us English

Parteneriate

Relația cu MEN

În anii 1949-1972/1973 SSIR a fost susținută financiar și a depins de Ministerul Învățământului. După această dată, susținerea materială a încetat, sprijinul instituțional s-a redus și el gradual, iar SȘIR a devenit tot mai independentă în raport cu Ministerul. Actualmente SȘIR activează independent de MEN, iar din 2001 încoace nu a ezitat să adreseze Ministerului mai multe memorii și scrisori deschise în apărarea locului și rolului istoriei ca disciplină de studiu. În contextul adoptării și promulgării Legii Educației Naționale 1/2011, SȘIR a semnat un protocol cu Ministerul (la acea dată MECTS) prin care proiectarea, fundamentarea și aplicarea strategiilor naționale în domeniul educației se face cu consultarea asociațiilor reprezentative ale profesorilor (27 ianuarie 2011).