Conform statutului SȘIR, Comisia de Cenzori verifică anual gestiunea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, centralizează rapoartele cenzorilor din filiale, informează Biroul Naţional Executiv şi Consiliul Naţional asupra situaţiei financiare și prezintă rapoarte în faţa Conferinţei Naţionale.

Componența Comisiei de Cenzori pe exercițiul 2019-2023:

  • Iancu TUDOR, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova (CV) – președinte
  • Ana MANEA, prof., Ploiești (CV)
  • Mirela ROTARU, prof. dr., București (CV)

Componența Comisiei de Cenzori pe exercițiul 2015-2019:

  • Monica TAȘCĂ, prof., Brașov – președinte
  • Ana MANEA, prof., Ploiești
  • Mirela ROTARU, prof. dr., București

Componența Comisiei de Cenzori pe exercițiul 2011-2015:

  • Monica TAȘCĂ, prof., Brașov – președinte
  • Ana MANEA, prof., Ploiești
  • Mariana Sechereș, prof. dr., Brașov