Propuneri pentru elaborarea Programei la disciplina Istorie – liceu, clasele IX-XII

Propuneri pentru elaborarea Programei la disciplina Istorie – liceu, clasele IX-XII

În cadrul Biroului Executiv al SȘIR s-a propus alcătuirea unor grupuri de lucru pe mai multe paliere (programe, conținututuri, competențe, activități de învățare, evaluare și ghiduri metodologice) pentru nivel liceal, clasele IX-XII cursuri de zi și seral, respectiv clasa a XIII-a F.R. Au fost avute în vedere atât filiera teoretică, profilul Uman – științe sociale și filologie, și Real, cât și filiera tehnologică și vocațională.

Inițiativa este urmarea unor cerințe exprimate la nivelul profesorilor de istorie, din cadrul filialelor de a veni cu noi planuri-cadru și programe adaptate cerințelor și nevoilor societății contemporane. Acestea, la începutul lunii septembrie, într-o formă structurată, vor fi prezentate Ministerului, ca alternativă la programele de istorie, nivel liceal, în uz de aproape două decenii.

În acest scop, inițial, a fost alcătuit un grup de lucru în vederea elaborării viziunii asupra noilor programe de istorie dedicate nivelului liceal, alcătuit din prof. Gabriel Stan, Elena Ichim, Ana Tudor-Preda, Cristina Ilincuța. S-a hotărât, totodată, o largă consultare a filialelor, respectiv, constituirea unor subrgupuri de lucru la nivelul acestora, care să vină cu propriile lor propuneri.

În cadrul Consiliului Național al SȘIR, din 28 mai, grupul de lucru, în urma mai multor deliberări a prezentat un prim proiect ce cuprinde motivația (argumentată) și principiile generale de orientare. A fost fixată, ca termen, data de 1 iulie 2022 pentru enunțarea de propuneri din partea filialelor, a tuturor celor interesați de disciplina istorie, membri sau nemembri ai societăți. S-a lansat perspectiva unei largi dezbateri în acest sens. Propunerile selectate vor fi analizate în cadrul Școlii de vară de la Buzău din iulie, anul curent.

 

Programa de istorie pentru liceu clasele IX-XII

 Propuneri pentru elaborarea Programei la disciplina Istorie – liceu, clasele IX-XII

MOTIVAȚIA

La nivel de structură, ca articulare, necesară, logică, păstrăm, ca bune practici, elemente din vechile programe, dar intervenim, major, ca priorități, în conținutul acestora, în articularea lor.

Viziune , Principii , Nr. ore , Conținuturi , Competențe , Evaluare , Metodologie.

Obiectivul este acela al unor (viitoare) Programe care să nu fie doar răspunsuri, de moment, la cereri actuale (mediul politic, noi planuri cadru), ci și care să ofere soluții viabile pentru o perioadă de timp, cu timp pentru verificare, perfectibilitate.

Totodată, urmărim în propunerile noastre pentru viitoarele Programe de istorie pentru liceu (clasele IX-XII), ancorarea în spiritul vremii (cerințele socio-profesionale, noile tehnologii și accesul deschis la informații), la cerințele și nevoile educaționale, din punct de vedere al disciplinei istorie, atât al profesorilor, cât și al beneficiarului direct, elevul. Accesibilitate, interesul general motivațional prin ancorare în problemele și fenomenele majore contemporane care să-și găsească reflexii în similarități istorice trecute.

Viziunea propusă urmărește : identitatea, alteritatea, specificitatea, unitatea

Argumentul: ca răspuns la problemele lumii contemporane în privința omului/copilului și conexiunea cuEducația ca o (una dintre) modalitate de a identifica soluții viabile, acceptate comunitar, cu privire la :

 1. Dezarticularea socială prin lipsa de identificare cu valorile societale și de grup
 2. Lipsa de asumare politică (absenteism politic manifest prin lipsa interesului pentru vot, la alegeri)
 3. Dezorientarea în fața alegerilor multiple, în cazul tinerilor (copii, adolescenți), ca răspuns la angoasele/neliniștile prezentului real și nu virtual
 4. Ermetismul individual, prin angajarea în lumea virtuală, asimilată celei reale.

Din acest motiv, urmărim, ca viziune , următorii parametri formatori:

 1. Identitate și identificare (ca individ, grup, cetățean)

Argumentul : avem în vedere Orientarea socio-profesională și posibilitatea de a activa în afara României (în condițiile societății deschise, funcționale). Acest fapt implică și o măsură de asigurare a identificării și identității cu spațiul de apartenență, România, și nu doar din punct de vedere etnic (român).

 1. Spiritualitatea manifestă prin cultură și cunoaștere

Argumentul : în contextul societății globale, a societății de consum se produce alteritatea individului, manifestă și prin influența față de valorile societății, valori culturale perene. Avem în vedere atât valorile unității (toleranță, solidaritate), cât și pe cele ale specificității, adică cele care dau sens apartenenței unui individ, grup social. O specificitate activă, angajantă și nu amorfă

 1. Conștiința apartenenței

Argumentul : Nu suntem o masă amorfă, ci una conștientă de origine, de valorile culturale proprii care cuprind limba, religie, tradiții și obiceiuri, istorie. O spiritualitate românescă recuperată

 1. Unitatea, prin acceptarea celui de lângă noi, a celuilalt, diferit de noi.

Argumentul : într-o lume a schimbărilor, generate societal (migrațiile, terorismul, fanatismul religios, conflicte inter-etnic, inter-religios), trebuie identificate nu doar răspunsuri, ci și soluții viabile

Propuneri:

 1. Programele școlare să se raporteze la competențele cheie europene, conform documentului redactat în anul 2006.
 2. Istoria să se predea cronologic, să păstreze periodizarea programelor de la clasele gimnaziale.
 3. Ponderea istoriei românilor să fie în echilibru cu istoria universală la clasele IX-XI.
 4. Clasa a XII-a să fie dedicată numai istoriei românilor.
 5. Să fie introduse teme transversale, inter și trans-disciplinare, care să permită elevilor aprofundarea unor teme universale, naționale, locale.
 6. Programa de istorie pentru profilele tehnologic și vocațional să evidențieze importanța studierii disciplinei în viața de zi cu zi.
 7. Programele să fie însoțite de ghiduri metodologice cu exemple de bune practici.
 8. Diversificarea programelor CDȘ la nivel național și valorificarea celor deja existente, aprobate de minister.
 9. (Planul de învățământ – alocarea unui număr mai mare de ore în Trunchiul Comun, dar și a orelor la dispoziția profesorului prin intermediul CDȘ – urilor la clasele a IX-a – a X-a, profil umanist.)

APELUL LA COLABORARE  PENTRU FILIALE

Propunerile din partea filialelor privind programa (conținuturi, sugestii de evaluare, sugestii metodologice etc.), cu termen până la data de 01.07.2022.

APELUL LA COLABORARE/susținere către RECTORII UNIVERSITĂȚILOR (BUCUREȘTI, IAȘI, CLUJ-NAPOCA) / UNIVERSITARI / ACADEMIEI ROMÂNE (PREȘEDINTELUI IOAN Aurel-pop, Departamentului/secției de istorie a Academiei Române), poate mediului politic (parlamentari-europarlamentari profesori de istorie).

Categories: Alte activități

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *