istorie” (SAI). Reamintim că începând cu numărul pe anul acesta, nr. 88/2021, întregul proces de pregătire a revistei se va desfășura prin această platformă.

Participarea la webinar se va face accesând acest link. Webinar-ul va fi înregistrat pentru a servi și în viitor drept ghid pentru cei interesați să publice în SAI. De aceea, prezența în cadrul webinar-ului constituie în același timp și acceptul participanților ca întâlnirea online să fie înregistrată.

Platforma online a revistei poate fi folosită deja, iar pentru cei care nu pot participa la webinar, a fost pregătit un ghid de utilizare a platformei online. Apelul de colaborare la noul număr și normele de redactare pot fi consultate aici.

 

Termen extins pentru trimiterea articolelor și recenziilor pentru revista SAI nr. 88/2021

ianuarie 21st, 2021 | Postat in Uncategorized

De curând, în cadrul evaluării naționale din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice, revista „Studii și articole de istorie” a  reconfirmată în categoria „B”. De asemenea, revista a fost indexată în baza de date ERIH PLUS.

În pregătirea noului număr SAI, 88/2021, vă anunțăm că termenul pentru trimiterea articolelor și recenziilor a fost extins până pe data de 8 februarie 2021.

Informații despre apelul de colaborare, normele de redactare și ghidul de încărcare a materialelor scrise pe noua platformă online a revistei pot fi consultate aici.

Vă așteptăm cu interes contribuțiile!

Premiile SȘIR 2020

octombrie 11th, 2020 | Postat in Premiile SȘIR

Premiul „A.D. Xenopol”

Greta-Monica MIRON, O istorie a istoriografiei, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 268 p.

Dumitru TOMONI, Pașaport pentru istorie: credenționalele bănățene de la Alba Iulia, Timișoara, Editura Eurostampa, 2019, 390 p.

 

Premiul „Nicolae Iorga”

Adrian Andrei RUSU, Castelul și Spada. Cultura materială a elitelor din Transilvania în Evul Mediu Târziu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 920 p.

Alois WEIL, Gabriel CĂSAP, Ion CHIRESCU, Societăți pe acțiuni românești în Austro-Ungaria: hârtii de valoare istorice: colecția Alois Weil, București, Editura Art Design, 2019.

 

Premiul „Gheorghe Brătianu”

Daniel HRENCIUC, Germanii în Regatul României Întregite (1918-1945), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019.

Gheorghe NICHIFOR, Avatarurile războiului. Lagărul de la Târgu-Jiu, București, Editura NewEst, 2019, 230 p.

 

Premiul „Constantin C. Giurescu”

Gheorghe MARINICĂ (coord.), Constantin TRESTIOREANU (coord.), Marea Carte a Ploieștiului, 3 vol., Ploiești, Editura Ploiești-Mileniul III, 2011, 2016, 2019.

Gheorghe PĂTRAȘCU, Istoria presei brăilene (1839-1989), Brăila, Editura Lucas, 2019.

 

Premiul „Aurelian Iordănescu”

Vasile DIACONU, Ludmila PÎRNĂU, Un secol de arheologie în spațiul est-carpatic: concepte, metode, tendințe, Brăila, Editura Constantin Matasă, 2019, 466 p.

Ion STOICA, ”SIRIUS 56”. Școala nr. 2 Moreni-Schela Mare – pagini de monografie –, Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019, 600 p.

 

Diplome de excelență, pentru merite deosebite în promovarea Societății de Științe Istorice din România

Angela Bălan

 

Felicitări!

Consiliul Național SȘIR și rezultatele alegerilor pentru conducerea SȘIR

septembrie 9th, 2020 | Postat in Uncategorized

În data de 28 august 2020 a avut loc ședința Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România (SȘIR). Consiliul Național a fost convocat de Biroul Național Executiv al SȘIR, reunit în ședința din data de 04 iulie 2020. Conform art. 14 din Statutul SȘIR, din Consiliul Național fac parte membrii Biroului Național Executiv, membrii Comisiei de Cenzori, reprezentanți ai filialelor conform normelor de reprezentare stabilitate la Conferința Națională din 2019, membrii Secretariatului SȘIR.

În cadrul Consiliului Național, organizat online din cauza condițiilor generate de pandemia de coronavirus, s-au desfășurat și alegerile pentru conducerea SȘIR încheiate cu următoarele rezultate: în funcția de președinte a fost ales prof. univ. dr. Carol Căpiță (Facultatea de Istorie, Universitatea din București), în funcția de prim-vicepreședinte a fost ales conf. univ. dr. Andrei Florin Sora (Facultatea de Istorie, Universitatea din București), și în fine, în funcția de vicepreședinte a fost aleasă prof. gr. I Ana Preda Tudor (CN „B. P. Hasdeu” Buzău).

Următoarele două puncte pe ordinea de zi a Consiliului Național au fost dedicate dezbaterii cu tema Bunele practici în învățarea online. Experiențe relevante ale membrilor SȘIR în perioada pandemiei de coronavirus,  dar și prezentării poziției SȘIR față de discuțiile referitoare la noile planuri-cadru pentru învățământul gimnazial și liceal din România. Pentru ambele subiecte ne-am bucurat de contribuțiile mai multor membri SȘIR. În viitor, o parte din aceste contribuții se vor regăsi și în revista „Studii și articole de istorie”, pe site-ul ssir.ro, dar și în dezbaterile următoare pe care le vom programa, pentru că problema locului și rolului Istoriei rămân importante și actuale.

Sigla SSIR

Candidaturile la funcțiile de conducere ale SȘIR

august 3rd, 2020 | Postat in Uncategorized

În urma decesului prof. dr. Alexandru Barnea, funcția de președinte al Societății de Științe Istorice din România (SȘIR) a devenit vacantă. În aceste condiții, și în acord cu articolul 13 al Statutului SȘIR privind alegerea președintelui Societății de Științe Istorice din România și a oricărei alte funcții vacantate prin promovarea titularului, precum și cu cele stabilite în ședința Biroului Național Executiv din 4 iulie 2020, până la 27 iulie 2020 au fost primite următoarele candidaturi (pot fi consultate CV-urile):

 • Pentru funcția de președinte SȘIR (vacantă prin decesul prof. dr. Alexandru Barnea) – prof. dr. Carol CĂPIȚĂ (candidatură însoțită de e-mail-uri de susținere transmise de 134 membri SȘIR din 21 filiale).

 

 • Pentru funcția de prim-vicepreședinte SȘIR (posibil vacantă dacă prof. dr. Carol CĂPIȚĂ este ales președinte SȘIR) – prof. dr. Sorin Liviu DAMEAN (candidatură însoțită de e-mail-uri de susținere transmise de 58 membri SȘIR din 12 filiale) și conf. dr. Andrei Florin SORA (candidatură însoțită de e-mail-uri de susținere transmise de 108 membri SȘIR din 23 filiale).

 

 • Pentru funcția de vicepreședinte SȘIR (posibil vacantă dacă conf. dr. Andrei Florin SORA este ales prim-vicepreședinte SȘIR) – prof. dr. Nicu POHOAȚĂ* și prof. dr. Ana PREDA TUDOR.

Alegerile pentru funcțiile SȘIR se vor desfășura în cadrul Consiliului Național al SȘIR, care va avea loc la Buzău, în zilele de 27-28 august 2020.

*CV retras la cerere, ulterior candidaturii.