us English
 

Lavinia Betea et alii – Viața lui Ceaușescu, vol. 2: Fiul Poporului

iulie 14th, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_betea-diac-mihai-tiu_viata-ceausescu

Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Țiu

Viața lui Ceaușescu, vol. 2: Fiul Poporului

București, Editura Adevărul Holding, 2013, 432 p.

ISBN 978-606-644-036-3

Pe culmea valului de interes pentru regimul comunist și Nicolae Ceaușescu se așează și acest volum, al doilea dintr-o proiectată trilogie (Ucenicul Partidului, Fiul Poporului și probabil Tiranul – în pregătire), cu șanse mari de a fi desigur la sfârșit prima monografie consacrată acestui lider politic în istoriografia română. Cartea se arată semnificativă nu atât pentru detaliile uneori surprinzătoare ale vieții sale, cât mai cu seamă pentru că încearcă să deslușească resorturile îndeobște bine ascunse care i-au înlesnit ascensiunea și apoi menținerea la putere aproape un sfert de secol. Volumul al doilea urmărește astfel traiectoria sa politică de la moartea lui Stalin (5 martie 1953) până spre începutul anilor 1970. Sunt anii acumulării puterii, pe care o va impune o dată cu dispariția predecesorului său și pe care nu va evita să o sporească permanent atât prin îndepărtarea „vechii gărzi” dejiste, cât și prin legiferarea unor noi instituții care să-i subordoneze integral atât partidul, cât și statul. Puterea sa nelimitată s-a datorat însă și unor lovituri de imagine grandioase, precum mitingul din august 1968, utilizat apoi de propaganda comunistă pentru a-i atribui statutul de persoană providențială, fiu al poporului, genial conducător și câte altele. De la înălțimea acestei poziții, el a construit utopia raiului pe pământ comunist, cu o economie dirijată, dar prosperă și cu o nouă ordine mondială în care cuvântul său să fie ascultat.

Lavinia Betea, care a arătat în anii din urmă o mare stăruință în investigarea lumii comuniste și a personalităților ei, s-a asociat aici cu mai mulți tineri cercetători spre a ne oferi o istorie la granița dintre cărțile populare și cele științifice, cu destulă anecdotică, dar și cu o bună așezare în context și destule interpretări pertinente, o carte utilă pe care o dorim încheiată spre a o putea evalua mai concludent.

Ștefan Andrei – Din frac în zeghe. Istoriile mele…

februarie 12th, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_2013_andrei_stefan Ștefan Andrei

Din frac în zeghe. Istoriile mele dintr-un pătrar de veac românesc

București, Editura Adevărul, 2013, 365 p.

ISBN 978-606-644-083-7

 

După o carte de interviuri, autorul acestui volum se întoarce cu o alta care îi aparține în întregime și în care reunește amintiri din copilăria și tinerețea sa, împărtășește cu grijă câte ceva din culisele puterii, evocă două întâlniri memorabile (cu Everill Harriman și Deng Xiaoping), prezintă pe larg relația sa apropiată cu marea literatură, dar și cu artiștii care l-au frecventat și, în fine, ne vorbește despre procesul său, cu final comandat, și reproduce câteva opinii ale unor prieteni despre calitățile sale umane și profesionale. (more…)

Ion Alexandrescu – Aderarea României la FMI și BIRD (1972)

martie 18th, 2013 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_Ion_Alexandrescu_FMI_Romania_SSIR Ion Alexandrescu
România între Est și Vest. I. Aderarea României la FMI și BIRD (1972)

Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2012, 308 p.

ISBN 978-606-537-120-0

Volumul, deschis printr-un cuvânt înainte al acad. Dinu C. Giurescu, cuprinde un studiu introductiv amplu despre unul dintre aspectele cele mai spectaculoase ale deschiderii parțiale spre Occident a României din anii 1960 și 1970, și anume aderarea la Fondul Monetar Internațional și la Banca Mondială, precum și un număr de 73 de documente referitoare la această aderare. O mențiune specială pentru raportul comun al Departamentului european, al Departamentului relațiilor valutare și comerciale și al Departamentului financiar (împreună cu Departamentul juridic) di Fondul Monetar Internațional, in care se analizează starea economiei României cu scopul calculării cotei de subscriere ce urma să fie solicitată noului membru.

Autorul, profesor la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, este un stăruitor istoric al economiei românești din secolul XX.

Istoria comunismului din România. Volumul II: Documente Nicolae Ceaușescu (1965-1971)

noiembrie 28th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

Istoria comunismului din România.

Volumul II: Documente Nicolae Ceaușescu (1965-1971)

Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu (editori)

Iași, Polirom, 2012, 704 p.

ISBN 978-973-46-2553-6

.

Continuare firească a Raportului Tismăneanu și a unui prim volum consacrat perioadei Gheorghe Gheorghiu-Dej, cel de față înfățișează 102 documente consacrate primilor ani ai lui Nicolae Ceaușescu, intrați în conștiința publică drept cei mai buni.

.

Textele ne arată însă că în afara unei mari dorințe de a modifica imaginea regimului printr-un val de schimbări în eșaloanele superioare ale puterii (vechea gardă dejistă a fost înlocuită cu fidelii noului lider), în instituții și în structurile administrative-teritoriale, în politica externă și în cultură, raporturile esențiale de putere și multe dintre practici au rămas aceleași ca în perioadele anterioare. De altfel, tezele din iulie 1971 „pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice” aveau curând să spulbere iluziile unei posibile liberalizări.

.

Trei istorici din generația de mijloc – Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu și Armand Goșu – și-au asumat editarea acestui volum de documente, care ne ajută să înțelegem mai bine o subperioadă complexă a istoriei României și ceea ce i-a urmat.

Lavinia Betea et al. – Viaţa lui Ceauşescu. Ucenicul Partidului

octombrie 10th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

 

Lavinia Betea (coord.), Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Ţiu

Viaţa lui Ceauşescu. Ucenicul Partidului

Bucureşti, Editura Adevărul Holding, 2012, 416 p.

ISBN 978-606-644-036-3

Parte dintr-o trilogie, din care acum avem doar primul volum (anii 1918-1954), această biografie își propune să ofere, folosind o categorie largă de surse (arhivistice, de presă, mărturii ale contemporanilor, etc.), o imagine cât de completă și veridică este posibil în acest moment asupra unui personaj istoric îndeobște cunoscut doar atât cât a îngăduit propaganda comunistă. (more…)

Ștefan Andrei în dialog cu Lavinia Betea

mai 11th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR
Stăpânul secretelor lui Ceaușescu. I se spunea Machiavelli. Ștefan Andrei în dialog cu Lavinia Betea
Ediție îngrijită de Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Țiu
București, Adevărul Holding, 2011, 511 p.
ISBN 978-606-644-006-6

Lavinia Betea îmbogățește seria izvoarelor dedicate epocii comuniste printr-un nou volum de interviuri cu un alt fost demnitar al regimului comunist, Ștefan Andrei, fost membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministru de externe (1978-1985) și viceprim-ministru (1987-1989). Pe lângă relatările – desigur subiective – despre raporturile interumane din cercul restrâns al oligarhiei comuniste, volumul cuprinde și informații deosebit de interesante despre politica externă și comerțul exterior din anii 1970 și 1980.