us English
 

Liviu Iulian Roman – Presa din Moldova și problematica Unirii Principatelor (1855-1858)

iunie 16th, 2015 | Postat in Recomandările SȘIR
 coperta Roman 2014 - Presa Moldova 1855-1858 Liviu Iulian Roman

Presa din Moldova și problematica Unirii Principatelor (1855-1858)

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, 551 p.

ISBN 978-606-714-056-9

Având la origine o teză de doctorat susținută la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sub îndrumarea profesorului Gheorghe Cliveti, volumul lui Liviu Iulian Roman analizează exhaustiv 23 de publicații periodice, unele efemere, altele cu apariție îndelungată, care au fost tipărite în Moldova în anii premergători Unirii Principatelor. Analiza cuprinde atât informații specifice despre respectivele periodice, inclusiv un amplu studiu de caz despre „Steaua Dunării”, cât și analize mai generale cu privire la raportul complex și dinamic dintre cenzură și libertatea de expresie, precum și la modul în care problematica socială și politică a vremii și-a găsit reflectarea în respectivele publicații.

Autorul este profesor la Școala Gimnazială Păunești și membru al filialei Vrancea a Societății de Științe Istorice din România.

Maude Rea Parkinson – Douăzeci de ani în România (1889-1911)

octombrie 3rd, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
 douazeci-de-ani-in-romania-1889–1911_maud_parkinson_constantin_ardeleanu_coperta

Maude Rea Parkinson

Douăzeci de ani în România (1889-1911)

București, Humanitas, 2014, 240 p.

ISBN 978-973-50-4441-1

Din seria „străini care ne iubesc țara”, iată și acest volum vechi de aproape un secol, în care o englezoaică își prezintă impresiile despre România după douăzeci de ani petrecuți aici. În viața de fiecare zi profesoară de limbi străine pentru copiii elitelor bucureștene, autoarea este de fapt pretutindeni curioasă și amuzantă, memoriile ei fiind o sursă sigură pentru cei ce doresc să cunoască societatea românească din la belle epoque, anii fericiți de dinaintea primului mare război. Familia Regală, guvernul și Parlamentul, industriașii și negustorii, țăranii (inclusiv la 1907), școala și Biserica, stăpânii și servitorii, Bucureștii și Sinaia, Tache Ionescu și soția lui englezoaică, împreună cu mica lor menajerie (din care nu lipsesc un urs și o maimuță), toți și toate sunt privite cu căldură, simpatie și afecțiune. De altfel, pentru Maude Parkinson, „românii sunt un popor cu desăvârșire admirabil”.

Cartea a fost scrisă după ce autoarea se întorsese acasă, în 1921, și mai cu seamă după ce atrăsesem atenția întregii lumi pentru prestația soldaților noștri în Primul Război Mondial.

Volumul este tradus și prefațat de profesorul Constantin C. Ardeleanu, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, președintele filialei SȘIR din localitate.

.

Ionuț Șerban – România și Italia în relațiile internaționale în epoca modernă

iulie 17th, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_politica_diplomatie_ionut_serban_targoviste_cetatea_scaun

Ionuț Șerban

Politică și diplomație europeană. România și Italia în relațiile internaționale în epoca modernă

Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2013, 250 p.

ISBN 978-606-537-189-7

Consacrat de fapt istoriei relațiilor româno-italiene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, volumul, cu tei capitole principale, focalizează asupra realizării aproape concomitente a unității de stat în Italia și România, se oprește asupra primilor cincisprezece ani ai domniei prințului străin și urmărește apoi relațiile reciproce în cadrul Triplei Alianțe. Ca observație de ansamblu, ni se pare întrutotul corectă interpretarea autorului potrivit căreia raporturile italo-române nu au cunoscut evoluții sinusoidale, dar nici nu au marcat linia ascendentă sugerată de unii istorici și poate așteptată, având în vedere unitatea culturală și coincidența realizării statului național în aceeași conjunctură istorică.

Tânărul autor al acestei lucrări – la origine o teză de doctorat – este în prezent lector la Facultatea de Drept și Științe Sociale din Craiova și membru al SȘIR – filiala Dolj.

Gheorghe Vlad – Carol I, ctitorul independenței și modernizării României

mai 21st, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
carol-i_coperta_gheorghe_vlad_ssir

Gheorghe Vlad

Carol I, ctitorul independenței și modernizării României

Alexandria, Editura Tipo Alex, 2013

 

Apropiatul centenar al morții lui Carol I a prilejuit și apariția acestui volum care, alăturat altora ale aceluiași autor, constituie o veritabilă istorie a familiei regale românești, la granița dintre studiul științific și narațiunea romanțată. Expunerea subiectului a urmat un traseu cronologic în general validat de cercetări anterioare: primii ani dominați de marile dificultăți ale acomodării unei monarhii străine cu realitățile autohtone, timpul independenței și al Regatului, concordant cu „marea guvernare liberală”, împreună cu care Carol I a ctitorit modernitatea românească, perioada de prestigiu de la începutul secolului al XX-lea, tulburată de marile răscoale, și sfârșitul, grăbit poate și de dezacordul dintre rege și poporul său, cel dintâi punând onoarea și cuvântul dat deasupra rațiunii de stat.

Domnul Gheorghe Vlad, ale cărui cărți au mai fost aici prezentate, este un distins profesor de istorie care a acumulat de-a lungul anilor nu doar o consistentă experiență didactică, ci și dorința de a împărtăși unui public mai larg concluziile multelor sale lecturi în specialitate. Aproape încheind ciclul de monografii consacrat familiei dinastice românești, acest volum ne atrage încă o dată atenția asupra unui timp istoric și a unei personalități fără de care înțelegerea lumii de azi ar fi imposibilă.

[Filiala Bârlad] Simpozionul „Al. I. Cuza și relațiile cu Occidentul”, 18-20 martie 2014

martie 17th, 2014 | Postat in Activități științifice ale filialelor

ZileleCuzaBarlad_01

ZileleCuzaBarlad_02

Alexandru-Florin Platon – Geneza burgheziei în Principatele Române

decembrie 17th, 2013 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_2013-Alexandru Florin Platon Burghezia Alexandru-Florin Platon

Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii

Ediția a II-a, revăzută. Prefață de Leonid Boicu. Introducere la ediția a II-a de Alexandru-Florin Platon.

Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 468 p.

ISBN 978-973-703-889-0

 

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” ne propune reeditarea unei cărți deja clasice referitoare la dimensiunea socială a modernizării Principatelor Române. Față de prima ediție apărută în 1997, cea prezentă aduce în plus o deosebit de interesantă retrospectivă semnată de autor, care reliefează semnificația istoriografică a demersului inițial. Cartea lui Alexandru-Florin Platon (more…)