Revista „Anuar”, nr. 4, 2014, Filiala SȘIR Câmpina

Revista „Anuar”, nr. 4, 2014, Filiala SȘIR Câmpina

De patru ani încoace, zilele orașului Câmpina, de regulă sărbătorite în prima decadă a lunii ianuarie, au un numitor comun: lansarea publicației locale de istorie „Anuar”. În timp, revista a câștigat în primul rând în conținut, distribuit în trei mari rubrici consacrate istoriei orașului de apariție, dar și istoriei românilor, firesc consistente, și, desigur, istoriei universale. Se adaugă miscellanea și un grupaj de recenzii, de nu ne înșelăm, acum inaugurat, cu care se încheie volumul. Pentru că cei mai mulți autori, și desigur și cititori, provin din învățământ, s-ar cuveni să aflăm și calitatea lor didactică, după cum un segment consacrat școlii ar completa fericit revista. Altfel întâlnim și aici articole de cert interes, cu subiecte inspirate din istoria locului într-un moment istoric important (la 1848) sau din istoria unor instituții didactice, precum prima școală din Câmpina. Evul mediu este bine reprezentat, cu mai multe studii care evidențiază aventura moldovenească a cazacilor în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, unele surse otomane ale domniei lui Mihai Viteazul sau viața și lucrarea cronicarului Nicolae Costin. În secolul al XX-lea ne aflăm cu tabloul luptei pentru emanciparea femeilor și cu cele peste 70 destinate doar primilor ani ceaușiști ai României la ONU. Reconstituirea după relatări de presă a scandalului manualului de istorie din 1999 este întrutotul binevenită.

Coordonat de prof. dr. Gh. Râncu și având peste 20 de redactori, referenți și autori, „Anuarul” este o reușită, dovadă incontestabilă că acolo unde se vrea să se facă cercetare științifică în domeniul istoriei, chiar se poate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *