Consiliul Național coordonează activitatea SȘIR în intervalul dintre două conferințe naționale și este convocat de președintele SȘIR o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. În ultimii ani, reuniunile sale s-au desfășurat la București (2008), Câmpina (2009), Reșița (2010), Mioveni (2011), București (2012), Târgu Jiu (2013), Craiova (2014), Alexandria (2015), Bacău (2016), Timișoara (2017), Târgoviște (2018) și Ploiești (2019).

De regulă, în aceste împrejurări au fost ascultate informări ale membrilor conducerii și ale unor președinți de filiale pe teme ale activității curente, s-au adoptat documente, care au exprimat poziția SȘIR față de reforma din educație și cu deosebire în legătură cu rolul și locul istoriei în școală, au fost prezentate volumele SAI pe anul în curs, s-au operat modificări în componența Biroului Național Executiv, la propunerea președintelui SȘIR.

Din cadrul Consiliului Național fac parte cei desemnați de către filialele SȘIR să fie prezenți și membrii Biroului Național Executiv, Comisiei de Cenzori și Secretariatului (Ionuț Marcu Ștefan-Marius Deaconu).