us English
 

Consiliul Național al SȘIR (Alexandria, 23 mai 2015)

mai 24th, 2015 | Postat in Consiliul Național

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România s-a desfășurat la Alexandria, pe data de 23 mai 2015, începând cu ora 10:00, la sala de întruniri publice din cadrul Palatului Administrativ al județului Teleorman.
Societatea de Științe Istorice din România este cea mai cuprinzătoare asociație profesională din România în domeniul istoriei, reunind profesori din toate ciclurile de învățământ, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alte persoane interesate de progresul cunoașterii istorice.


Lucrările Consiliului au fost deschise de d-na Luminiţa Pinţur, preşedinte al Filialei Teleorman a Societății de Științe Istorice, inspector şcolar pentru disciplinele istorie – ştiinţe socio-umane în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Ȋnceputul activităţii a fost salutat prin cuvântul d-nei prefect al judeţului Teleorman, Carmen Daniela Dan, care şi-a exprimat recunoştinţa şi respectul pentru contribuţia pe care istoricii o aduc la dezvoltarea zonei din punct de vedere ştiinţific şi a propus organizarea unui proiect comun pentru promovarea cercetării istorice în judeţul Teleorman, în memoria regretatului profesor Ion Moraru . Ȋn continuare, domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, Cornel Bleajă, a salutat organizarea acestui eveniment pentru prima dată în judeţul Teleorman, exprimând întreaga susţinere pentru desfăşurarea activităţilor culturale şi de cercetare din judeţ, în parteneriat cu instituții ale comunităţii locale – Muzeul Judeţean Teleorman, Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Teleorman. La eveniment au fost prezenți prof.univ.dr. Bogdan Murgescu – președinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Alexandru Barnea – prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretar general al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie – președinte de onoare, membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România, delegați ai filialelor Societății de Științe Istorice din România, domnul comandor(rtr.) Nicolai Mazăre, membru și reprezentant al filialei București a Asociației Naționale „Cultul Eroilor – Regina Maria”, precum și  reprezentanți ai mass-media.
Lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România au cuprins o prezentare a activității Societății în anul 2014, discuţii privind pregătirea Conferinței Naționale din noiembrie 2015, inclusiv o inventariere și discutare a propunerilor de îmbunătățire a statutului S.Ș.I.R., o dezbatere referitoare la statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar și demersurile ce pot fi întreprinse de S.Ș.I.R. în scopul îmbunătățirii lui la nivelul standardelor europene.

Mulțumim pe această cale organizatorilor – membrilor filialei Teleorman a SȘIR, în special doamnei inspector Luminița Pințur, prefecturii judeţului Teleorman și conducerii Consiliului Judeţean Teleorman – care i-au făcut pe oaspeți să se simtă ca acasă și care au ridicat această întâlnire la nivelul unui eveniment memorabil. 

Ecouri în mass-media:

Pagina de Facebook a filialei Teleorman a SȘIR

Ziarul „Liber în Teleorman”

Ziarul „Mara”

[Filiala Teleorman] Ecou în presă al Consiliului Național al SȘIR

iunie 5th, 2014 | Postat in Activități științifice ale filialelor, Consiliul Național

Participarea filialei Teleorman la Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

Sâmbătă 24 mai 2014, Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România a fost găzduit de Filiala Dolj.
Lucrările s-au desfăşurat la noul sediu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în cadrul Universităţii din Craiova. Consiliul a fost coordonat de preşedintele SȘIR, prof. dr. Bogdan Murgescu, alături de reprezentanţii filialei Dolj: prof. dr. Sorin Damean şi prof. dr. Constanțiu Dinulescu. Filiala Teleorman a fost reprezentată de prof. Florea Cătălin Ionuţ, secretarul filialei teleormănene.
Evenimentul a fost susţinut financiar de către Consiliul Judeţean Dolj şi Primăria mun. Craiova.
În prezenţa a 40 de membri ai filialelor, s-a discutat despre: situaţia financiară pe anul 2013 (Filiala Teleorman a fost nominalizată pentru plata cotizaţiei în avans pe 2014, faţă de alte filiale restante din 2012); publicarea revistei SAI („Studii şi articole de istorie”) care a primit recunoaştere internaţională; reviste ale filialelor Dolj, Gorj, Muscel, Bacău.
S-a comunicat organizarea unei Şcoli de Vară la Univ. „Dunărea de Jos”, Galaţi, în perioada 28 iulie – 2 august 2014, ce va avea ca temă „Primul Război Mondial. Experienţe istorice şi “lecţii” pentru azi”, cu taxa de participare de 500 lei (cazarea şi masa). În acest scop, se vor acorda 2 burse pentru profesorii sub 35 de ani, care au dovedit interes deosebit pentru cercetarea istorică: o bursă pentru gimnaziu şi una pentru liceu. Profesorii participanţi vor fi implicaţi în workshop-uri, excursie la Mărăşeşti, plimbare pe Dunăre cu vaporul etc.
La activitatea Consiliului Naţional a fost prezent prof. dr. Nichita Adăniloaie, membru-fondator al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în prezent preşedinte de onoare, care a prezentat evoluţia SȘIR în decursul a 6 decenii, de la înfiinţare. Prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretarul general SȘIR a vorbit despre profesori ca model de urmat pentru elevi şi studenţi, însă a criticat nepromovarea valorilor în general de către societatea în care trăim.
S-a dezbătut tema „Formele de motivare a membrilor Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi antrenarea diverselor categorii de vârstă în activităţile acesteia”. Concluzia a fost că membrii SȘIR pot fi motivaţi prin publicarea de articole în reviste de specialitate, organizarea de simpozioane, concursuri pentru elevi, colaborarea cu instituţii culturale şi ONG-uri, acordarea de premii pentru membrii care au realizat publicaţii deosebite, salarizare mai bună, difuzare în mass-media a activităţilor, inclusiv în noile medii de socializare online: website-uri, pagini de facebook, des utilizate de elevi şi studenţi.
În susţinerea celor de mai sus menţionăm că la iniţiativa preşedintei filialei Teleorman, prof. Luminiţa Pinţur, Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala Teleorman are website creat de prof. Cătălin Ionuţ Florea, precum şi cont de facebook, realizat de prof. Monica Iorga; s-a organizat un simpozion tematic despre Marea Unire, cu participarea academicianului Dan Berindei în 2013, concursul „Comunitatea locală – file de istorie” în aprilie 2014; cartea prof. Gheorghe Vlad „Carol I, ctitorul independenţei şi modernizării României, a fost propusă pentru premiile SȘIR.; prof. Florin Iordăchiță a publicat în numărul din 2014 al S.A.I., articolul ,,Un bilanţ al alegerilor parlamentare din timpul domniei lui Carol I”; Vicepreşedintele SȘIR Teleorman, prof. Ion Tăujan, va coordona un simpozion pe tema primului război mondial, iar în toamna acestui an se va organiza o acţiune culturală dedicată domnitorului Constantin Brâncoveanu.
La final, craiovenii şi-au cinstit profesorii prin lansarea volumelor: Gheorghe Buzatu In Memoriam şi Permanenţele istoriei şi Profesorul Corneliu-Mihail Lungu la 70 de ani.

Sursa: Ziarul Mara

[Filiala Teleorman] Premierea olimpicilor la istorie în județul Teleorman

martie 26th, 2013 | Postat in Activități științifice ale filialelor

Luni, 25 martie 2013, Societatea de Științe Istorice – Filiala Teleorman a organizat în colaborare cu Inspectoratul  Școlar Județean  Teleorman,  la sala de sedințe a Casei Corpului Didactic  Teleorman,  premierea elevilor participanți la olimpiada de istorie – etapa județeană, ediția 2013.

16 elevi,  care au obținut premiile I,II și  III au primit premii în cărți și diplome, fondurile pentru premiere  fiind  asigurate din cotizația membrilor societății pe anul 2012.

Alături de premianți,  au fost prezenti la momentul festiv,  părinți și profesori – reprezentanți ai  SȘIR – Filiala Teleorman.

 Luminița Pințur (Președinte SȘIR- Filiala Teleorman)

Dezbatere și alegeri la Filiala Teleorman a SȘIR

noiembrie 10th, 2012 | Postat in Activități

.

Miercuri, 7 noiembrie 2012, la Şcoala gimnazială “Mihai Viteazul” din Alexandria, în prezența președintelui Societății de Științe Istorice din România, prof. dr. Bogdan Murgescu, și a secretarului general, prof. dr. Bogdan Teodorescu, a avut loc o dezbatere pe tema „Probleme actuale ale istoriei”, la care au participat un mare număr de profesori de specialitate din județul Teleorman. În continuare, Adunarea Generală a Filialei Teleorman a SȘIR a ales un nou comitet al filialei, în frunte cu doamna prof. gr. I Luminița Pințur, inspector de istorie și științe socio-umane la Inspectoratul Școlar Teleorman.

.

Ecouri în presa locală:

Informatia Teleormanului

Teleormanul