Premiile SȘIR 2019

Premiile SȘIR 2019

Premiul „A.D. Xenopol”

Constantin DOBRESCU, Carmen BĂJENARU, Istoricul monarhiei constituționale și ereditare în România 1866-1947, București, Tracus Arte, 2018, 216 p.

Elena ICHIM, Zimnicea în vâltoarea Primului Război Mondial, Zimnicea, Tipoalex S.A., 2018, 143 p.

Gheorghe NICHIFOR, Dorina NICHIFOR, Evoluții, moravuri și comportamente gorjene în mărturii ale vremii (1919-1965), Iași, Editura PIM, 2018, 1011 p.

Premiul „Nicolae Iorga”

Cristian CONSTANTIN, Comerțul cu cereale la gurile Dunării: integrarea pe piață, structuri productive și infrastructura de transport (1829-1940), Colecția „Teze de doctorat – Istorie” (44), Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2018, 713 p.

Ioan MUNTEANU, Dumitru TOMONI, Vasile ZABERCA, Banatul și Marea Unire. Bănățeni la Alba Iulia, Timișoara, Editura Partoș, 2018, 612 p.

Premiul „Gheorghe Brătianu”

Sebastian-Dragoș BUNGHEZ, Parlamentul și politica externă a României (1899-1914), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 458 p.

Irina MATEI, Lucian NASTASĂ‑KOVÁCS, Cultură şi propagandă Institutul Român din Berlin (1940–1945), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 718 p.

Premiul „Constantin C. Giurescu”

Ștefan AFTODOR, Gropeni – istoria modernă a unui sat de pe baltă (1828-1918). Destinul unei mici comunități în cadrul istoriei naționale, Brăila, Editura Istros, 2018, 271 p.

Cătălin Ionuț FLOREA, Ion PECIE, Ioan GHEORGHE, Monografia localității Siliștea-Gumești, județul Teleorman (satul Moromeților), București, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2018, 624 p.

Laurențiu GUȚICĂ-FLORESCU, Istoria Orașului Slatina. De la origini până în anul 1947, Slatina: TIR INVESTMENTS, 2018, 572 p.

Premiul „Aurelian Iordănescu”

Marius DIACONESCU (coord.), Andrei Florin SORA (coordonator), Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei. Articole selectate și editate de: Marius Diaconescu (coordonator), Andrei Florin Sora (coordonator), Oana Avram, Matei Breazu, Paul Chirică, Ruxandra Dima, Elena Lungoci, Andrei Oprea, Mădălina Oprea, Dragoș Sucioaia, Diana Tița, Marian Vișan. 5 vol., București, Ars Historica.

Mihai OPROIU, Marian CURCULESCU, Școala târgovișteană din secolul al XVIII-lea până la 1948, Târgoviște, Transversal, 2018, 400 p.

Traian D. LAZĂR, Ion Th. Grigorie și Basarab Nicolescu în corespondență. O relație de prietenie spirituală, Ploiești, Editura „Mythos”, 2018, 199 p.

Premiul pentru contribuții electronice la cunoașterea și/sau prezentarea trecutului istoric

Vlad PAȘCA, Marea Unire pe șleau

Diplome de excelență, pentru merite deosebite în promovarea Societății de Științe Istorice din România

Victoria Vâlcu

Mihail Adafini

Mihaela Grancea

Felicitări!

Categories: Premiile SȘIR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *