SSIR (filiala Mușcel) – „Mușcelul”, IV, nr. 4/2012

SSIR (filiala Mușcel) – „Mușcelul”, IV, nr. 4/2012

„Mușcelul”, IV, nr. 4, noiembrie 2012.

La Câmpulung (jud. Argeș), filiala SSIR editează de mai mulți ani revista „Mușcelul”, o soră mai mică a SAI, al cărei al patrulea număr a apărut recent. Sumarul, compartimentat pe mai multe capitole, înfățișează un grupaj de „Articole, studii și comunicări” legate în totalitate de istoria locală (epoca bronzului la Cetățeni-Deal, începuturile mitropoliei Ungrovlahiei la Câmpulung, statutul politico-juridic al Țării Românești în sec. XIV), o rubrică didactică – unde găsim o expunere sintetică despre metodele de învățământ moderne -, câteva considerații asupra unor mari personalități culturale aniversate în 2011 și trei portrete ale unor membri de onoare ai filialei. La toate acestea se adaugă un raport de activitate, „Din viața Societății”, un inventar al manifestărilor locale sub egida SSIR.

Este de evidențiat strădania deosebită a colegilor din jud. Argeș, conduși de energicul și tenacele președinte Vintilă Purnichi, care a scos ediția recentă a „Mușcelului” fără sponsori, cum citim pe pagina a treia a publicației, și care probează convingător că și în timpuri mai complicate și cu puține resurse se poate face cu rezultate notabile cercetare științifică și didactică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *