us English

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” (nr. 87/2020) – termen extins: 15 februarie 2020

ianuarie 20th, 2020 | Postat in Uncategorized

Apel de colaborare la revista

 „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVII/2020

 

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2019 fiind publicate un număr de 86 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

 

Numărul LXXXVII (2020) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

De la război la pace la finele conflagrațiilor mondiale din secolul XX (1918-1923, 1945-1947)

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Mutații în relațiile international la finele celor două conflagrații mondiale
 • Schimbări de frontiere și deplasări de populații
 • Traume cauzate de război, boli, foamete, genocid și/sau represiune politică
 • Mecanisme de demobilizare și de adaptare economică la realitățile postbelice
 • Eforturi de reglementare a drepturilor omului la nivel individual și/sau colectiv
 • Procesele comemorative legate de cele două conflagrații mondiale

Surse noi în cercetarea istorică

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Noi fonduri arhivistice
 • Bazele de date și digitizarea izvoarelor istorice

Istoria învățământului

Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor.

Miscellanea

Recenzii

 

Termene:

 • 15 februarie 2020 [termen extins]trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • februarie-martie 2020 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2020 – apariția numărului LXXXVII (2020) al revistei

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Atenție la normele de redactare!

Sigla SSIR

In memoriam Nichita Adăniloaie (1927-2019)

decembrie 14th, 2019 | Postat in Uncategorized

Conducerea Societății de Științe Istorice din România anunță cu adâncă tristețe dispariția la 5 decembrie 2019, după o scurtă suferință, a celui care a fost profesorul doctor Nichita Adăniloaie, președintele său de onoare. Născut în urmă cu 92 de ani, ilustrul defunct s-a remarcat mai întâi ca cercetător științific, aplecându-se cu răbdare și onestitate mereu în căutarea adevărului asupra tuturor temelor majore ale României Moderne, cu o atenție specială arătată Bucovinei natale, pentru care a păstrat un adevărat cult.

A fost mai apoi un promotor neobosit al SȘIR, la nașterea căreia, în urmă cu 70 de ani, a fost prezent, dăruindu-i-se apoi cu un devotament și o pasiune unice, până în ultimii săi ani, într-un lung cursus honorum care l-a condus până la funcția cea mai înaltă, fiindu-i președinte în anii complicați ai tranziției post-comuniste.

A fost, astfel, cu totul firesc, să scrie și să publice prima Monografie a asociației noastre, cu care i-a celebrat primii 60 de ani de funcționare. În amintirile noastre, a celor ce i-au fost colaboratori apropiați și au beneficiat de privilegiul de a lucra împreună, rămâne un om comunicativ și jovial, dăruit cu bucuria de a trăi și de a face bine, gata oricând să povățuiască pe drumurile abrupte ale vieții și să ajute pe toți cei aflați în nevoie. Singura șansă a celor care l-au cunoscut de a-i păstra memoria este să-i ducă mai departe moștenirea și să-i consolideze astfel lucrarea de o viață.

Dumnezeu să-l odihnească!

Conferința Națională SȘIR, 16 noiembrie 2019, București – noua conducere a SȘIR

noiembrie 16th, 2019 | Postat in Conferința Națională, Uncategorized

Astăzi, 16 noiembrie 2019, a avut loc la București Conferința Națională a Societății de Științe Istorice din România (SȘIR). La această conferință au fost prezenți peste 50 de participanți din cele peste 30 de filiale ale SȘIR.

În deschiderea conferinței au luat cuvântul pentru a adresa un mesaj de salut: domnul profesor Ioan Opriș, prodecan al Facultății de Istorie (Universitatea din București), domnul academician Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române și domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei „Magazin istoric”.

A urmat prezentarea Raportului Biroului Național Executiv al SȘIR cu privire la mandatul 2015-2019 de către domnul profesor Bogdan Murgescu, președintele SȘIR și a Raportului Comisiei de Cenzori a SȘIR cu privire la activitatea financiară din aceeași perioadă, de către doamna profesor Ana Manea, membru în Comisia de Cenzori.

După prezentarea celor două rapoarte s-a trecut la dezbaterea și votarea propunerilor de modificare a Statutului SȘIR, urmate de alegerile pentru noua conducere a SȘIR.

Este acum momentul să facem câteva mențiuni importante.

În primul rând, adresăm mulțumiri tuturor participanților din țară care și-au rezervat din timpul lor și au făcut eforturi pentru a lua parte la Conferința Națională a SȘIR. Am apreciat și modul în care s-au implicat în dezbaterile privitoare la modificarea Statutului SȘIR. Prezența în număr mare și implicarea tuturor constituie premise solide pentru o activitate și mai bună pe viitor a SȘIR.

În al doilea rând, se cuvine să mulțumim domnului profesor Bogdan Murgescu pentru modul în care a condus SȘIR în calitate de președinte timp de două mandate, care fără îndoială că vor rămâne de referință în istoria SȘIR. Timpul, munca și energia depuse în activitatea din SȘIR de domnul profesor Murgescu au influențat pozitiv și pe ceilalți membri ai conducerii SȘIR, dar și în teritoriu, pe membrii filialelor. De asemenea, mulțumiri și echipei dumnealui.

În al treilea rând, felicitări noii conduceri a SȘIR care a fost aleasă cu ocazia acestei Conferințe Naționale, și în special domnului profesor Alexandru Barnea, noul președinte al Societății de Științe Istorice din România. Iată mai jos și pe ceilalți membri în conducerea SȘIR:

Prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România

Carol Căpiță

Secretar General al Societății de Științe Istorice din România

Bogdan Teodorescu

Secretar Trezorier al Societății de Științe Istorice din România

Angela Mihaela Bălan

Vicepreședinți ai Societății de Științe Istorice din România

Dorina Nichifor

Andrei Florin Sora

Dorin Stănescu

Dumitru Traian Tomoni

Membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România

Iulia-Cristina Bulacu

Sebastian-Dragoș Bunghez

Paul Dominte

Maria-Cristina Ilincuța

Valentin Maier

Mariana-Ioana Sechereș

Gabriel Stan

Membri ai Comisiei de Cenzori

Ana Manea

Mirela Rotaru

Tudor Iancu

Mulțumim Facultății de Istorie (Universitatea din București) și Asociației Studenților la Istorie „Dacia” pentru găzduire și sprijinul acordat.

Mulțumim membrilor din Comitetul de Organizare și în primul rând domnului profesor Andrei Florin Sora pentru coordonarea întregii echipe, pe care o amintim în cele ce urmează:

Ștefan-Marius Deaconu

Valentin Maier

Ionuț Mircea Marcu

Andreea Miță

Maria Munteanu

Cristi Pogonici

Ioana Rieber

Vasile Sandor

Dorin Stănescu

Dănuț Vasile

Marian Vișan

Sorin Vlaic

Consiliul Național al SȘIR, 11 mai 2019, Ploiești

noiembrie 16th, 2019 | Postat in Consiliul Național, Uncategorized

În ziua de 11 mai 2019 a avut loc la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești reuniunea Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, la care au participat membrii Biroului Național Executiv, ai Comisiei de Cenzori și reprezentanți ai 21 de filiale. În deschiderea reuniunii, participanții au fost salutați de viceprimarul municipiului Ploiești, domnul Cristian Ganea, iar doamna prof. Carmen Băjenaru, președinta Filialei Prahova a SȘIR, a premiat pe elevii care au participat la Olimpiada națională de istorie din aprilie 2019 și pe profesorii care i-au pregătit.

La primul punct al ordinii de zi, președintele SȘIR, prof. dr. Bogdan Murgescu, a prezentat un scurt raport de activitate pentru perioada de un an scursă de la ședința anterioară a Consiliului Național, cu accente speciale pe Programul Centenar derulat de la 24 ianuarie 2018 la 24 ianuarie 2019. A urmat prezentarea raportului Comisiei de Cenzori de către doamna prof. Ana Manea. În același timp s-a decis ca la lista premiilor anuale ale SȘIR să se adauge din 2019 și un Premiu pentru contribuții electronice la cunoașterea și/sau prezentarea trecutului istoric.

Doamna profesor Claudia Sîmtion, reprezentanta Filialei Sibiu a SȘIR, i-a urmat doamnei Manea, și a prezentat situația preparativelor pentru desfășurarea în bune condiții a Școlii de Vară de la Sibiu cu tema Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale. De asemenea, s-a subliniat încă o dată faptul că SȘIR oferă două burse de participare la această Școală de Vară, pentru un profesor din învățământul gimnazial și pentru un profesor din învățământul liceal cu vârsta sub 35 de ani și calitatea de membru SȘIR, în buna tradiție și a edițiilor precedente.

În continuare s-au prezentat aspectele referitoare la organizarea Conferinței Naționale a SȘIR de la București, din 16 noiembrie 2019, în care vor fi discutate și votate eventualele modificări ale Statutului SȘIR, dar se va și alege o nouă conducere.

Dorim să adresăm multe mulțumiri Filialei Ploiești pentru buna organizare a Consiliului Național SȘIR 2019 și în principal doamnei profesor Carmen Băjenaru și domnului profesor Dorin Stănescu.

Biroul Național Executiv SȘIR din perioada 2015-2019

noiembrie 16th, 2019 | Postat in Biroul Național Executiv, Uncategorized

Biroul Național Executiv SȘIR din perioada 2015-2019

Președinte al Societății de Științe Istorice din România: 

 • Bogdan MURGESCU, prof. univ. dr., Universitatea din București (CV)

Președinte de onoare:

 • Nichita ADĂNILOAIE, cercetător științific dr.

Prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România: 

 • Alexandru BARNEA, prof. univ. dr., Universitatea din București (CV)

Secretar General al Societății de Științe Istorice din România: 

 • Bogdan TEODORESCU, prof. dr. (CV)

Vicepreședinți ai Societății de Științe Istorice din România:

 • Sorin DAMEAN, prof. univ. dr., Universitatea din Craiova (CV)
 • Toader NICOARĂ, prof. univ. dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (CV)
 • Nicu POHOAȚĂ, conf. univ. dr., Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, București (CV)*
 • Dumitru TOMONI, prof. dr., Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget (CV)

Secretar Trezorier al Societății de Științe Istorice din România:

 • Angela BĂLAN, prof. dr. (CV)

Membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România:

 • Iulia BULACU, prof. dr., Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța (CV)
 • Mihaela GRANCEA, prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu (CV)
 • Dorina NICHIFOR, prof. dr., Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Tg. Jiu (CV)
 • Gheorghe RÂNCU, prof. dr., Colegiul Tehnic Forestier, Câmpina (CV)
 • Mariana SECHEREȘ, prof., Colegiul Tehnic „Transilvania”, Brașov (CV)
 • Andrei Florin SORA, lector dr., Universitatea din București (CV)
 • Relu STOICA, prof., Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău (CV)

Vezi și Biroul Național Executiv din 2011-2015.

* CV șters de pe site, la cererea personală.

Conferința Națională SȘIR – CV-urile candidaților la conducerea SȘIR

octombrie 16th, 2019 | Postat in Conferința Națională, Uncategorized

În pregătirea Conferinței Naționale a SȘIR ce va avea loc la 16 noiembrie 2019, vă prezentăm funcțiile din conducerea SȘIR, candidații la ele care vor fi supuși la vot în ziua conferinței și CV-urile lor, care atestă competențele corespunzătoare funcției pentru care candidează.

 

Președintele SȘIR

Barnea Alexandru

 

Prim-vicepreședintele SȘIR

Căpiță Carol

 

Secretarul General SȘIR

Teodorescu Bogdan

 

Secretarul Trezorier SȘIR

Bălan Angela Mihaela

 

Vicepreședintele SȘIR

Nichifor Dorina

Pohoață Nicu*

Șerban Nicolae

Sora Florin Andrei

Stan Gabriel

Stănescu Dorin

Tomoni Dumitru Traian

 

Membru al Biroului Național Executiv SȘIR

Budu Ionel

Bulacu Iulia-Cristina

Bunghez Sebastian-Dragoș

Dominte Paul

Iancu Tudor

Ichim Elena

Ilincuța Maria-Cristina

Maier Valentin

Nichifor Dorina

Preda-Tudor Ana

Sechereș Mariana-Ioana

Stan Gabriel

 

Membru în Comisia de Cenzori

Iancu Tudor

Manea Ana

Rotaru Mirela

* CV scos de pe site la cererea personală.

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” (nr. 87/2020)

septembrie 2nd, 2019 | Postat in Revista SAI, Uncategorized

Apel de colaborare la revista

 „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVII/2020

 

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2019 fiind publicate un număr de 86 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

 

Numărul LXXXVII (2020) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

De la război la pace la finele conflagrațiilor mondiale din secolul XX (1918-1923, 1945-1947)

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Mutații în relațiile international la finele celor două conflagrații mondiale
 • Schimbări de frontiere și deplasări de populații
 • Traume cauzate de război, boli, foamete, genocid și/sau represiune politică
 • Mecanisme de demobilizare și de adaptare economică la realitățile postbelice
 • Eforturi de reglementare a drepturilor omului la nivel individual și/sau colectiv
 • Procesele comemorative legate de cele două conflagrații mondiale

Surse noi în cercetarea istorică

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Noi fonduri arhivistice
 • Bazele de date și digitizarea izvoarelor istorice

Istoria învățământului

Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor.

Miscellanea

Recenzii

 

Termene:

 • 15 ianuarie 2020 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-martie 2020 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2020 – apariția numărului LXXXVII (2020) al revistei

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Sigla SSIR

 

Premiile SȘIR 2019

iulie 31st, 2019 | Postat in Premiile SȘIR

Premiul „A.D. Xenopol”

Constantin DOBRESCU, Carmen BĂJENARU, Istoricul monarhiei constituționale și ereditare în România 1866-1947, București, Tracus Arte, 2018, 216 p.

Elena ICHIM, Zimnicea în vâltoarea Primului Război Mondial, Zimnicea, Tipoalex S.A., 2018, 143 p.

Gheorghe NICHIFOR, Dorina NICHIFOR, Evoluții, moravuri și comportamente gorjene în mărturii ale vremii (1919-1965), Iași, Editura PIM, 2018, 1011 p.

Premiul „Nicolae Iorga”

Cristian CONSTANTIN, Comerțul cu cereale la gurile Dunării: integrarea pe piață, structuri productive și infrastructura de transport (1829-1940), Colecția „Teze de doctorat – Istorie” (44), Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2018, 713 p.

Ioan MUNTEANU, Dumitru TOMONI, Vasile ZABERCA, Banatul și Marea Unire. Bănățeni la Alba Iulia, Timișoara, Editura Partoș, 2018, 612 p.

Premiul „Gheorghe Brătianu”

Sebastian-Dragoș BUNGHEZ, Parlamentul și politica externă a României (1899-1914), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 458 p.

Irina MATEI, Lucian NASTASĂ‑KOVÁCS, Cultură şi propagandă Institutul Român din Berlin (1940–1945), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 718 p.

Premiul „Constantin C. Giurescu”

Ștefan AFTODOR, Gropeni – istoria modernă a unui sat de pe baltă (1828-1918). Destinul unei mici comunități în cadrul istoriei naționale, Brăila, Editura Istros, 2018, 271 p.

Cătălin Ionuț FLOREA, Ion PECIE, Ioan GHEORGHE, Monografia localității Siliștea-Gumești, județul Teleorman (satul Moromeților), București, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2018, 624 p.

Laurențiu GUȚICĂ-FLORESCU, Istoria Orașului Slatina. De la origini până în anul 1947, Slatina: TIR INVESTMENTS, 2018, 572 p.

Premiul „Aurelian Iordănescu”

Marius DIACONESCU (coord.), Andrei Florin SORA (coordonator), Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei. Articole selectate și editate de: Marius Diaconescu (coordonator), Andrei Florin Sora (coordonator), Oana Avram, Matei Breazu, Paul Chirică, Ruxandra Dima, Elena Lungoci, Andrei Oprea, Mădălina Oprea, Dragoș Sucioaia, Diana Tița, Marian Vișan. 5 vol., București, Ars Historica.

Mihai OPROIU, Marian CURCULESCU, Școala târgovișteană din secolul al XVIII-lea până la 1948, Târgoviște, Transversal, 2018, 400 p.

Traian D. LAZĂR, Ion Th. Grigorie și Basarab Nicolescu în corespondență. O relație de prietenie spirituală, Ploiești, Editura „Mythos”, 2018, 199 p.

Premiul pentru contribuții electronice la cunoașterea și/sau prezentarea trecutului istoric

Vlad PAȘCA, Marea Unire pe șleau

Diplome de excelență, pentru merite deosebite în promovarea Societății de Științe Istorice din România

Victoria Vâlcu

Mihail Adafini

Mihaela Grancea

Felicitări!

Revista „Studii și articole de istorie”, numărul LXXXVI, 2019

iunie 6th, 2019 | Postat in Revista SAI, Uncategorized

A apărut un nou număr din revista „Studii și articole de istorie”, numărul LXXXVI/2019.

Noul număr a avut două grupaje de articole speciale: Umanismul, cunoașterea științifică și creația artistică și Rupturi istorice, transformări sociale și progres în secolul XX.

Lor li s-au adăugat grupaje tradiționale ale revistei.

 

Iată cuprinsul acestui nou număr:

I. Umanismul, cunoașterea științifică și creația artistică

 Alexandru-Florin PLATON: Aristotelismul medieval și umanismul renascentist. Reflecții la împlinirea a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci

Lucica BIANCHI: De la Cer și Pământ: Geniul lui Leonardo da Vinci

Laura MESINA: Leonardo da Vinci în oglinda istoriei: Bătălia de la Anghiari

 

II. Rupturi istorice, transformări sociale și progres în secolul XX

Miodrag MILIN, Diana DRĂGHICI: Rolul ideii de solidaritate în programele de emancipare națională ale românilor și sârbilor bănățeni (1868-1869)

Andrei Florin SORA: Funcţionarii publici „regăţeni” în noile provinciiale României Mari, 1918-1925

Marian CURCULESCU: Acțiuni propagandistice ale Partidului Muncitoresc Român în județul Dâmbovița la începutul colectivizării agriculturii (1949-1950)

Dumitru TOMONI: Timișoara în decembrie 1989. Revoluție sau complot extern?

Bogdan MURGESCU: Cum se măsoară progresul social?


III. Istoria învățământului

Sebastian Dragoș BUNGHEZ: Istoricul Teodor Botiș (1873-1940)

Iuliana GALEȘ: Școală și identitate culturală. Studiu de caz: Liceul Teoretic„Dositei Obradovici” Timișoara

Maria Cristina ILINCUȚA: Prezențe feminine în învățământul interbelic din Comarnic: de la instituțional la social

Bogdan TEODORESCU: Asaltul comunist asupra școlii. Anii de început, 1947-1948

Miu GHEORGHE: Învățământul în satul românesc din Câmpia Buzăului în timpul regimului comunist

Valentin MAIER: O planificare cu probleme: formarea artiștilor prin intermediul învățământului superior în perioada comunistă

 

IV. Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. analize și opinii

Vasile CIOBANU: Folosirea la clasă a izvoarelor istorice. Studiu de caz: Hotararea Adunării Naționale a Sașilor Transilvăneni ținută în 8 ianuarie 1919 la Mediaș

Ana PREDA-TUDOR: Dezbaterea, de la conceptul teoretic la practica didactică

Antonia BERA, Diana-Georgiana LUTZ, Iulian MĂCREANU, Cosmina VĂDUVA, Vlad POPOVICI: Utilizarea Enciclopediei libere Wikipedia și a instrumentelor digitale asociate în activitatea de predare-învățare a istoriei

Raluca Cristina BONTEANU, Maria Cristina ILINCUȚA: „Taxedu” – un soft inteligent pentru lecțiile de istorie

 

V. Miscellanea

 Bogdan TEODORESCU: La a 70-a aniversare a S.Ș.I.R.

Dorin STĂNESCU: Programul Centenar al Societății de Științe Istorice din România (2018)

 

VI. Recenzii

Walter ISAACSON, Leonardo da Vinci, trad. Louis Ulrich, București, Editura Publica, 2018 (Ana-Maria Lepăr)

Mária PAKUCS-WILLCOCKS, Sibiul veacului al XVI-lea. Rânduirea unui oraș transilvănean, București, Editura Humanitas, 2018, (Marian Coman)

Constantin SCHIFIRNEȚ, Modernitatea tendenţială. Reflecții despre evoluția modernă a societății, București, Editura Tritonic, 2016 (Sorin Stanciu)

Cătălin ZAMFIR, Istoria socială a României, București, Editura Academiei Române, 2018 (Cristian Dumitru)

Oleg V. HLEVNIUK, Stalin. O nouă biografie a unui dictator, București, Editura Litera, 2017 (Andrei Avram)

Petre OPRIȘ, Licenţe străine pentru produse civile şi militare fabricate în România (1946-1989), București, Editura Militară, 2018 (Marius Motreanu)

Cosmin POPA, Intelectualii lui Ceaușescu și Academia de Științe Sociale și Politice (1970-1989), București, Editura Litera, 2018 (Ionuț Marcu)

Cătălin Augustin STOICA, România continuă. Schimbare și adaptare în comunism și postcomunism, București, Editura Humanitas, 2018 (Marius Deaconu)

Adrian CIOROIANU (editor), Un centenar și mai multe teme pentru acasă. Ce au învăţat şi ce nu au învăţat românii din ultimul secol de istorie, Iași, Editura Polirom, 2018 (Gabriela Avram)

Liviu VOINEA (coord.), Un veac de sinceritate. Recuperarea memoriei pierdute a economiei românești 1918-2018, București, Editura Publica 2018 (Bogdan Murgescu)

 

In memoriam Prof. dr. Ștefan Ștefănescu

Sigla SSIR

Mulțumim și adresăm felicitări tuturor autorilor și evaluatorilor pentru munca depusă!

 

Școala de vară SȘIR 2019 – Sibiu 22-27 iulie

aprilie 15th, 2019 | Postat in Concursuri, Recomandările SȘIR, Scoala de Vara

Școala de vară SȘIR va avea loc anul acesta la Sibiu, în perioada 22-27 iulie (se ajunge la Sibiu cu o zi înainte, pe 21 iulie, cazarea pentru noaptea de 21 spre 22 fiind inclusă în taxa de participare).

Tema acestei școli de vară este în corelație cu statutul Sibiului din acest an, acela de Regiune Gastronomică Europeană și astfel, are titlul: Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale.

Programul este în curs de pregătire, cuprinzând prelegeri, vizite de studiu, excursii, o sesiune de comunicări și dezbateri, detalii urmând a fi dezvăluite în perioada următoare.

Sigla SSIR

Se mențin numărul de 50 de locuri pentru participanți și taxa de participare de 500 lei, cu mențiunea că participanții trebuie să fie membri SȘIR și să trimită la adresa secretariatssir@gmail.com dovada plății taxei de participare.

Suma se va depune prin transfer bancar în contul Societății de Științe Istorice din România, IBAN RO36RNCB0076029411430001, cu mențiunea „taxă de participare la Cursurile de Vară ale SȘIR (Sibiu, 22-27 iulie 2019) pentru dl./dna. ……………., membru al filialei ………. a SȘIR”

La fel ca și în anii precedenți, SȘIR va scoate la concurs 2 burse (gratuități de participare la școala de vară) pentru profesori sub 35 de ani din învățământul preuniversitar (gimnaziu, respectiv liceu).

Acordarea burselor se va face în urma unui concurs, care va consta în două etape:

1) depunerea pe adresa secretariatssir@gmail.com a unui dosar care să cuprindă: CV, scrisoare de intenție și recomandare a unuia dintre membrii conducerii filialei SȘIR din care face parte, până la data de 1 iunie 2019

și

2) interviu telefonic, în perioada 1-15 iunie 2019, ziua și ora urmând a fi comunicate din timp aplicanților.

Participanții la școala de vară, în urma unei evaluări și certificări a competențelor profesionale dobândite, vor primi credite de formare şi dezvoltare profesională.

În perioada următoare vom reveni și cu alte detalii privind Școala de vară SȘIR.