us English

Istoric

S:IR s-a constituit la 9 iunie 1949, mai întâi reunind istorici și filologi sub titulatura Societatea de Științe Istorice și Filologice, care funcționat astfel până în 1968, când cele două secțiuni s-au despărțit. Principalele activități în cei peste 60 de ani de existență au fost și sunt reuniunile științifice (sesiuni de comunicări, simpozioane), cursurile de vară (reformate în 1968) și publicarea revistei Studii și articole de istorie, cu apariție neîntreruptă din 1956. De-a lungul timpului SSIR a fost condusă de personalități ale științei istorice: academicienii Petru Constantinescu-Iași (1949-1977) și Ștefan Pascu (1977-1991) și profesorii universitari Nichita Adăniloaie (1991-1999), Ioan Scurtu (1999-2011) și Bogdan Murgescu (din 2011 și în prezent).

În anul 2009, Profesorul Nichita Adăniloaie a alcătuit și tipărit prima monografie care i-a fost consacrată. Lucrarea este în egală măsură reconstituire riguros întemeiată pe documente de arhivă, dar și memorialistică inspirată din experiența directă a autorului în cadrul SSIR.

Volumul cuprinde două capitole mari, unul consacrat conducerii centrale și deciziilor sale, celălalt referitor la activitatea filialelor.