Programul Centenar SȘIR

Programul Centenar SȘIR

Ceremonia de deschidere

Conform calendarului stabilit, pe 24 ianuarie 2018 a avut loc ceremonia de deschidere a Proiectului național Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri 1914-1918. Gazda acestui eveniment a fost Facultatea de Istorie (Universitatea București).

În prima parte a ceremoniei au fost ținute o serie de prelegeri de către invitați speciali, iar în partea a doua au fost prezentate concursurile organizate de Societatea de Ştiinţe Istorice din România și Universitatea din Bucureşti pentru elevii din învățământul preuniversitar. Programul complet al acestui eveniment poate fi consultat aici.

Conf. univ. dr. Florentina Nițu, decanul Facultății de Istorie (UB)

Prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretarul general SȘIR

Prof. dr. Dorin Stănescu, coodonator al Programului Centenar al SȘIR

Multe mulțumiri tuturor elevilor și profesorilor care au luat parte în număr foarte mare la acest eveniment și sperăm că interesul major arătat se va concretiza printr-un număr similar de participanţi la concursurile și evenimentele organizate pe parcursul acestui Program Centenar.

Miercuri, pe 28 februarie 2018, avem stabilit un nou eveniment în cadrul Programului Centenar pe care Universitatea din București și Societatea de Științe Istorice din România (SȘIR) îl derulează împreună: Masa rotundă: Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată?

Masa rotundă va reuni mai mulți specialiști, având astfel prilejul să-i ascultăm pe: prof. dr. Liviu Maior, lect. dr. Alin Matei, prof. dr. Dumitru Preda, C.S. II dr. Cosmin Popa și C.S. II dr. Radu Tudorancea, discuțiile fiind moderate de prof. dr. Bogdan Murgescu, președintele SȘIR.

Evenimentul va avea loc la ora 16, în Amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie, Universitatea din București.

Vă așteptăm!

***

Documentele completate și scanate care sunt necesare înscrierii la activitățile Programului Centenar pe care Societatea de Științe Istorice din România îl desfășoară împreună cu Universitatea din București, pot fi trimise până pe data de 15 martie.

***

Pe 28 februarie 2018 a avut loc în Amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie (UB) Masa rotundă cu tema: Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată?

Masa rotundă a fost deschisă de o intervenție a domnului profesor Bogdan Murgescu, moderatorul evenimentului, iar apoi discuțiile au fost continuate de ceilalți trei oratori prezenți, lect. dr. Alin Matei, prof. dr. Dumitru Preda și C.S. II dr. Cosmin Popa. Au fost și alte câteva intervenții ale celor aflați în amfiteatru. Au fost puse în discuție problemele istoriografiei Primului Război Mondial, problemele activităților legate de Centenar, și s-au amintit câteva titluri de lucrări în domeniu, care onorează breasla istoricilor români.

Evenimentul a avut loc în cadrul Programului Centenar, desfășurat de Societatea de Științe Istorice din România în parteneriat cu Universitatea din București.

Mai multe amănunte pot fi găsite și aici.

Deschiderea evenimentului și intervenția prof. univ. Bogdan Murgescu

C.S. II dr. Cosmin Popa luând cuvântul

O parte dintre cei prezenți la eveniment

***

Rezoluția Conferinței Naționale a Profesorilor de Istorie din România

REZOLUȚIE

a Conferinței Naționale a Profesorilor de Istorie din România

Cunoașterea istoriei are un rol decisiv în formarea modului în care oamenii înțeleg lumea în care trăiesc și acționează apoi pentru a modela viitorul. Progresul lumii moderne a fost în mare măsură legat de creșterea însemnătății educației școlare cu privire la trecutul istoric și de capacitatea acesteia de a asigura un set comun de cunoștințe și valori care au modelat apoi acțiunea socială.

Având în vedere aceste realități inconturnabile, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la modul cu totul netransparent în care Ministerul Educației Naționale tratează problema adoptării unor noi planuri-cadru pentru liceu și intenționează să marginalizeze disciplina Istorie în cadrul acesteia. Contrastul cu modul în care s-a procedat în 2016 la dezbaterea și adoptarea planului-cadru pentru clasele V-VIII atestă un grav regres instituțional. În 2016 Ministerul Educației a organizat o amplă dezbatere națională care a durat trei luni, iar Academia Română, universitățile, organizațiile societății civile și toți cetățenii interesați au putut să-și exprime punctele de vedere. Profesorii de istorie și Societatea de Științe Istorice din România au participat activ la această dezbatere, argumentele au fost luate în considerare, iar la capătul acestui proces disciplinei istorie i-au fost atribuite la clasa a V-a două ore săptămânal, față de o oră cât era până atunci.

Acum, la mai mult de 7 luni de la publicarea pe site a unor proiecte nesatisfăcătoare de plan-cadru pentru liceu, dezbaterea se reduce la unele afirmații punctuale ale decidenților din Minister în cadre care evită discuțiile pe fond. În anul celebrării Centenarului Marii Uniri, marginalizarea disciplinei Istorie în sistemul educațional este un act profund antinațional.

În această situație, reamintim faptul că art.14, alin.1 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, în vigoare, obligă Ministerul Educației Naționale să proiecteze, să fundamenteze şi să aplice strategiile naţionale în domeniul educaţiei „cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor”. Societatea de Științe Istorice din România, care este la nivel național cea mai cuprinzătoare organizație de profil din domeniul istoriei, este co-semnatară, împreună cu alte 23 organizații profesionale reprezentative din domeniul educației, a unui protocol de colaborare semnat la 27 ianuarie 2011 cu Ministerul Educației, și ca atare parte componentă a procesului care ar trebui să conducă la „revizuirea, completarea și dezvoltarea cadrului de referință al curriculumului național, în conformitate cu noua realitate educațională națională și europeană”.

În temeiul responsabilității ce-i revine și al expertizei acumulate S.Ș.I.R. reînnoiește ferm angajamentul său de a consolida poziția istoriei în viitoarele planuri-cadru, susținând mărirea numărului de ore care îi sunt destinate, cu deosebire la profilul real, ca o condiție a recunoașterii importanței istoriei și a tuturor celorlalte discipline umaniste în formarea tinerelor generații.

Deși am mai făcut-o și altădată, reluăm pe scurt câteva argumente, care ar trebui să ofere decidenților politici un prilej de reflecție suplimentară înainte de a hotărî locul și rolul disciplinei noastre în noile planuri-cadru.

De la latini a juns până la noi sintagma „Historia magistra vitae”, potrivit căreia istoria este un dascăl al vieții, ceea ce induce că înțelegerea lumii în care trăim depinde hotărâtor de ceea ce știm despre trecut. De aici își trage seva, identitatea și unitatea noastră națională. Totodată, istoria contribuie esențial la dezvoltarea gândirii critice, a capacității de a distinge adevărul de fals, binele de rău, aparența de esență, fără de care înțelegerea societății este imposibilă. De aceea, modul în care este predată istoria și valoarea învățământului la această disciplină nu sunt relevante doar în perspectivă didactică, ci și pentru societate, în general.

Credem cu tărie că de nivelul general al cunoașterii istorice depinde competența civică a cetățenilor României. Faptul că un număr prea mare de concetățeni nu participă la coagularea voinței politice democratice este un simptom îngrijorător al unei fațete a analfabetismului funcțional. Avem convingerea că rezolvarea problemelor complicate ale lumii în care trăim nu se poate împlini prin soluții de conjunctură, oricât de bine ar fi primite, ci doar prin construcția unei viziuni de ansamblu, pentru al cărei succes recursul la timp este imperios necesar. A neglija cunoașterea istorică însemnă să sacrificăm, pe termen lung, capacitatea fiecăruia dintre noi și a noastră împreună de a acționa pentru înfăptuirea conștientă a unei lumi mai bune și mai drepte.

În calitate de profesori de istorie, suntem conștienți că avem multe de făcut pentru a ne îmbunătăți activitatea de educare a tinerilor. Recunoașterea socială a însemnătății educației istorice și concretizarea acestei recunoașteri în alocarea unui număr suficient de ore – cel puțin câte 2 ore pe săptămână în trunchiul comun la fiecare din clasele V-XII – sunt condiții necesare pentru a ne putea îndeplini eficient menirea de educatori. În ceea ce ne privește, suntem deciși să acționăm astfel încât elevii și studenții nostri să capete cunoștințe solide despre trecut, capacitatea de a înțelege complexitatea socială, precum și valori care să-i ghideze în acțiune. Deschiderea față de lume, ca și față de dinamica înnoitoare a societății în care trăim sunt esențiale pentru competența civică a fiecăruia dintre noi, ca și pentru capacitatea comună de a modela în sens pozitiv viitorul României, al Europei și al umanității.

Pentru aceasta, participanții la Conferința Națională a Profesorilor de Istorie din România, reuniți la București în zilele de 12-14 iulie 2018, solicită:

  • Ministerul Educației să dea curs art.14 (1) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, în vigoare, și să consulte toți partenerii sociali, inclusiv asociațiile profesionale reprezentative din domeniul educației, înainte de a adopta vreo decizie în legătură cu planul-cadru pentru liceu, precum și în toate etapele elaborării programelor școlare.
  • Alocarea pentru disciplina Istorie a unui număr de cel puțin 2 ore săptămânal în trunchiul comun la toate clasele și filierele învăţământului liceal, cu păstrarea numărului de 3 ore săptămânal la profilul uman.
  • Elevii de la profilul real al filierei teoretice și cei de la filierele tehnologice și vocaționale să aibă posibilitatea de a alege Istoria ca probă opțională la examenul de bacalaureat.
  • Obligativitatea tezei la disciplina Istorie la clasa a XII-a.

Având în vedere însemnătatea națională a competenței civice a cetățenilor României, textul acestei rezoluții în favoarea educației istorice este deschis spre semnare tuturor celor care aderă la conținutul său.

Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie – program

 PROGRAM PROVIZORIU

Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie

 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie

12-14 iulie 2018

 

Joi, 12 iulie 2018

9.00 – 15.00:Sosirea participanților Complexul Studenţesc „Leu”

15.00-16.00:Înregistrarea participanţilor– Universitatea din București, Facultatea de Istorie, etaj I

16.00-18.00:Festivitatea de deschidere, urmată de Conferința inaugurală „Meseria de profesor de istorie, astăzi”, susţinută de către acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române – Facultatea de Istorie, Amfiteatrul Nicolae Iorga, etaj I

19.00:Cina

 

Vineri, 13 iulie 2018

8.00- 8.30:Micul dejun – Complexul Studenţesc „Leu”

9.00-12.15:Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (I-IV)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

9.00-10.30: Secţiunea I (etaj II, sala 206) Diplomaţie şi război

Gianina Băjenică (S.Ș.I.R., filiala Brăila), Conferința de Pace de la București, un succes istoric al diplomației române

Mariana Ana Bulmez (Bucureşti), Relațiile diplomatice româno-ruse în timpul neutralității (1914-1916)

Elena Ichim (S.Ș.I.R., filiala Teleorman), 102 de ani de la eroicele lupte desfăşurate la Zimnicea, gara Ulmuleţ şi Şoimul

Elena Baciu (S.Ș.I.R., filiala Bacău), Rezistență și eroism în Valea Trotușului (1916-1918)

Sorin Ştefan Iovan (S.Ș.I.R., filiala Ploieşti), Bătălia de la Mărăşeşti (24iulie/6august1917-21 august/3septembrie 1917)

 

9.00-10.30: Secţiunea II (etaj II, sala 207) Relaţia civili-militari în timpul Marelui Război

Ion Dumitraşcu (S.Ș.I.R., filiala Braşov), Cele 40 de zile

Dragomir Silviu Bertoni (S.Ș.I.R., filiala Dolj), Oltenia în vreme de război. Aspecte privind jaful, distrugerile și abuzurile din timpul ocupației străine (1916-1918)

Nicolae-Gabriel Sarcină (S.Ș.I.R., filiala Gorj), Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Documente (1916-1919)

Victor Gabriel Osăceanu (S.Ș.I.R., filiala Teleorman), Germanofilii și regimul de ocupație al Puterilor Centrale

Angelica Necşulea (S.Ș.I.R., filiala Gorj), Eroi în Războiul pentru Întregire Națională: Victor Popescu

 

10.30-10.45: Pauză de cafea

 

10.45-12.15: Secţiunea III (etaj II, sala 206) Viaţă cotidiană în teritoriul ocupat de Puterile Centrale

Antonel Urse (S.Ș.I.R., filiala Brăila), Supraviețuire şi rezistență. Pagini din cotidianul brăilean în timpul Marelui Război

Mirela Cârstea (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Aspecte inedite din istoria oraşului Târgovişte sub ocupaţie germană în Primul Război Mondial (1916-1918)

Carmen Veronica Băjenaru (S.Ș.I.R., filiala Ploieşti), Ploieştiul şi ploieştenii în timpul Primului Război Mondial (1916-1918)

Cristina Ilincuţa(S.Ș.I.R., filiala Câmpina), Viață militară și socială în Comarnic în timpul Marele Război

Marian Curculescu (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Mentalităţi colective în România la sfârşitul Primului Război

 

10.45-12.15: Secţiunea IV (etaj II, sala 207) – România şi românii în Moldova neocupată

Camelia Sandu (S.Ș.I.R., filiala Vrancea), Civilii din județul Putna și Marele Război

Nicoleta Zărnescu, Cristian Ochiană (S.Ș.I.R., filiala Bacău), Judeţul Bacău în timpul Primului Război Mondial. Efectele războiului asupra populaţiei

Iuliana Brătescu (S.Ș.I.R., filiala Iaşi), Transformări urbanistice și sociale în Iașii anilor 1916-1917. Memorii concurente

Mihai Adafini (S.Ș.I.R., filiala Vrancea), Contribuția locuitorilor din orașul Panciu la făurirea și apărarea României Mari (14 august 1916 – 4 august 1919)

Adrian Ilie Aichimioaie (Bucureşti), Bogați și săraci în spatele frontului. Viziuni diferite ale dezastrului suportat în timpul războiului

 

12.30-13.30: Vizită la Muzeul Băncii Naţionale a României

 

14.00-15.00:Masa de prânz

 

15.30-17.00:Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (V-VI)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

 

Secţiunea V (etaj II, sala 206) Crearea României Mari

Cornel Mărculescu (S.Ș.I.R., filiala Dâmboviţa), Corpul 6 Armată şi eliberarea Basarabiei (ianuarie – aprilie 1918)

Daniel Hrenciuc (S.Ș.I.R., filiala Suceava), Iancu Flondor și Unirea Bucovinei cu Regatul Român (15/28 noiembrie 1918). Contribuții

Horaţiu Suciu (S.Ș.I.R., filiala Timiş), Unirea din 1918 reflectată în publicația „Drapelul” din Lugoj

Dumitru Tomoni (S.Ș.I.R., filiala Lugoj), Bănăţeni spre Alba Iulia

Gabriel Stan (S.Ș.I.R., filiala Bucureşti), Republica Bănățeană

 

Secţiunea VI (etaj II, sala 207) Destine individuale şi colective în timpul şi după Marele Război

Ana Preda-Tudor (S.Ș.I.R., filiala Buzău), Despre eroi și eroism

Elena Diana Spiridon(Asociaţia Profesorilor de Istorie „Clio” Neamţ), Preoții militari implicați în Primul Război Mondial

Ionel Budu (S.Ș.I.R., filiala Călăraşi), Contribuția călărășenilor la făurirea marelui ideal al Unirii

Claudia Barabaş (S.Ș.I.R., filiala Cluj), Alexandru Lupeanu Melin în vâltoarea primei conflagraţii mondiale şi în făurirea României Mari (1914-1918)

Iulian Cătălin Nechifor (S.Ș.I.R., filiala Botoşani), Alexandru D. Faliboga – Un destin tragic

 

17.00-17.15: Pauză de cafea

 

17.15-18.30: Dezbatere: Disciplina Istorie, azi și mâine

 

19.00: Cina

 

Sâmbătă, 14 iulie 2018

9.00-10.30: Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (VII-VIII)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

Secţiunea VII (etaj II, sala 206) Memorialistică, imagini, monumente

Oltea Răşcanu Grămăticu (S.Ș.I.R., filiala Bârlad), Opoziţie şi putere în vremuri de război. Memoriile lui Theodor Emandi (1917-1919)

Serinela Pintilie (S.Ș.I.R., filiala Iaşi), Drama războiului în memorialistica feminină. Lady [Dorothy Katherine] Kennard în vremea refugiului la Iași (1917)

Vasile Şandor (S.Ș.I.R., filiala Mureş), Unirea Basarabiei cu România din perspectiva memorialisticii vremii

Alexandru Mănescu (S.Ș.I.R., filiala Dolj), Monumente doljene – mărturii ale luptei pentru realizarea dezideratului unității naționale

Vasile Pascu (Bucureşti), România și Marele Război în imagini

 

Secţiunea VIII (etaj II, sala 207) Societate şi cultură

Cornel Maria (S.Ș.I.R., filiala Sibiu), Tipografia Barth şi unitatea culturală a românilor

Camelia Beatrice Ispas (Bucureşti), Activitatea societăţilor culturale (1914-1918)

Marina Violeta Constantinescu (S.Ș.I.R., filiala Ilfov), Rolul Bisericii Ortodoxe Române în realizarea Marii Uniri

Bogdan Teodorescu (secretar general al S.S.I.R.), Școala și societatea în România anului 1918

Gabriela Avram (Bucureşti), Prolegomene cu privire la crearea discursului identitar în România anului 1918

 

10.30-10.45: Pauză de cafea

 

10.45-12.00:Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni (VII-VIII)– Universitatea din București, Facultatea de Istorie

Secţiunea IX (etaj II, sala 206) Rolul familiei regale în efortul de război

Marcel Proca (S.Ș.I.R., filiala Bârlad), Prezenţa Marelui Cartier Regal şi a Suveranilor României la Zorleni (noiembrie 1916–martie 1917)

Maria Cristea-Stoea, Niculae Cristea (Bucureşti), Casa regală în mentalul colectiv al anilor 1914-1919

Ioana Rieber (S.Ș.I.R., filiala Bucureşti), Rolul regelui Ferdinand în încheierea Păcii de la București    

 

Secţiunea X (etaj II, sala 207) România şi românii după Primul Război Mondial

Constantin Bogoşel (S.Ș.I.R., filiala Mureş), Învățământul mureșean după Marea Unire

Emilena Irinela Tatu (S.Ș.I.R., filiala Buzău), Femeia din mediul urban în România, 1918-1928. Modă, obiceiuri, ambiental

Andrei Avram (Bucureşti), Premise ale sacralizării politicii – reflecții asupra participării României în Primul Război Mondial

Constantin Dinu (S.Ș.I.R., filiala Ilfov), Generația Marii Uniri exterminată în Gulag

 

 

12.00-13.00:Ceremonia de închidereFacultatea de Istorie, Amfiteatrul „Vasile Pârvan”, etaj III

 

13.00-14.30: Masa de prânz

 

15.00:Plecarea participanților

Lista premianților la Concursul ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”

Concursul ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”, desfășurat de Societatea de Științe Istorice din România împreună cu Universitatea din București și Facultatea de Istorie, s-a încheiat cu faza națională și decernarea premiilor la Secțiunea A și B.

Etapa națională a Concursului ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri” s-a desfășurat la București în 27 și 28 iunie 2018.

Conform programului anunțat, ceremonia de deschidere a avut loc pe 27 iunie la Facultatea de Istorie a Universității din București. A urmat o dezbatere cu titlul Rolul istoriei și predarea sa în școală la care au luat parte profesorii îndrumători/însoțitori ai elevilor. După această dezbatere a urmat prezentarea lucrărilor elevilor de la Secțiunea A, timp în care într-o altă sală, elevii calificați în faza națională a Secțiunii B au susținut un test pentru stabilirea premiilor și a ierarhiei finale.

Elevii și profesorii îndrumători au fost în vizită și la Muzeul Universității din București, Arhivele Naționale și Muzeul Cotroceni. O parte dintre ei au fost invitați și la o emisiune Historia, Concursul fiind prezentat și pe alte canale mass-media.

La final a avut loc premierea elevilor de la Secțiunile A și B.

Iată mai jos rezultatele finale:

Secțiunea A

Premiul I – Denisa Murariu, profesor îndrumător Dumitru Tomoni, Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget.

Premiul II – Mihai Petrea, profesor îndrumător Camelia Sandu, Școala Gimnazială Suraia.

Premiul III – Ionuț Silviu Bandi, profesor îndrumător Leontina Ciocan, Liceul Tehnologic Râșnov.

Premiul Special – Denisa Leagăn, profesor îndrumător Hariclea Mercaș, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Mențiune – Florentin Robert Avram, profesor îndrumător Monica Deaconu, Școala Gimnazială Răzvad.

Mențiune – Ștefania Mihăilă, profesor îndrumător Laura Pandelache, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești.

Mențiune – Bianca Elena Crețu, profesor îndrumător Marius Dumitru Badea, Colegiul Național „Virgil Magdearu” Târgu Jiu.

 

Secțiunea B

Premiul I – Lazăr Cosmin-Ionuț, profesor îndrumător Marin Didina, Colegiul Național „Costache Negri” Galați.

Premiul II – Zamfir Dariana Rebeca, profesor îndrumător Stancu Ferezia, Colegiul Național „C. Cantacuzino” Târgoviște.

Premiul III și Premiul Special pentru Originalitate – Anghel Ovidiu, profesor îndrumător Ana Preda-Tudor, Colegiul Național „B.P. Hașdeu” Buzău.

Mențiune – Iliescu Vlad-George, profesor îndrumător Iliescu Luminița, L.T. „Ioan Slavici” Panciu.

Mențiune – Gheorghe Maria-Doriana, profesor îndrumător Emilia Vlad, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Slobozia.

Mențiune – Țăpoi Maria-Magdalena, profesor îndrumător Hariclea Mercaș, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani.

Mențiune – Bodac Amalia, profesor îndrumător Suciu Horațiu, Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Lugoj.

Felicitări tuturor participanților la Concursul ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”!

Comunicat de presă Etapa națională și premierea laureaților ,,Proiectului Educațional Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri” 27 – 28 iunie 2018

Pornind de la constatarea că la împlinirea unui secol de la Marea Unire din 1918 societatea românească are un prilej unic de a reflecta critic asupra evoluției sale istorice și asupra perspectivelor sale de viitor, Societatea de Științe Istorice din România consideră că principala valență a Centenarului este cea educativă și anume transmiterea de principii, valori și atitudini către tânăra generație aflată pe băncile școlii, cu scopul de a conștientiza și onora jertfele înaintașilor, ale generației care a făurit Marea Unire, dar și de a genera o reflecție asupra modului în care fiecare dintre noi poate contribui la conturarea României viitorului.

În acest scop, SȘIR și-a centrat programul  Centenar pe un  consistent proiect educațional intitulat ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Unirii”, proiect care este adresat elevilor din învățământul gimnazial și liceal. Proiectul a fost conceput să se desfășoare pe două secțiuni: prima, care a dat și numele proiectului, în care elevii au investigat în comunitățile și familiile lor participarea înaintașilor la evenimentele din perioada 1916-1919, au adunat documente și artefacte, au intervievat urmași ai participanților și le-au strâns mărturiile ori au redescoperit opere comemorative de război căzute în uitare; secțiunea secundă a fost intitulată ,,Anul 1918 în Istoria Românilor” și are ca obiectiv sporirea interesului elevilor pentru studierea istoriei Primului Război Mondial și a Marii Uniri. Aceasta constă în elaborarea unor eseuri tematice și într-o probă în care vor fi testate cunoștințele de istorie a perioadei mai sus amintite. La acest proiect au partticipa un număr de 100 de elevi și profesori din 22 de județe acoperind toate zonele țării.

În zilele de 27 și 28 iunie 2018, la Facultatea de Istorie – Universitatea București se vor desfășura etapele naționale ale proiectului. Astfel, în ziua de 27 iunie, între orele 10-12, simultan vor avea loc prezentarea lucrărilor laureate la secțiunea A și se va desfășura ultima etapă a secțiunii B – concursul de testare a cunoștințelor de istorie a perioadei 1916-1918. În paralel, începând cu orele 10-12, profesorii elevilor vor participa la o dezbatere privind predarea istoriei în școală și rolul acesteia în societate.

Ceremonia de premiere a laureaților se va desfășura joi, 28 iunie 2018, orele 11-12, la Facultatea de Istorie – Universitatea București. Premiile vor fi oferite de SȘIR, Universitatea București, Editura TipoMoldova, Revista Historia, Fundația Svasta.

Președinte SȘIR,

Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu

 

A. Program activități 27-28 iunie 2018, București

Facultatea de Istorie –Universitatea București

 

I. 27 Iunie

9.50- 10.00 – Ceremonia de deschidere

10.00 -12.00 Concurs Secțiunea B. Faza Națională – Facultatea de Istorie

10.00-12.00 Prezentarea lucrărilor premiate la Secțiunea A – Facultatea de Istorie

10.00-12.00 Dezbatere Rolul istoriei și predarea sa în școală (participanți profesorii însoțitori ai elevilor) – Facultatea de Istorie

12.30-13.30 vizită la Muzeul Universității București

15.00-16.30 Vizită la Arhivele Naționale ale României

 

II. 28 Iunie

11.00-12.00 Festivitatea de premiere Secțiunea A și Secțiunea B a elevilor și profesorilor participanți

12.00 – 14.00 Tur ghidat al Centrului Vechi/Vizită Muzeul Băncii Naționale a României

Concursul ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri” – listele cu elevi laureați și calificați

Precizări pentru Faza națională a Concursului Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri

În atenția profesorilor și elevilor calificați la faza națională a Concursului ,,Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”, de la ambele secțiuni, vă prezentăm în cele ce urmează informațiile legate de programul activităților, bibliografia pentru Secțiunea B a concursului, precum și alte detalii.

A. Programul activităților, 26-28 iunie 2018, București

Facultatea de Istorie – Universitatea București

 

Marți, 26 iunie 2018

10-17.30 Sosirea participanților și cazarea lor în Căminele Complexului Leu-Cotroceni

18.30 Ceremonia de deschidere/Cină festivă – Universitatea București

 

Miercuri, 27 iunie 2018

9.00 Micul dejun

10.00-12.00 Concurs Secțiunea B. Faza Națională – Facultatea de Istorie

10.00-12.00 Prezentarea lucrărilor premiate la Secțiunea A – Facultatea de Istorie

10.00-12.00 Dezbatere Rolul istoriei și predarea sa în școală (participanți profesorii însoțitori ai elevilor) – Facultatea de Istorie

13.30-14.30 Prânzul – Cantina Universității București

15.00-16.30 Vizită la Arhivele Naționale ale României

18.00 Cina

 

Joi, 28 iunie 2018

9.30-10.30 Micul dejun

11.00-12.00 Festivitatea de premiere Secțiunea A și Secțiunea B a elevilor și profesorilor participanți

12.00-14.00 Tur ghidat al Centrului Vechi/Vizită Muzeul Băncii Naționale a României

14.00 Prânzul și plecarea participanților

 

B. Precizări privind Concursul – Secțiunea A

Juriul SȘIR va delibera zilele acestea asupra lucrărilor elevilor calificați la faza națională, iar titularii lucrărilor selectate pentru premiere vor fi anunțati prin email, vineri – 8 iunie 2018, despre detaliile participării la festivitatea de premiere derulată la București în perioada 26-28 iunie 2018.

C. Precizări privind Concursul – Secțiunea B

Concursul va fi scris și va consta în efectuarea următoarelor sarcini: rezolvarea a 10 întrebări tip grilă cu itemi obiectivi, itemi cu răspuns scurt/de completare, redactarea unui eseu de 1-3 pagini.

Bibliografia pentru concurs constă în:

Manualul de istorie clasa a VIII-a , clasa a XII-a (orice editură/autor);

Istoria Românilor, vol VII, Tom II, Academia Română;

Murgescu Bogdan (coord.), Istoria României în texte, București, Editura Corint, 2001 (documentele privind anul 1918). Cartea poate fi descărcată în format electronic de pe site-ul www.ssir.ro sectiunea resurse didactice;

Neagoe Stelian, Oameni politici români, București, Editura Machiavelli, 2007.

                       

D. Alte detalii privind participarea

Toți participanții vor fi contactați prin email pentru a confirma participarea la faza națională a Concursului „Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri”. Pentru informații și alte detalii vă rugăm să ne contactați la adresa de email: secretariatssir@gmail.com

Lista elevilor calificați în faza națională a Concursului Familia mea în vremea Marelui Război și a Marii Uniri

Secțiunea A

Secțiunea B

Lista celor înscriși la Concursul și Conferința Națională din cadrul Programului Centenar

Lista participanților la Concursul Familia mea în vremea Marelui Război şi Marii Uniri 1914-1918 Secțiune A (după numele profesorilor coordonatori)

Baciu, Elena

Badea, Marius-Dumitru

Băjenaru, Veronica Carmen

Bilcea, Valentina

Busuioc, Vasile

Chiru, Tița

Ciocan, Leontina

Constantin, Coman

Cosmulescu, Carmen

Deaconu, Monica-Nicoleta

Dumitru, Cristian

Florea, Ionuț Cătălin

Iliescu, Luminița Elena

Ilincuța, Cristina

Iorga, Monica Marinela

Lupu, Cătălin

Marin, Didina

Mercaș, Hariclea

Mihai, Adriana

Mitrofan, Nicoleta + Olaru, Marin

Mitrofan, Ionel

Mocanu, Dragoș

Niculiță, Liliana

Olari, Vasile

Pandelache, Laura

Păvălescu, Cristina

Puha, Cristina

Puha, Ionel-Cristinel

Sandor, Vasile

Sandu, Camelia

Scripcariu, Ciprian Gheorghe

Stegaru, Loredana

Stoian, Corina

Suciu, Horațiu

Tomoni, Dumitru

Țurcănașu, Mihaela Georgeta

Vlad, Emilia

Zărnescu, Nicoleta

Lista participanților la Concursul Familia mea în vremea Marelui Război şi Marii Uniri 1914-1918 Secțiune B (după numele profesorilor coordonatori)

Baciu, Elena

Badea, Lăcrămioara

Badea, Marius-Dumitru

Bârzu-Bratu Marilena

Berevoescu, Laurențiu + Roiniță, Daniela

Brăslașu, Mihaela

Chiru, Tița

Cojocaru, Ana Daniela + Marin, Didina

Costea, Adrian

Crăciun, Eugenia

Cristea, Niculae

Damian, Cornelia

Dascal, Jenica

Florea, Ionuț Cătălin

Georgescu, Gabriel

Herghelegiu, Maricica

Iliescu, Luminița Elena

Mercaș, Hariclea

Mitrofan, Ionel

Mitrofan, Nicoleta

Mitru, Alexandru + Andrescu, Daniela

Mocanu, Dragoș

Motoașcă, Roxana

Negru, Ionel Costică

Olari, Cătălina

Orfanu, Mihaela

Păvălescu, Cristina + Podoleanu, Luminița

Preda-Tudor, Ana

Pricop, Ghiorghe

Puha, Ionel-Cristinel

Rieber, Ioana

Scripcariu, Ciprian Gheorghe

Stan, Gabriel

Stoian, Corina

Suciu, Horațiu

Șerban, Nicolae

Țurcănașu, Mihaela Georgeta

Vlad, Emilia

Lista profesorilor înscriși pentru Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie

Adafini, Mihai

Aftodor, Ștefan

Avram, Andrei

Avram, Gabriela

Baciu, Elena

Barabaș-Laszlo, Claudia Magda

Băjenaru, Veronica Carmen

Băjenică, Gianina

Bercovici, Lucica

Boghean, Victor

Bogoșel, Constantin

Brătescu, Iuliana

Budu, Ionel

Caranfilof, Bogdan

Cârstea, Mirela

Constantin, Coman

Constantinescu, Marina

Cristea, Niculae + Cristea-Stoea, Maria

Croitoru, Gabriel

Curculescu, Marian

Diaconescu, Daniel

Dinu, Constantin

Dragomir, Silviu – Bertoni

Dumitrașcu, Ion

Georgescu, Gabriel

Hrenciuc, Daniel

Ichim, Elena

Ilincuța, Cristina

Ionescu, Sorin Gabriel

Iovan, Sorin-Ștefan

Maria, Cornel

Mănescu, Alexandru

Mărculescu, Cornel

Miron, Dorica

Mitru, Alexandru

Nechifor, Iulian-Cătălin

Osăceanu, Gabriel Victor

Pintilie, Serinela

Pârnac, Iulian Liviu

Preda-Tudor, Ana

Prodan, Dănuț

Rieber, Ioana

Sandor, Vasile

Sandu, Camelia

Sarcină, Gabriel

Spiridon, Diana

Stan, Gabriel

Strugariu, Nicolaie Mircea

Suciu, Horațiu

Szekely, Elena

Tatu, Emilena Irinela

Teodorescu, Bogdan

Tomoni, Dumitru

Urse, Antonel

Zărnescu, Nicoleta

Concursul Familia mea în vremea Marelui Război şi Marii Uniri 1914-1918 și Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie sunt două dintre evenimentele stabilite în cadrul Programului Centenar.

Bibliografia pentru Concursul Anul 1918 în Istoria Românilor

Masa rotundă: Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată? – 28 februarie 2018

Comunicatul de presă Agerpres SȘIR – 18 ianuarie 2018
Calendarul Program Centenar SȘIR 2018
Afișul Programului Centenar
Ghidul Familia mea în vremea Marelui Război şi Marii Uniri 1914-1918
Ghidul Proiect Conferinţa Naţională a Profesorilor de Istorie

Societatea de Științe Istorice din România și Universitatea din București, prin intermediul Facultății de Istorie, au organizat pe 23 mai 2018 Masa rotundă Predarea istoriei Primului Război Mondial și a Marii Uniri.

Participanții au prezentat și au dezbătut principalele probleme ale predării istoriei Primului Război Mondial și a Marii Uniri, de la aspecte și reinterpretări necesare în prezentarea acestor subiecte tinerei generații, dar care încă nu sunt abordate, și până la problemele ridicate de programele și manualele școlare sau de numărul restrâns de ore de istorie alocate.

În plus, domnul profesor Dorin Stănescu, coordonatorul Programului Centenar SȘIR-UB, a prezentat cu titlu exemplificator și o serie de link-uri care conțin resurse utile în predarea istoriei Primului Război Mondial și a Marii Uniri:

http://www.centenario1914-1918.it/it/2014/05/15/il-programma-didattico

http://www.bbc.co.uk/timelines/zqbhn39

https://www.slideshare.net/WW1C/medical-services-world-war-i

http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/archives-municipales/les-photos-du-soldat-louis-francois-bogrand-saint-brieuc

http://centenaire-14-18.ecpad.fr/histoire-filmee-de-la-grande-guerre/

http://acp.ecpad.fr/wp-content/uploads/2014/08/20131211_NP_ECPAD-PA-ACP_grille-analyse-film-vierge.pdf

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?view=grid&q=eastern+front&qf%5B%5D=Romania+&f%5BPROVIDER%5D%5B%5D=Europeana+1914-1918

http://www.europeanfilmgateway.eu/search-efg/efg1914%20arhiva%20na%C5%A3ional%C4%83

https://historiana.eu/#/historical-content

http://arhivelenationale.ro/site/

www.centenar.gov.ro

www.marelerazboi.ro

https://www.youtube.com/watch?v=dHVeVGTp3ac,

http://istorie-edu.ro/istoria-romanilor/ist_ro_038rea1.html

Mulțumim invitaților, precum și tuturor participanților care au onorat invitația noastră de a participa la această Masă rotundă.

Dragi membri și/sau prieteni ai Societății de Științe Istorice din România,

La Mulți Ani fiecăruia dintre dumneavoastră, precum și României la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri!

Totodata, un îndemn la reflecție, cum îi șade bine istoricului la Centenar. În ziua de 1 decembrie 1918 au avut loc doua evenimente care au captat atenția societății românești din acea vreme: la București s-a serbat reîntoarcerea triumfală în capitala țării a Maiestăților lor Regele și Regina, după doi ani de refugiu la Iași; la Alba Iulia, „Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească” a decis „unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dînșii cu România” și a enunțat principiile fundamentale pe care dorea să fie așezată „alcătuirea noului Stat Român”. Presa centrală a vremii a reflectat cu asupra de măsură evenimentul festiv, care fără îndoială își avea rostul său la acea vreme. Istoria a reținut mai ales momentul de acțiune și voința de deschidere spre viitor. Această constatare s-ar cuveni să ne ghideze și pe noi în strădania de a ne arăta prin fapte, azi, mâine și în veci, demni de ideile înaintașilor care au făcut Marea Unire.

Prof. dr. Bogdan Murgescu

Președintele Societății de Științe Istorice din România

Categories: Alte activități

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *