us English

Premiile SȘIR 2021

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

Societatea de Științe Istorice din România a acordat premiile sale pentru anul 2021. Iată lista completă:

Premiul „Aurelian Iordănescu”

Crișu DASCĂLU (coord. general), Enciclopedia Banatului, vol. 2: Istoriografia (Dumitru TOMONI, coord. principal), București, Timișoara, Editura Academiei Române, Editura David Press Print, 2020, 332 p.

 

Premiul „A.D. Xenopol”

Valentin MAIER, Industria petrolieră românească în perioada 1989-2014: tradiția continuă, București, Editura Universității din București, 2020, 499 p.

 

Premiul „Constantin C. Giurescu”

Eugen IGNAT, Umorul între divertisment și ideologie. O istorie culturală a filmelor de comedie din România comunistă (1948-1965), București, Editura Universității din București, 2020, 439 p.

 

Premiul „Gheorghe Brătianu”

Radu MÂRZA, Călători români privind pe fereastra trenului. O încercare de istorie culturală (1830-1930), Iași, Polirom, 2020, 224 p.

 

Premiul „Nicolae Iorga”

Ierodiacon Iustin TABAN, Ieşirea din scaun a Mitropoliţilor Moldovei în secolele XVI-XVII. Contribuţii şi îndreptări, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, colecția „Historica”, 2020, 478 p.

 

Diplomă de excelență, pentru merite deosebite în promovarea Societății de Științe Istorice din România

Gheorghe RÂNCU (diplomă acordată post-mortem)

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXIX/2022

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2021 fiind publicate un număr de 88 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

            Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

           Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

           Revista „Studii și articole de istorie” a fost clasificată B pentru domeniul Istorie la evaluarea editurilor şi revistelor cu profil umanist, realizată în 2020 de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, iar conţinutul său este indexat în bazele de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com) şi ERIH+.

           Numărul LXXXIX (2022) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

Pandemiile în istorie. Impact cotidian, strategii adaptative, consecințe.

Pandemia COVID-19 a adus în atenția istoricilor fenomenele pandemice mai vechi sau mai noi, cum ar fi Marea Ciumă din secolul al XIV-lea sau Gripa Spaniolă din 1918-1920. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Impactul epidemiilor / pandemiilor la nivelul unor comunități locale
 • Strategii adaptative la nivelul vieții de familie sau al unor organizații profesionale
 • Carantine și alte măsuri de limitare a răspândirii bolilor
 • Soluții medicale împotriva diverselor molime
 • Consecințele demografice, economico-sociale, culturale și politice ale diverselor pandemii

Sport și identități naționale

Deși are origini încă din antichitate, sportul a devenit un fenomen social major în secolul al XX-lea. Fie că este vorba de Jocurile Olimpice sau de Cupa Davis, de campionatele mondiale sau doar de cele naționale, competițiile sportive generează pasiuni intense și servesc la consolidarea identităților sociale la nivel național și sub-național (regional). Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Jocurile Olimpice – loc al competiției sportive între națiuni
 • Finala Cupei Davis 1972
 • Identități naționale și de gen în competițiile internaționale de gimnastică
 • Marile rivalități fotbalistice
 • Echipele naționale și integrarea sportivilor aparținând minorităților – implicații pentru redefinirea identităților naționale

Industrializare și dezindustrializare

În secolul al XXI-lea ponderea industriei scade în favoarea serviciilor și a economiei bazată pe cunoaștere. Cu toate acestea, se cuvine să nu uităm că accelerarea dezvoltării economice și sociale din secolele XIX-XX a fost declanșată de revoluția industrială și alimentată de expansiunea producției industriale. De aceea, analiza istorică a proceselor de industrializare și dezindustrializare ne poate ajuta în mai buna înțelegere a lumii în care trăim și a locului activităților industriale în viitor. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Industria în istoria unei localități / micro-regiuni
 • Procesul industrializării în România (resurse naturale, întreprinderi, procese industriale, profesii)
 • Creșterea și descreșterea unei ramuri industriale
 • Progresul tehnologic, creșterea productivității și saturarea cererii pentru unele produse industriale
 • Legătura între dezvoltarea industrială și hegemonia Europei la nivel mondial
 • Istoria învățământului
 • Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor, precum și materialele axate pe predarea online.

 • Aniversări, memorie și conștiință istorică
 • Miscellanea
 • Recenzii

                        Pentru lucrări apărute în anii 2020 și 2021.

Opțional, în perioada 1 august – 31 octombrie 2021, autorii sunt încurajați să comunice redacției titlurile și un punctaj al articolelor pe care intenționează să le transmită spre publicare, pentru a putea beneficia de consultanță înainte de redactarea respectivelor contribuții.

Termene:

 • 15 ianuarie 2022 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-martie 2022 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2022 – apariția numărului LXXXIX (2021) al revistei.

Procesul de publicare în revista „Studii și articole de istorie” este gestionat de platforma dedicată. Aceasta este disponibilă aici. Ghidul de utilizare a platformei este disponibil aici. Înregistrarea webinarului cu privire la utilizarea platformei este disponibil aici. Secretariatul revistei „Studii și articole de istorie” încurajează toți potențialii autori să adreseze orice întrebări sau nelămuriri cu privire la platforma revistei prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro sau aici și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare disponibile aici.

Revista „Studii și articole de istorie” (nr. 88/2021) a fost publicată

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

A fost publicat numărul 88/2021 al revistei „Studii și articole de istorie”, principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. În acest număr au fost incluse 15 articole, 10 recenzii și 1 necrolog. Au fost propuse și realizate două grupaje speciale pentru acest număr: Experiențe istorice de redresare post-criză și Predarea online: oportunitate pentru cunoașterea istorică?

Desigur, în paginile revistei s-au regăsit și articole pentru grupajele tradiționale ale revistei și un număr important de recenzii la cele mai recente apariții editoriale importante.

Reamintim că revista „Studii și articole de istorie” a fost reconfirmată în categoria „B” la evaluarea națională a revistelor și că ea este indexată în bazele de date ERIH PLUS și CEEOL, unde pot fi găsite inclusiv articolele din ultimul număr, descărcabile gratuit, după crearea unui cont, de asemenea, gratuit.

Webinar pentru folosirea platformei online a revistei „Studii și articole de istorie” (SAI)

ianuarie 21st, 2021 | Postat in Uncategorized

Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, ora 11:00, va avea loc un webinar pentru folosirea platformei online a revistei „Studii și articole de istorie” (SAI). Reamintim că începând cu numărul pe anul acesta, nr. 88/2021, întregul proces de pregătire a revistei se va desfășura prin această platformă.

Participarea la webinar se va face accesând acest link. Webinar-ul va fi înregistrat pentru a servi și în viitor drept ghid pentru cei interesați să publice în SAI. De aceea, prezența în cadrul webinar-ului constituie în același timp și acceptul participanților ca întâlnirea online să fie înregistrată.

Platforma online a revistei poate fi folosită deja, iar pentru cei care nu pot participa la webinar, a fost pregătit un ghid de utilizare a platformei online. Apelul de colaborare la noul număr și normele de redactare pot fi consultate aici.

 

Termen extins pentru trimiterea articolelor și recenziilor pentru revista SAI nr. 88/2021

ianuarie 21st, 2021 | Postat in Uncategorized

De curând, în cadrul evaluării naționale din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice, revista „Studii și articole de istorie” a  reconfirmată în categoria „B”. De asemenea, revista a fost indexată în baza de date ERIH PLUS.

În pregătirea noului număr SAI, 88/2021, vă anunțăm că termenul pentru trimiterea articolelor și recenziilor a fost extins până pe data de 8 februarie 2021.

Informații despre apelul de colaborare, normele de redactare și ghidul de încărcare a materialelor scrise pe noua platformă online a revistei pot fi consultate aici.

Vă așteptăm cu interes contribuțiile!

Premiile SȘIR 2020

octombrie 11th, 2020 | Postat in Premiile SȘIR

Premiul „A.D. Xenopol”

Greta-Monica MIRON, O istorie a istoriografiei, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 268 p.

Dumitru TOMONI, Pașaport pentru istorie: credenționalele bănățene de la Alba Iulia, Timișoara, Editura Eurostampa, 2019, 390 p.

 

Premiul „Nicolae Iorga”

Adrian Andrei RUSU, Castelul și Spada. Cultura materială a elitelor din Transilvania în Evul Mediu Târziu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 920 p.

Alois WEIL, Gabriel CĂSAP, Ion CHIRESCU, Societăți pe acțiuni românești în Austro-Ungaria: hârtii de valoare istorice: colecția Alois Weil, București, Editura Art Design, 2019.

 

Premiul „Gheorghe Brătianu”

Daniel HRENCIUC, Germanii în Regatul României Întregite (1918-1945), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019.

Gheorghe NICHIFOR, Avatarurile războiului. Lagărul de la Târgu-Jiu, București, Editura NewEst, 2019, 230 p.

 

Premiul „Constantin C. Giurescu”

Gheorghe MARINICĂ (coord.), Constantin TRESTIOREANU (coord.), Marea Carte a Ploieștiului, 3 vol., Ploiești, Editura Ploiești-Mileniul III, 2011, 2016, 2019.

Gheorghe PĂTRAȘCU, Istoria presei brăilene (1839-1989), Brăila, Editura Lucas, 2019.

 

Premiul „Aurelian Iordănescu”

Vasile DIACONU, Ludmila PÎRNĂU, Un secol de arheologie în spațiul est-carpatic: concepte, metode, tendințe, Brăila, Editura Constantin Matasă, 2019, 466 p.

Ion STOICA, ”SIRIUS 56”. Școala nr. 2 Moreni-Schela Mare – pagini de monografie –, Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2019, 600 p.

 

Diplome de excelență, pentru merite deosebite în promovarea Societății de Științe Istorice din România

Angela Bălan

 

Felicitări!

Consiliul Național SȘIR și rezultatele alegerilor pentru conducerea SȘIR

septembrie 9th, 2020 | Postat in Uncategorized

În data de 28 august 2020 a avut loc ședința Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România (SȘIR). Consiliul Național a fost convocat de Biroul Național Executiv al SȘIR, reunit în ședința din data de 04 iulie 2020. Conform art. 14 din Statutul SȘIR, din Consiliul Național fac parte membrii Biroului Național Executiv, membrii Comisiei de Cenzori, reprezentanți ai filialelor conform normelor de reprezentare stabilitate la Conferința Națională din 2019, membrii Secretariatului SȘIR.

În cadrul Consiliului Național, organizat online din cauza condițiilor generate de pandemia de coronavirus, s-au desfășurat și alegerile pentru conducerea SȘIR încheiate cu următoarele rezultate: în funcția de președinte a fost ales prof. univ. dr. Carol Căpiță (Facultatea de Istorie, Universitatea din București), în funcția de prim-vicepreședinte a fost ales conf. univ. dr. Andrei Florin Sora (Facultatea de Istorie, Universitatea din București), și în fine, în funcția de vicepreședinte a fost aleasă prof. gr. I Ana Preda Tudor (CN „B. P. Hasdeu” Buzău).

Următoarele două puncte pe ordinea de zi a Consiliului Național au fost dedicate dezbaterii cu tema Bunele practici în învățarea online. Experiențe relevante ale membrilor SȘIR în perioada pandemiei de coronavirus,  dar și prezentării poziției SȘIR față de discuțiile referitoare la noile planuri-cadru pentru învățământul gimnazial și liceal din România. Pentru ambele subiecte ne-am bucurat de contribuțiile mai multor membri SȘIR. În viitor, o parte din aceste contribuții se vor regăsi și în revista „Studii și articole de istorie”, pe site-ul ssir.ro, dar și în dezbaterile următoare pe care le vom programa, pentru că problema locului și rolului Istoriei rămân importante și actuale.

Sigla SSIR

Candidaturile la funcțiile de conducere ale SȘIR

august 3rd, 2020 | Postat in Uncategorized

În urma decesului prof. dr. Alexandru Barnea, funcția de președinte al Societății de Științe Istorice din România (SȘIR) a devenit vacantă. În aceste condiții, și în acord cu articolul 13 al Statutului SȘIR privind alegerea președintelui Societății de Științe Istorice din România și a oricărei alte funcții vacantate prin promovarea titularului, precum și cu cele stabilite în ședința Biroului Național Executiv din 4 iulie 2020, până la 27 iulie 2020 au fost primite următoarele candidaturi (pot fi consultate CV-urile):

 • Pentru funcția de președinte SȘIR (vacantă prin decesul prof. dr. Alexandru Barnea) – prof. dr. Carol CĂPIȚĂ (candidatură însoțită de e-mail-uri de susținere transmise de 134 membri SȘIR din 21 filiale).

 

 • Pentru funcția de prim-vicepreședinte SȘIR (posibil vacantă dacă prof. dr. Carol CĂPIȚĂ este ales președinte SȘIR) – prof. dr. Sorin Liviu DAMEAN (candidatură însoțită de e-mail-uri de susținere transmise de 58 membri SȘIR din 12 filiale) și conf. dr. Andrei Florin SORA (candidatură însoțită de e-mail-uri de susținere transmise de 108 membri SȘIR din 23 filiale).

 

 • Pentru funcția de vicepreședinte SȘIR (posibil vacantă dacă conf. dr. Andrei Florin SORA este ales prim-vicepreședinte SȘIR) – prof. dr. Nicu POHOAȚĂ* și prof. dr. Ana PREDA TUDOR.

Alegerile pentru funcțiile SȘIR se vor desfășura în cadrul Consiliului Național al SȘIR, care va avea loc la Buzău, în zilele de 27-28 august 2020.

*CV retras la cerere, ulterior candidaturii.

Lista evaluatorilor SAI 2013-2020

iulie 19th, 2020 | Postat in Uncategorized

De la introducerea sistemului de evaluare a articolelor peer-review dublu și anonim, revista „Studii și articole de istorie”, a beneficiat de o creștere calitativă. În perioada 2013-2020 o serie de evaluatori și-au oferit cu amabilitate competența în evaluarea unor articole variate.

Lista acestora va fi actualizată pentru a cuprinde și pe evaluatorii numerelor următoare și în același timp este o măsură care se înscrie în asigurarea unei transparențe în ceea ce privește modul de evaluare și publicare a articolelor în revista „Studii și articole de istorie”.

Iată lista evaluatorilor din perioada 2013-2020:

Ștefan Aftodor

Ion Alexandrescu

Mioara Anton

Bogdan Antoniu

Constantin Ardeleanu

Victor Axenciuc

Silvia Barutcieff

Răzvan Bățăgui

Daniel Benga

Virgiliu Bîrlădeanu

Ștefan Bosomitu

Ovidiu Bozgan

Viorel Bratosin

Maria Bucur

Cosmin Budeancă

Iulia Bulacu

Sebastian Bunghez

Igor Cașu

Marius Cazan

Carol Căpiță

Ionel Cândea

Rafael Chelaru

Dan Citirigă

Anca Ciuciu

Valentin Cojanu

Marian Coman

Laurențiu Constantiniu

Mihai Cotenescu

Sorin Damean

Cristina Diac

Marius Diaconescu

Rudolf Dinu

Constanțiu Dinulescu

Radu Dipratu

Dorin Dobrincu

Paul Dominte

Doru Dumitrescu

Aurelia Felea

Eniko Rusz-Fogarasi

Iutiș Gelu

Mircea Georgescu

Matei Gheboianu

Ovidiu Ghitta

Rudolf Graf

Mihaela Grancea

Raluca Grosescu

Cristina Gudin

Vadim Guzun

Armin Heinen

Keith Hitchins

Cosmin Ioniță

Florin Iordăchiță

Gelu Iutiș

Margareta Ivan

Katja Lasch

Irina Liveazeanu

Silviu Gabriel Lohon

Ecaterina Lung

Valentin Maier

Adrian Majuru

Alexandru Mamina

Mihai Manea

Hans-Christian Maner

Alin Matei

Mara Mărginean

Daniela Mârza

Paul Michelson

Cornel Micu

Constantin Mihai

Andi Mihalache

Cătălina Mihalache

Nicolae Mihai

Tudor Mihăescu

Miodrag Milin

Ion Militaru

Adrian Miroiu

Alexandru Mironov

Cosmina Mironov

Ionel Mitrofan

Sorin Mitu

Dietmar Muller

Florin Muller

Bogdan Murgescu

Mirela-Luminița Murgescu

Gheorghe Negustor

Lucian Nastasă

Radu Nedici

Petru Negură

Dorina Nichifor

Gheorghe Nichifor

Toader Nicoară

Gheorghe Nicolov

Ionuț Nistor

Florentina Nițu

Marian Olaru

Constantin Olteanu

Ioan Opriș

Petre Otu

Maria Pantea

Vlad Pașca

Florin Petrescu

Luminița Pințur

Alexandru Florin Platon

Nicu Pohoață

Bogdan Popa

Cosmin Popa

Maria Popa

Ioan Popa

Bogdan Popovici

Cristian Preda

Silvana Rachieru

Leonidas Rados

Sorin Radu

Gheorghe Râncu

Mihai Retegan

Milan Ristovic

Octavian Roske

Zoltan Rostas

Liviu Rotman

Dragoș Sdrobiș

Mariana Sechereș

Cornel Sigmirean

Elena Siupiur

Șarolta Solcan

Flavius Solomon

Rodica Solovei

Andrei Florin Sora

Mihai Stamatescu

Ana-Maria Stan

Catinca-Adriana Stan

Radu Stancu

Mircea Stănescu

Gheorghe Stoica

Dan Suciu

Marian Ștefănescu

Alin Tat

Bogdan Teodorescu

Dumitru Tomoni

Claudiu Topor

Ottmar Trașcă

Ana Preda-Tudor

Iancu Tudor

Radu Tudorancea

Virgiliu Țârău

Aurelia Vasile

Cristian Vasile

Dudaș Vasile

Bogdan Vârșan

Marcel Vlădescu

Lazăr Vlăsceanu

 

 

Mulțumim tuturor evaluatorilor, dar și celor care au publicat în revista „Studii și articole de istorie”, o revistă deja cu tradiție în spațiul publicistic românesc (în 2016 a aniversat 60 de ani de apariție). În prezent, a fost lansat apelul de colaborare pentru numărul 88/2021 al revistei.

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVIII/2021

iulie 19th, 2020 | Postat in Uncategorized

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2020 fiind publicate un număr de 87 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

 

Numărul LXXXVIII (2021) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

 • Experiențe istorice de redresare post-criză

Pandemia COVID-19 nu este prima criză care a lovit omenirea. Exemplele istorice sunt diverse, de la prăbușirea Imperiului Roman și Marea Ciumă din secolul al XIV-lea până la evenimente mai recente, precum cele două războaie mondiale sau Marea Criză din 1929. Lovite de criză, unele societăți s-au blocat, în timp ce altele au găsit căi deseori inovatoare pentru a depăși impasul și a parcurge noi faze de creștere și progres. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Experiențe istorice ale depășirii șocurilor demografice;
 • Descoperirile științifice și inovațiile tehnologice ca răspuns la provocările crizelor;
 • Restructurări politice și sociale post-criză;
 • Experiențe ale relansării economice;
 • Depășirea traumelor individuale și/sau colective cauzate de război, boli, foamete, genocid și/sau represiune politică;

 

 • Predarea online: Oportunitate pentru cunoașterea istorică

Sunt binevenite atât analizele cu privire la experiența directă la clasă a autorilor, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Componente ale cunoașterii istorice, care se învață mai bine în urma predării online;
 • Limitele predării online a istoriei;
 • Implicațiile psihologice ale distanțării fizice și comunicării online asupra tinerilor de vârstă școlară;

 

 • Istoria învățământului

 

 • Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor.

 

 • Miscellanea

 

 • Recenzii

 

Opțional, în perioada 1 august – 31 octombrie 2020, autorii sunt încurajați să comunice redacției titlurile și un punctaj al articolelor pe care intenționează să le transmită spre publicare, pentru a putea beneficia de consultanță înainte de redactarea respectivelor contribuții.

 

Termene:

 

 • 15 ianuarie 2021 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-martie 2021 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2021 – apariția numărului LXXXVIII (2021) al revistei.

 

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

 

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Apelul poate fi descărcat și în format pdf.