COMUNICATUL SOCIETĂȚII DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA (SȘIR) CU PRIVIRE LA PLANUL-CADRU PENTRU CLASELE V-VIII APROBAT DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

COMUNICATUL SOCIETĂȚII DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA (SȘIR) CU PRIVIRE LA PLANUL-CADRU PENTRU CLASELE V-VIII APROBAT DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Societatea de Științe Istorice din România, care este la nivel național cea mai cuprinzătoare organizație profesională din domeniul istoriei, co-semnatară a protocolului de colaborare din 27.01.2011 între Ministerul Educației și asociațiile profesionale din educație, a luat act de comunicatul MENCȘ cu privire la aprobarea noului plan-cadru pentru învăţământul gimnazial.

Această decizie a fost rezultatul unei ample dezbateri naționale care a durat circa 3 luni, și la care au participat activ mulți dintre membrii SȘIR, cărora le aducem mulțumiri pentru efortul și implicarea spre binele comun. Apreciem totodată multitudinea de poziții exprimate în spațiul public cu privire la însemnătatea națională a disciplinei Istorie. După 17 ani de declin în ceea ce privește rolul și ponderea istoriei în învățământul gimnazial și liceal, acum putem constata o răsturnare a tendinței: la clasa aV-a disciplinei Istorie îi sunt alocate 2 ore pe săptămână față de 1 oră până acum.

Trebuie totuși să constatăm faptul că această realizare este cu totul insuficientă în raport cu nevoile presupuse de predarea în bune condiții a istoriei în școală. Poziția consecventă a Societății de Științe Istorice din România a fost aceea că, având în vedere rolul istoriei în cultivarea valorilor umaniste și moral-civice, cât și experiența concretă acumulată la clasă, este nevoie ca disciplinei Istorie să i se aloce cel puțin 2 ore pe săptămână la toți anii de studiu din învățământul gimnazial și liceal. Acest deziderat nu a fost satisfăcut de noul plan-cadru.

În aceste condiții, Biroul Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România apreciază că este necesar să fie intensificate eforturile pentru a convinge societatea și factorii de decizie că buna cunoaștere a istoriei este o premisă indispensabilă pentru însușirea valorilor civice și buna funcționare a societății. De asemenea, va fi important să fie consolidată capacitatea profesorilor de istorie de a-și asuma predarea disciplinelor socio-umane incluse în planul-cadru pentru clasele V-VIII, precum și de a racorda predarea istoriei la specificitățile societății secolului XXI.

9 aprilie 2016

Categories: Alte activități

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *