Comunicat pentru faza județeană a Olimpiadei micilor istorici „Nicolae Iorga”

Comunicat pentru faza județeană a Olimpiadei micilor istorici „Nicolae Iorga”

În atenția președinților de filiale și

a profesorilor care au elevi calificați la faza județeană a

Olimpiadei micilor istorici „Nicolae Iorga”

Etapa județeană a Olimpiadei micilor istorici ”Nicolae Iorga” se va organiza în data de 23 martie 2024, ora 10,00 în toate județele participante,  sub coordonarea filialelor.

Timpul alocat probei este de 90 minute.

Subiectele vor fi transmise președintelui filialei sau unei persoane desemnate de acesta în dimineața zilei de concurs, între orele 7,30-8,30. Din momentul transmiterii subiectelor, președintele filialei devine direct răspunzător de confidențialitatea acestora și asigură, împreună cu echipa de organizare din centrul de concurs, multiplicarea și distribuirea lor către elevii participanți, începând cu ora 10,00. Baremul de corectare va fi transmis după finalizarea concursului, la ora 11,30.

Comisia de organizare din centrul de concurs asigură:

– supravegherea elevilor pe parcursul derulării concursului;

– corectarea lucrărilor, care se va realiza de către 2 profesori evaluatori;

– centralizarea rezultatelor, conform modelului de mai jos, și

– scanarea într-un singur document în format PDF și transmiterea acelor 5-7 lucrări care au obținut notele cele mai mari către comisia centrală până în data de 24.03.2024, ora 23,59, pe adresa concursului iorgaolimp5.7@gmail.com.

Acolo unde nu se poate asigura coordonarea la nivel de filială, membrii comisiei centrale vor comunica direct cu profesorii care au elevi participanți, folosind datele de contact transmise după etapa pe școală, pentru a se asigura desfășurarea unui concurs omogen și echitabil pentru fiecare elev participant. Și în această situație, lucrările elevilor vor fi corectate de doi profesori, se va realiza centralizarea rezultatelor după modelul indicat, scanarea într-un document PDF și transmiterea lor împreună cu cele mai bune 5-7 lucrări către comisia centrală la adresa concursului, respectând data și ora limită precizate mai sus.

Lucrările scrise vor fi păstrate în arhiva centrului de concurs până la finalul anului școlar în curs, pe bază de proces verbal.

După centralizarea rezultatelor din județe, comisia centrală își rezervă dreptul de analiză și decizie, iar comunicarea elevilor calificați la faza interjudețeană se va face până la data de 08.04.2024, pe site-ul SSIR, utilizând codurile de identificare transmise în documentul XLS solicitat, cu respectarea normelor GDPR.

Modalitatea de centralizare a rezultatelor se va face într-un tabel EXCEL cu următoarele rubrici:

a) Nr. crt.

b)Codul lucrării, care se realizează folosind prescurtarea județului, clasa, scrisă cu cifre romane, un număr de la 1 la 100 și inițialele profesorului îndrumător, după modelul propus ca exemplu: VN_VI_01_SG

c) Numele și prenumele elevului scrise cu diacritice

d) Nota obținută

e) Școala, localitatea și județul scrise cu diacritice

f) Profesorul coordonator, cu datele de contact: telefon și mail.

Nr.

Crt

Codul lucrării Numele și prenumele

elevului

Nota Școala Profesor îndrumător,

telefon, e-mail

Categories: Concursuri

3 Comments on “Comunicat pentru faza județeană a Olimpiadei micilor istorici „Nicolae Iorga”

 1. Buna ziua,

  Am urmarit pe site-ul Ministerului Educatiei daca acesta olimpiada este in lista de olimpiade/ concursuri publicate in una din anexele la Ordinul ministrului educatiei nr. 3468/29.01.2024, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Ordinul si anexele sunt disponibile la adresa: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri.
  Nu am regasit Olimpiada micilor istorici in niciuna din anexe, desi pregatirea elevilor necesita un efort ridicat pentru nivelul olimpiadei.

  Va rog, se pot face demersuri, astfel incat aceasta olimpiada sa fie inclusa in una din anexele la Ordinul mentionat mai sus?
  Anul trecut, copii care au obtinut premii la concursurile recunoscute de Minister prin Ordin au putut sa beneficieze de burse in anul scolar urmator.

  Va multumesc!

 2. Bună ziua! Când apare tabelul cu rezultatele pentru București? Multe județe au făcut deja publice rezultatele, doar în capitală totul e un mister și au trecut 10 zile de la susținerea etapei județene. Nici pe site-ul luceului Mihai Viteazul nu este nimic postat. Ce se întâmplă?

 3. Când se vor afișa rezultatele pe București la etapa județeanǎ care a fost susținutǎ la Colegiul Național Mihai Viteazul? De ce în alte județe rezultatele au fost fǎcute publice încǎ de acum o sǎptǎmânǎ iar în București nu se regǎsesc nici pe site-ul liceului, nici pe ssir.ro?!?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *