Adresa

Contact

Contact Form Demo

Vreau să devin membru

Înscrierea ca membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice se face pe bază de cerere individuală (formularul poate fi downloadat de aici) către președintele acelei filiale a Societății în care intenționați să activați și se depune la președintele filialei respective.

Statutul Societății de Științe Istorice din România prevede și posibilitatea ca organizaţiile nonguvernametale să poată deveni membri colectivi ai S.Ş.I.R. în baza unui protocol de asociere, care stabileşte condiţiile cooperării, nivelul cotizaţiei colective şi norma de reprezentare în cadrul organelor de conducere ale Societăţii. Organizațiile doritoare să obțină acest statut sunt rugate să se adreseze președintelui Societății de Științe Istorice din România pe adresa ssir@ssir.ro.