Sesiunea de comunicări științifice Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc

Sesiunea de comunicări științifice Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc

Filiala Sibiu a SȘIR și Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” organizează Sesiunea de comunicări științifice Solidarităţi şi idealuri în spaţiul românesc. Ea va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie 2017, începând cu ora 10 (Sibiu, Piața Huet, nr. 5, Sala Video). În program sunt prevăzute 20 de comunicări științifice:

Partea 1. Orele 10:00-12:00

 

1

Lect. Univ. Dr. Simona Maria CURSARU-HERLEA

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

  

Ceramica de factură superioară din Dobrogea secolului al XI-lea și rolul ei în geneza ceramicii medievale românești.

2 Simona POPA Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Monumente ridicate de către militari ai armatei romane în Dacia.
3 Prof. Dr. Dragoș Lucian ȚIGĂU Școala Superioară Comercială

„Nicolae Kretzulescu” București

Cooperare și solidaritate în Banatul medieval.

4 Prof. Andreea BÂRZESCU

Evoluția teatrului din Sibiu de la Martin Hochmeister până în 1989
5 Prof. Drd. Dragoș CURELEA Liceul Tehnologic „Avam Iancu” Sibiu

Contribuții privind Statutele Reuniunii sodalilor (meseriașilor) români din Sibiu (1867). Organizare, manifestări culturale și realizări între anii 1867-1946
6 Prof. Dr. Ioan POPA Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Elev Vlad Alexandru BÎRSAN,

Elev Eduard Andrei STOICA

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Masa studențior. O contribuție a Băncii Albina la dezvoltarea mișcării naționale românești în spațiul sud-transilvănean.

7 Prof. Dr. Bogdan Ioanițiu BOȘOTEANU Liceul Tehnologic Mârșa

Cronicari și critici de artă români în ajunul Marelui Razboi. Idealuri și concepte plastice
8 Prof. Daniela CURELEA Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu

Considerații succinte privind soldații românii din Transilvania mobilizați în unitățile Corpului XII Armată Sibiu și ale Corpului VII Armată Timișoara între anii 1914-1918
9 Prof. Înv. Primar Paraschiva OGNEAN Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Primul Război Mondial prin povești de familie. Familia Ciontea din Poplaca, județul Sibiu
Partea 2.Orele 12:30-15:30

10

Prof. Dr. Ioan POPA

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

Elev Rafael ȚICHINDELEAN

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu

  

Românii din Grânari, județul Brașov, în Primul Război Mondial.

11 Prof. Dr. Ioan POPAColegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Elev Mihai DIACONU

Colegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Revoluția din toamna anului 1918 în plășile Baia de Criș și Brad, comitatul Hunedoarei.

12 Conf. Univ. Dr. Valeria SOROȘTINEANUUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Sibiul anului 1918.

13 Prof. Dr. Ioan POPAColegiul Național „S.v. Brukenthal” Sibiu

Elev Sebastian PANĂ

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu

Coetus Cibiniensis în anul școlar 1918/1919.

14 Bibliotecar Bianca KARDABiblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Capodopere cinematografice versus filme de propaganda in Sibiul interbelic.
15 Student Gavril Iosif SINAIUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Istoria orală – peregrin printre documente vii.

16 Cercetător Drd. Victor SĂMĂRTINEANIICCMER București

Dezvoltarea presei locale la începutul perioadei comuniste. Studiu de caz: Înființarea ziarului „Lupta Sibiului”.
17 Drd. Paul MARICAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Învățământul politico-ideologic de partid în România şi Blocul sovietic . Analiză istoriografică.
18 Masterand Ionela PĂSĂREAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Proiectul comunist de formare a „Omului Nou”. Studiu de caz: O analiză a şcolii
19 Prof. Univ. Dr. Mihaela GRANCEAUniversitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Arta funerara și motive epitafiale românești din cimitirele din Transilvania și Banat (1947-1989)
20 Editor Magda BUTUCEA

Migrația internațională. Scurtă prezentare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *