us English

Despre SȘIR

Societatea de Științe Istorice din România (SȘIR) este o asociație profesională obștească, apolitică și independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea științifică și didactică, să-și antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naționale și universale, să militeze pentru o atitudine corectă față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline în școală.

Organizația se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenților și elevilor, și oricărei persoane interesate în domeniul științelor istorice.Înscrierea se face pe bază de cerere individuală, însoțită de recomandarea unui membru SȘIR. Cotizația anuală a fost fixată la 15 lei.

În prezent SȘIR are peste 1200 de membri care activează în 35 de filiale. Potrivit unui contract de comodat semnat cu Universitatea din București, sediul SȘIR este la Facultatea de Istorie a Universității din București, Bd. Elisabeta 4-12, parter, sala 8.

Statutul Societății de Științe Istorice din România (SȘIR) – 2020