Organul de conducere al SSIR este Conferința Națională, care se convoacă o dată la 4 ani. Normele de reprezentare sunt stabilite de Biroul Național Executiv. Potrivit articolului 13 din statutul SSIR care îi fixează atribuțiile, Conferința Națională analizează și aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Național Executiv și Comisiei de Cenzori, propunerile de modificări și completări ale Statutului și alege Biroul Național Executiv (15-17 membri), Comisia de Cenzori (3 membri) și Consiliul Național al SȘIR.  Ultima Conferință Națională a SȘIR a avut loc la București în noiembrie 2019.