us English

Discurs istoric al președintelui Franței

aprilie 19th, 2018 | Postat in Uncategorized

Discurs istoric al președintelui Franței, dl. Emmanuel Macron, în fața Parlamentului European, marți, 17 aprilie 2018. Important pentru noi, ca istorici, datorită interesului explicit față de rolul istoriei și necesitatea de nu deveni niște somnambuli, alegând soluții pentru prezent în deplină necunoaștere/ignorare a experienței trecutului (a se vedea titlul cărții lui Christopher Clark).

Înregistrarea completă poate fi urmărită aici, secvența respectivă, de la minutul 22:30!

Macron

Bibliografia pentru Concursul Anul 1918 în Istoria Românilor

aprilie 16th, 2018 | Postat in Uncategorized

Manualul de istorie clasa a VIII-a, clasa a XII-a – orice editură/autor.

 

Istoria Românilor, vol. VII, Tom II, Academia Română.

 

Chiriac, Alexandru, Membrii Sfatului Țării (1917-1918), București, Editura Fundației Culturale Române, 2001.

 

Mamina, Ion, Scurtu, Ioan, Guverne și guvernanți (1916-1938), București, Editura Silex, 1996.

 

Murgescu, Bogdan (coord.), Istoria României în texte, București, Editura Corint, 2001 (documentele privitoare la anul 1918; lucrarea poate fi descărcată electronic la adresa http://ssir.ro/resurse-didactice/).

 

Neagoe, Stelian, Oameni politici români, București, Editura Machiavelli, 2007.

 

Profesorul Bogdan Murgescu a vorbit despre educație și civism

aprilie 14th, 2018 | Postat in Uncategorized

Profesorul Bogdan Murgescu a vorbit despre educație și civism, vineri, 13 aprilie 2018. Înregistrarea video poate fi urmărită aici (începând cu minutul 26).

Bogdan Murgescu

 

Istoricul Ioan-Aurel Pop a fost ales Președintele Academiei Române

aprilie 11th, 2018 | Postat in Uncategorized

Prof. dr. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost ales Președintele Academiei Române. Istoricul Ioan-Aurel Pop este autorul a peste 50 de cărți, ediții de izvoare istorice, tratate și manuale universitare, precum și a peste 300 de studii, articole, recenzii, cronici, prefețe în volume separate, reviste de specialitate și publicații de cultură. De-a lungul carierei a fost recompensat cu mai multe premii, ordine și medalii, este Doctor Honoris Causa al mai multor universități, dar și membru al unor instituții naționale și internaționale.

B Deschidere si plenare, ziua 1 (20)

Prof. dr. Ioan-Aurel Pop la Congresul Istoricilor din Cluj-Napoca, 2016

Masa rotundă: Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată?

martie 1st, 2018 | Postat in Uncategorized

Pe 28 februarie 2018 a avut loc în Amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie (UB) Masa rotundă cu tema: Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată?

Masa rotundă a fost deschisă de o intervenție a domnului profesor Bogdan Murgescu, moderatorul evenimentului, iar apoi discuțiile au fost continuate de ceilalți trei oratori prezenți, lect. dr. Alin Matei, prof. dr. Dumitru Preda și C.S. II dr. Cosmin Popa. Au fost și alte câteva intervenții ale celor aflați în amfiteatru. Au fost puse în discuție problemele istoriografiei Primului Război Mondial, problemele activităților legate de Centenar, și s-au amintit câteva titluri de lucrări în domeniu, care onorează breasla istoricilor români.

Evenimentul a avut loc în cadrul Programului Centenar, desfășurat de Societatea de Științe Istorice din România în parteneriat cu Universitatea din București.

Mai multe amănunte pot fi găsite și aici.

IMG_3550

Deschiderea evenimentului și intervenția prof. univ. Bogdan Murgescu

IMG_3553

C.S. II dr. Cosmin Popa luând cuvântul

IMG_3556

O parte dintre cei prezenți la eveniment

Termenul limită pentru înscrierile la Programul Centenar a fost extins

martie 1st, 2018 | Postat in Uncategorized

Documentele completate și scanate care sunt necesare înscrierii la activitățile Programului Centenar pe care Societatea de Științe Istorice din România îl desfășoară împreună cu Universitatea din București, pot fi trimise până pe data de 15 martie.

Documentele pot fi găsite aici.

Program Centenar: Masa rotundă Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată?

februarie 23rd, 2018 | Postat in Uncategorized

Miercuri, pe 28 februarie 2018, avem stabilit un nou eveniment în cadrul Programului Centenar pe care Universitatea din București și Societatea de Științe Istorice din România (SȘIR) îl derulează împreună: Masa rotundă: Scrierea unei noi istorii a Primului Război Mondial. Oportunitate sau șansă ratată?

Masa rotundă va reuni mai mulți specialiști, având astfel prilejul să-i ascultăm pe: prof. dr. Liviu Maior, lect. dr. Alin Matei, prof. dr. Dumitru Preda, C.S. II dr. Cosmin Popa și C.S. II dr. Radu Tudorancea, discuțiile fiind moderate de prof. dr. Bogdan Murgescu, președintele SȘIR.

Evenimentul va avea loc la ora 16, în Amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie, Universitatea din București.

Vă așteptăm!

Afis masa rotunda Istorie 2018-02-28

Au apărut Anuarele Filialelor Câmpina și Sibiu

februarie 23rd, 2018 | Postat in Uncategorized

Semnalăm apariția numărul 8/2017 al Anuarului Societății de Științe Istorice din România, Filialei Câmpina sub coordonarea prof. dr. Gheorghe Râncu și Emilia Râncu. Noul număr include 22 de articole, de la evocări precum Prof. Stoica Teodorescu, istoric și literat (Alin Daniel Ciupală) sau Un câmpinean puțin cunoscut: Constantin Câmpineanu (Gheorghe Modoianu) până la articole dedicate Primului Război Mondial, Impactul Primul Război Mondial asupra comunității din Comarnic (Maria-Cristina Ilincuța) și Scrisori de pe front (Petru Moga).

Cu egală bucurie anunțăm și apariția primului număr al Anuarului Societății de Științe Istorice din România, Filiala Sibiu, care continuă tradiția celor 11 numere ale Anuarului Cercului de Studii Istorice și Sociale, apărute în perioada 2006-2016. Din acest prim număr, care cuprinde 11 articole și patru recenzii, menționăm cu titlu de exemplu articolele Cooperare și solidaritate în Banatul medieval (secolul al XVI-lea) (Dragoș Lucian Țigău), Românii din Grânari (jud. Braşov) în Primul Război Mondial (Ioan Popa, Rafael Țichindelean) sau Învăţământul politico-ideologic de partid în România şi blocul sovietic. Analiză istoriografică (Paul Marica).

Debutează Concursul școlar „Exploratori ai patrimoniului istoric”, ediția a II-a

februarie 1st, 2018 | Postat in Uncategorized

Filiala Sibiu a SȘIR organizează cea de-a doua ediție a Concursului școlar „Exploratori ai patrimoniului istoric”. Tema acestei noi ediții are titlul: Monumentele Marii Uniri.

Calendarul concursului:

Ianuarie-februarie 2018 – mediatizarea concursului;

Februarie-12 martie 2018 – înscrierea echipelor participante (de către profesorii coordonatori, la adresa de email ssirsibiu@yahoo.com);

31 mai 2018 – trimiterea lucrărilor;

1-11 iunie 2018 – evaluarea lucrărilor și anunțarea câștigătorilor;

Iulie 2018 – organizarea Galei Premianților, la Sibiu.

Regulamentul Concursului este prezentat în cele ce urmează:

concurs18

concurs18 001 concurs18 002

Poziția SȘIR cu privire la locul disciplinei Istorie în proiectele de plan-cadru pentru liceu

ianuarie 26th, 2018 | Postat in Uncategorized

Cunoașterea istoriei are un rol decisiv în formarea modului în care oamenii înțeleg lumea în care trăiesc și acționează apoi pentru a modela viitorul. Progresul lumii moderne a fost în mare măsură legat de creșterea însemnătății educației școlare cu privire la trecutul istoric și de capacitatea acesteia de a asigura un set comun de cunoștințe și valori care au modelat apoi acțiunea socială. În contrast cu acest trend, în România reducerea numarului orelor de istorie, la finele anilor 1990, a avut ca efect imediat confuzia și criza sistemului de valori democratice. Din perspectivă teoretică, în România educația ar trebui să fie o proritate vitală. Articolul 4 din Legea educației nationale 1/2011 stabilește ca finalități ale educației: „integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate”, „formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural”, „educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” și „cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural”.

Istoria are un rol crucial în educarea civismului. Astăzi, mai mult ca în anii anteriori, criza sistemului educațional este vizibilă în proiectul foarte recent al comasării școlilor și al reducerii unui număr foarte mare de norme didactice, din motive demografice și bugetare. În acest context, și proiectele de plan-cadru pentru liceu oferă istoriei un segment minimal în educația viitorului cetățean.

Având în vedere cele de mai sus, Biroul Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România, care este cea mai cuprinzătoare asociație profesională din domeniul istoriei, în conștiința responsabilității ce ne revine fiecăruia dintre noi și tuturor laolaltă pentru binele public și pentru viitorul democratic și european al României, solicită:

1. Alocarea unui număr de 2 ore trunchi comun la filiera teoretică, profil uman și real, clasele IX-XII, precum și la toate clasele învăţământului liceal tehnologic şi vocaţional.

2. Susținem diferențierea mai accentuată a ofertei curriculare în privința Istoriei, profil uman, Filologie și Științe Sociale, așa cum este ea concretizată în varianta a 2 a proiectelor de planuri cadru pentru liceu.

3. În cadrul curriculumui la decizia școlii pentru specializările Filologie și Științe Sociale, propunem următoarele discipline opționale: Istoria comunicațiilor; Instituții europene; Istoria ideilor religioase; Antropologie socială și culturală; Etică aplicată; Societate și cultură.

În anul Centenarului Marii Uniri, atragem atenția asupra faptului că toți cetățenii României ar trebui să asimileze valorile care stau la baza formării identității naționale și a atitudinilor civice. Realizarea acestor atitudini civice moderne este un proces de durată, proces care poate fi asigurat numai prin intermediul disciplinei școlare Istorie, abordată coerent și în profunzime.

Poziția SȘIR cu privire la locul disciplinei Istorie în proiectele de plan-cadru pentru liceu poate fi descărcată și în format pdf.