Forumul Societății de Științe Istorice din România, ediția a IV-a, 8-12 iulie 2024

Forumul Societății de Științe Istorice din România, ediția a IV-a, 8-12 iulie 2024

TEME CONTROVERSATE ÎN ISTORIE ȘI ÎN MANUALELE ȘCOLARE

(8-12 iulie 2024, eveniment organizat exclusiv online)

Luni, 8 iulie 2024

14,45 – 15,00 – Conectarea participanților la link-ul video (Google Meet)

15,00 – 15,10: conf. univ. dr. Matei Gheboianu, Decanul Facultății de Istorie a Universității din București, Cuvânt de deschidere

15,10 – 15,50: prof. univ. dr. Carol Căpiţă (Universitatea din București; președinte al S.Ș.I.R.), Teme controversate în manualele școlare

15,50 – 16,30: prof. univ. dr. habil. Ioan Carol Opriș (Universitatea din București), Noutăți arheologice și clarificări conceptuale în studiul istoriei antice despre teritoriul României

Marți, 9 iulie 2024

10,00 – 10,40: prof. drd. Cornel Șomîcu (Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești; președinte al S.Ș.I.R. – filiala Gorj), Istoria comunității rrome la orele de Istorie națională și locală

10,40 – 11,20: prof. dr. Florin Petrescu (Casa Corpului Didactic Ilfov/ președinte al S.Ș.I.R. – filiala Ilfov), Cum să predăm istoria Holocaustului?

11,20 – 11,30: Pauză

11,30 – 12,20: conf. univ. dr. habil. Costel Coroban (Universitatea „Ovidius” din Constanța),

Controverse privitoare la colonialism în istoria modernă

12,20 – 13,00: conf. univ. dr. Marius Diaconescu (Universitatea din București), O abordare critică a etnogenezei poporului român

13,00 – 14,00: Pauză

14,00 – 14,40: prof. Carmen Băjenaru (C.N. „Ion Luca Caragiale”, Ploiești), Ploieștiul interbelic – un oraș cosmopolit sau anost?

14,40 – 15,20: prof. dr. Daniel Hrenciuc (C.N. „Ștefan cel Mare ” și C.N. „ Național „Mihai Eminescu”, Suceava), Dilemele și provocările integrării minorităților naționale din Bucovina în România Mare

15,20 – 16,00: prof. dr. Miodrag Ciurușchin (S.Ș.I.R. – filiala Timișoara), Minoritatea sârbă din România în perioada interbelică și postbelică

Miercuri, 10 iulie 2024

10,00 – 10,40: dr. Florin Șperlea (istoric militar), 23 august 1944. Controverse și contrafactualitate

10,40 – 11,20: dr. habil. Cosmin Budeancă (expert, I.I.C.C.M.E.R.), Rezistența armată anticomunistă din zona Huedin – Munții Apuseni                                                                                   

11,20 – 11,30: Pauză

11,30 – 13,00: Masă rotundă – Deconstruirea miturilor si stereotipurilor la orele de Istorie – abordarea multiperspectivității. Moderatoare: prof. dr. Cristina Iulia Gîlă (C.N. Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța)

13,00 – 14,00: Pauză

14,00 – 14,40: dr. Cezar Petre Buiumaci (muzeograf, Muzeul Municipiului București), Incursiune în istoria monumentelor comuniste bucureștene – O (re)sursă istorică obligatorie

14,40 – 15,20: dr. Valentin Maier (cercetător, Muzeul Universității din București), Situația fondurilor și bunurilor primite de Universitatea din București prin donații

15,20 -15,30: Pauză

15,30 – 16,10: prof. univ. dr. Mirela-Luminița Murgescu (Universitatea din București), „Iarna vrajbei noastre… în vara lui 2024. Probleme istorice sensibile și controversate

16,10 – 16,50: conf. univ. dr. Constantin Vică (prorector al Universității din București), Etica inteligenței artificiale și sfârșitul istoriei

Joi, 11 iulie 2024

10,00 – 10,40: prof. dr. Bogdan Teodorescu (secretar general al S.Ș.I.R.), Cum am devenit autor de manuale și ce înseamnă să scrii un manual de istorie!

10,40 – 11,20: prof. dr. Cristina Iulia Gîlă (C.N. Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța), Confruntarea cu amintirile și impactul abordării problemelor sensibile în orele de Istorie

11,20 – 11,30: Pauză

11,30 – 13,00: Masă rotundă cu prezența autorilor de manuale[1] – Programele și manualele școlare de Istorie, Istoria Holocaustului și manualele disciplinelor opționale. Moderatori: prof. dr. Cristina Iulia Gîlă și conf. univ. dr. Andrei Florin Sora (Universitatea din București; prim-vicepreședinte al S.Ș.I.R.)

13,00 – 14,00: Pauză

14,00 – 19,00: Simpozionul Forumului profesorilor de istorie (comunicări ale membrilor S.Ș.I.R.)[2]

Vineri, 12 iulie 2024

10,00 – 11,30: Proiecte de monografii și prezentări ale revistelor şi publicațiilor filialelor SŞIR. Moderator: prof. dr. Dorin Stănescu (vicepreședinte al S.Ș.I.R.)

11,30 – 12, 30: Concluzii. Proiecte și planuri de viitor

Comitet de organizare:

Cristina Iulia Gîlă

Maria Cristina Ilincuța

Valentin Maier

Andrei Florin Sora

Dorin Stănescu

Partener media:

Historia


[1] Trimiterea propunerii de participare va fi transmisă cel târziu marți, 9 iulie 2024, la adresa: gila_cristina2000@yahoo.com. Condiție obligatorie: cel puțin unul dintre autori/referenți ai manualului prezentat să fie membru activ al S.Ș.I.R. Pentru fiecare autor de manuale vor fi alocate maximum cinci minute. În schimb, ne dorim ca cea mai pare parte a timpului acordat acestei mese rotunde să fie ocupat de discuții.

[2] Înscrierile la Simpozionul din data de 11 iulie, se vor face la adresa dorinistorie@yahoo.com pânâ în data de 9 iulie 2024.

Categories: Forumul SȘIR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *