Școala de Vară a SȘIR, Brașov, 20-25 iulie 2015

Școala de Vară a SȘIR, Brașov, 20-25 iulie 2015

ȘCOALA DE VARĂ A Societății de Științe Istorice din România

Predarea istoriei în școlile din România.

Trecut – prezent – viitor

Brașov, 20-25 iulie 2015

Participanți: 50 membri ai SȘIR din țară și 20 din Brașov (cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal, doctoranzi, masteranzi, muzeografi, arhiviști etc.).

Școala de vară va fi recunoscută ca activitate de perfecționare pentru profesorii din învățământul preuniversitar, iar participanții vor beneficia de 10 credite.

Taxa de participare va fi de 500 de lei (acoperă cazare 7 nopți, 3 mese/zi, mape & hand-out-uri, activitățile incluse în program; nu se acoperă: transportul participanților până la/de la Brașov). Suma se va depune prin transfer bancar în contul Societății de Științe Istorice din România, IBAN RO36RNCB0076029411430001, cu mențiunea „taxă de participare la Cursurile de Vară ale SȘIR (Brașov, 20-25 iulie 2015) pentru dl./dna. ……………., membru al filialei ………. a SȘIR”; copia documentului de certificare a depunerii sumei (sau a viramentului bancar) va fi transmisă prin e-mail în formă scanată pe adresa secretariat@ssir.ro, iar Secretariatul va confirma prin e-mail înregistrarea participării în limita numărului de 50 de locuri rezervate pentru membrii Societății de Științe Istorice din România. Data limită pentru plata taxei de participare este 30 iunie 2015.

Membrii filialei Brașov a Societății de Științe Istorice din România, care nu au nevoie de cazare, vor fi scutiți de taxa de participare, urmând să achite doar contravaloarea cheltuielilor directe ce le-ar reveni (acces la diverse obiective în timpul excursiilor, masa etc.).

Participanții vor fi contactați de organizatori după 10 iulie 2015 pentru a se pune la punct primirea lor în ziua de 19 iulie 2015.

BURSE

Societatea de Științe Istorice din România va oferi 2 burse care vor consta în participarea gratuită la Școala de Vară (subvenție de 500 de lei, acoperind cazarea, masa și activitățile propriu-zise) și care vor fi acordate unui profesor din învățământul gimnazial și unui profesor din învățământul liceal, în urma unui concurs. Candidații trebuie să fie profesori de istorie din învățământul preuniversitar, cu vârsta sub 35 de ani și să aibă la data depunerii dosarului calitatea de membri cotizanți ai SȘIR. Dosarul de candidat trebuie să fie trimis pe adresa de e-mail secretariat@ssir.ro până la data de 15 iunie 2015 și să conțină:

  • CV (inclusiv lista publicațiilor și realizărilor profesionale, dacă este cazul);
  • recomandare a unuia dintre membrii conducerii filialei SȘIR din care face parte;
  • scrisoare de intenție/motivație.

După selecția dosarelor, în intervalul 16-20 iunie 2015, finaliștii vor fi contactați telefonic, pentru un scurt interviu.

***

În perioada 20-25 iulie s-a desfășurat în inima Ardealului, pe pământ șagunist, ediția anuală a Școlii de Vară a SȘIR. Organizat excepțional de Societatea de Stiințe Istorice din România în parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” (Cluj-Napoca), Universitatea „Transilvania” (Brașov) și Colegiul Național „Andrei Șaguna”, evenimentul a avut drept temă centrală Predarea Istoriei în Școlile din România- Trecut, Prezent, Viitor. Școala de Vară a reunit într-un mediu aparte cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți, muzeografi și arhiviști care au dezbătut diverse subiecte istorice. Prin tematica prezentă, Școala de Vară și-a propus să faciliteze participanților dobândirea unor competențe profesionale, precum identificarea și analiza problemelor actuale ale predării istoriei în școlile din România sau prezentarea sistematică a argumentelor și opțiunilor pentru redresarea statutului disciplinei istorie în sistemul educației publice și în ansamblul societății. De asemenea, cursurile ținute în cadrul Școlii de Vară sunt recunoscute ca activitate de perfecționare a membrilor S.Ș.I.R.

Sub egida Colegiului Național „Andrei Șaguna” Brașov, programul și-a propus să creeze un spațiu de interacțiune între cei care au ca domeniu de interes istoria. În deschidere s-a realizat o evaluare preliminară a percepțiilor participanților asupra problemelor actuale ale predării istoriei în școală. Astfel, cursurile au debutat, luni, 20 iulie 2015, în Sala de Festivități a Colegiului Național „Andrei Șaguna”, în prezența președintelui S.Ș.I.R., prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (Universitatea din București), a prof. dr. Bogdan Teodorescu (secretar general  al S.Ș.I.R.) și a conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta (decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș- Bolyai”, Cluj Napoca), a membrilor S.Ș.I.R. prezenți la Școala de Vară, precum și a altor invitați.

Pe parcursul zilei de luni, în cadrul workshopurilor, sesiunile de prezentări și discuții au avut loc în următoarele cadre tematice: Predarea istoriei în școlile din Republica Moldova; Condiția disciplinei istorie în invățământul preuniversitar în România de astăzi; Predarea istoriei în diverse state europene; Identitatea istorică a românilor – dispute istoriografice și Perspectivele predării istoriei în România secolului XXI.

Legătura dintre istorie ca disciplină și formele de comunicare eficientă a cunoștintelor de istorie, actualizate din punct de vedere tehnologic și adaptate specificului de receptare al tinerilor din România secolului XXI, a fost aprofundată în contextul workshopurilor organizate în următoarele două zile în cadrul Școlii de Vară. Astfel, marți și miercuri au fost dezbătute subiecte ca Utilizarea IT în predarea istoriei sau Programele de educație muzeală- o alternativă la învățământul nonformal.

Pe parcursul zilelor de joi și vineri s-au organizat mese rotunde și dezbateri care au avut ca temă principală istoria locală, prezentată ca un element important ce trebuie descoperit si mai ales valorificat. Istoria locală reprezintă componenta esențială a culturii generale, având o adevărată valoare instructiv-educativă, iar în urma vizitelor din județul Brașov și Covasna au avut loc o sesiune de workshopuri care au atins aspecte ca: Istoria locală ca resursă de consolidare a interesului tinerilor pentru istorie, analiză bazată pe studiul cetăților Bran și Râșnov, dar și pe baza siturilor și monumentelor din județele Brașov și Covasna.

Ziua de sâmbătă a adus nou, pe lângă sesiunea de comunicări a doctoranzilor, dezbaterea pe tema: Argumente referitoate la utilitatea socială a predării istoriei în România anilor 2015-2030. Sesiunea de comunicări doctorale s-a centrat pe experiențele practice, fiind expuse subiecte ca Experiențe concret-istorice de predare a istoriei în școlile din România. Pentru mine, ca studentă a Facultății de Istorie, aceste subiecte au reprezentat elemente importante în formarea concepțiilor despre locul și rolul  istoriei în școli. De asemenea, am conștientizat că istoria nu trebuie să își piardă din statut și că trebuie să participe  în continuare la consolidarea valorilor morale, civice și democratice. Avem nevoie de istorie pentru a ne cunoaște trecutul pentru că, un om care nu își cunoaște trecutul înseamnă că nu își cunoaște propria identitate. Istoria cercetează trecutul, aplică idei în prezent, însă oferă soluții pentru viitor.

În cadrul Școlii de Vară organizată de Societatea de Științe Istorice din România, s-au desfășurat diverse vizite de documentare. Participanții au avut ocazia de a se informa asupra istoriei locale vizitând muzee: Prima Școală Românească, Brașov; Muzeul Civilizației Urbane, Brașov; Muzeul Județean de Istorie, Brașov; Cetatea Rupea și Cetatea Râșnovului, Biserica Fortificată din satul Viscri. De asemenea, istoria locală a fost redescoperită prin vizita de documentare realizată în Rupea, la  Liceul Șt. O. Iosif.

Totodată a avut loc evaluarea activității cursurilor și workshopurilor de către participanți, iar toate punctele au fost duse la îndeplinire cu succes de către organizatori. Cea de-a doua parte a zilei de sâmbătă a fost dedicată decernării premiilor Societății de Științe Istorice din România pe anul 2015. Școala de Vară din acest an a oferit membrilor prezenți noi perspective și o viziune mai clară în ceea ce privește locul și mai ales rolul istoriei. Activitățile desfășurate au oferit studenților o viziune nouă în ceea ce privește opțiunile de viitor, iar prin programele prezente în cadrul Școlii de Vară s-a încercat descoperirea unor noi modalități de a cunoaște realitatea istorică.

Adina Lica (Universitatea din București)

Categories: Școala de vară

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *