us English
 

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” (nr. 87/2020)

septembrie 2nd, 2019 | Postat in Revista SAI, Uncategorized

Apel de colaborare la revista

 „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVII/2020

 

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2019 fiind publicate un număr de 86 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

 

Numărul LXXXVII (2020) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

De la război la pace la finele conflagrațiilor mondiale din secolul XX (1918-1923, 1945-1947)

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Mutații în relațiile international la finele celor două conflagrații mondiale
 • Schimbări de frontiere și deplasări de populații
 • Traume cauzate de război, boli, foamete, genocid și/sau represiune politică
 • Mecanisme de demobilizare și de adaptare economică la realitățile postbelice
 • Eforturi de reglementare a drepturilor omului la nivel individual și/sau colectiv
 • Procesele comemorative legate de cele două conflagrații mondiale

Surse noi în cercetarea istorică

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Noi fonduri arhivistice
 • Bazele de date și digitizarea izvoarelor istorice

Istoria învățământului

Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor.

Miscellanea

Recenzii

 

Termene:

 • 15 ianuarie 2020 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-martie 2020 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2020 – apariția numărului LXXXVII (2020) al revistei

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Sigla SSIR

 

Revista „Studii și articole de istorie”, numărul LXXXVI, 2019

iunie 6th, 2019 | Postat in Revista SAI, Uncategorized

A apărut un nou număr din revista „Studii și articole de istorie”, numărul LXXXVI/2019.

Noul număr a avut două grupaje de articole speciale: Umanismul, cunoașterea științifică și creația artistică și Rupturi istorice, transformări sociale și progres în secolul XX.

Lor li s-au adăugat grupaje tradiționale ale revistei.

 

Iată cuprinsul acestui nou număr:

I. Umanismul, cunoașterea științifică și creația artistică

 Alexandru-Florin PLATON: Aristotelismul medieval și umanismul renascentist. Reflecții la împlinirea a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci

Lucica BIANCHI: De la Cer și Pământ: Geniul lui Leonardo da Vinci

Laura MESINA: Leonardo da Vinci în oglinda istoriei: Bătălia de la Anghiari

 

II. Rupturi istorice, transformări sociale și progres în secolul XX

Miodrag MILIN, Diana DRĂGHICI: Rolul ideii de solidaritate în programele de emancipare națională ale românilor și sârbilor bănățeni (1868-1869)

Andrei Florin SORA: Funcţionarii publici „regăţeni” în noile provinciiale României Mari, 1918-1925

Marian CURCULESCU: Acțiuni propagandistice ale Partidului Muncitoresc Român în județul Dâmbovița la începutul colectivizării agriculturii (1949-1950)

Dumitru TOMONI: Timișoara în decembrie 1989. Revoluție sau complot extern?

Bogdan MURGESCU: Cum se măsoară progresul social?


III. Istoria învățământului

Sebastian Dragoș BUNGHEZ: Istoricul Teodor Botiș (1873-1940)

Iuliana GALEȘ: Școală și identitate culturală. Studiu de caz: Liceul Teoretic„Dositei Obradovici” Timișoara

Maria Cristina ILINCUȚA: Prezențe feminine în învățământul interbelic din Comarnic: de la instituțional la social

Bogdan TEODORESCU: Asaltul comunist asupra școlii. Anii de început, 1947-1948

Miu GHEORGHE: Învățământul în satul românesc din Câmpia Buzăului în timpul regimului comunist

Valentin MAIER: O planificare cu probleme: formarea artiștilor prin intermediul învățământului superior în perioada comunistă

 

IV. Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. analize și opinii

Vasile CIOBANU: Folosirea la clasă a izvoarelor istorice. Studiu de caz: Hotararea Adunării Naționale a Sașilor Transilvăneni ținută în 8 ianuarie 1919 la Mediaș

Ana PREDA-TUDOR: Dezbaterea, de la conceptul teoretic la practica didactică

Antonia BERA, Diana-Georgiana LUTZ, Iulian MĂCREANU, Cosmina VĂDUVA, Vlad POPOVICI: Utilizarea Enciclopediei libere Wikipedia și a instrumentelor digitale asociate în activitatea de predare-învățare a istoriei

Raluca Cristina BONTEANU, Maria Cristina ILINCUȚA: „Taxedu” – un soft inteligent pentru lecțiile de istorie

 

V. Miscellanea

 Bogdan TEODORESCU: La a 70-a aniversare a S.Ș.I.R.

Dorin STĂNESCU: Programul Centenar al Societății de Științe Istorice din România (2018)

 

VI. Recenzii

Walter ISAACSON, Leonardo da Vinci, trad. Louis Ulrich, București, Editura Publica, 2018 (Ana-Maria Lepăr)

Mária PAKUCS-WILLCOCKS, Sibiul veacului al XVI-lea. Rânduirea unui oraș transilvănean, București, Editura Humanitas, 2018, (Marian Coman)

Constantin SCHIFIRNEȚ, Modernitatea tendenţială. Reflecții despre evoluția modernă a societății, București, Editura Tritonic, 2016 (Sorin Stanciu)

Cătălin ZAMFIR, Istoria socială a României, București, Editura Academiei Române, 2018 (Cristian Dumitru)

Oleg V. HLEVNIUK, Stalin. O nouă biografie a unui dictator, București, Editura Litera, 2017 (Andrei Avram)

Petre OPRIȘ, Licenţe străine pentru produse civile şi militare fabricate în România (1946-1989), București, Editura Militară, 2018 (Marius Motreanu)

Cosmin POPA, Intelectualii lui Ceaușescu și Academia de Științe Sociale și Politice (1970-1989), București, Editura Litera, 2018 (Ionuț Marcu)

Cătălin Augustin STOICA, România continuă. Schimbare și adaptare în comunism și postcomunism, București, Editura Humanitas, 2018 (Marius Deaconu)

Adrian CIOROIANU (editor), Un centenar și mai multe teme pentru acasă. Ce au învăţat şi ce nu au învăţat românii din ultimul secol de istorie, Iași, Editura Polirom, 2018 (Gabriela Avram)

Liviu VOINEA (coord.), Un veac de sinceritate. Recuperarea memoriei pierdute a economiei românești 1918-2018, București, Editura Publica 2018 (Bogdan Murgescu)

 

In memoriam Prof. dr. Ștefan Ștefănescu

Sigla SSIR

Mulțumim și adresăm felicitări tuturor autorilor și evaluatorilor pentru munca depusă!

 

Lista evaluatorilor SAI 2013-2018

februarie 9th, 2019 | Postat in Revista SAI

De la introducerea sistemului de evaluare a articolelor peer-review dublu și anonim, revista „Studii și articole de istorie”, a beneficiat de o creștere calitativă. În perioada 2013-2018 o serie de evaluatori și-au oferit cu amabilitate competența în evaluarea unor articole variate.

Lista acestora va fi actualizată pentru a cuprinde și pe evaluatorii numerelor următoare și în același timp este o măsură care se înscrie în asigurarea unei transparențe în ceea ce privește modul de evaluare și publicare a articolelor în revista „Studii și articole de istorie”.

Iată lista evaluatorilor din perioada 2013-2018:

Adrian Majuru

Adrian Miroiu

Alexandru Mamina

Alexandru Mironov

Alin Matei

Ana Preda-Tudor

Anca Ciuciu

Andi Mihalache

Andrei Florin Sora

Armin Heinen

Aurelia Felea

Aurelia Vasile

Bogdan Antoniu

Bogdan Murgescu

Bogdan Popa

Bogdan Popovici

Bogdan Teodorescu

Bogdan Vârșan

Carol Căpiță

Catinca-Adriana Stan

Cătălina Mihalache

Claudiu Topor

Constantin Ardeleanu

Constantin Mihai

Constantin Olteanu

Constanțiu Dinulescu

Cornel Micu

Cornel Sigmirean

Cosmin Ioniță

Cosmin Popa

Cosmina Mironov

Cristian Vasile

Cristian Preda

Cristina Diac

Cristina Gudin

Daniel Benga

Daniela Mârza

Dietmar Muller

Dorin Dobrincu

Doru Dumitrescu

Dragoș Sdrobiș

Dumitru Tomoni

Elena Siupiur

Eniko Rusz-Fogarasi

Florentina Nițu

Flavius Solomon

Florin Iordăchiță

Florin Muller

Florin Petrescu

Gabriel Lohon

Gelu Iutiș

Gheorghe Negustor

Gheorghe Nichifor

Gheorghe Râncu

Gheorghe Stoica

Iancu Tudor

Ioan Opriș

Ioan Popa

Ion Alexandrescu

Ionel Câdea

Ionuț Nistor

Igor Cașu

Irina Liveazeanu

Iulia Bulacu

Iutiș Gelu

Katja Lasch

Keith Hitchins

Laurențiu Constantiniu

Lazăr Vlăsceanu

Liviu Rotman

Lucian Nastasă

Luminița Pințur

Maner Hans-Christian

Mara Mărginean

Marcel Vlădescu

Maria Pantea

Marian Coman

Marian Olaru

Marian Ștefănescu

Marius Cazan

Marius Diaconescu

Matei Gheboianu

Mihaela Grancea

Mihai Cotenescu

Mihai Manea

Mihai Retegan

Mihai Stamatescu

Mioara Anton

Miodrag Milin

Mircea Stănescu

Mirela-Luminița Murgescu

Nicolae Mihai

Nicu Pohoața

Octavian Roske

Ottmar Trașcă

Ovidiu Bozgan

Ovidiu Ghitta

Paul Dominte

Paul Michelson

Petre Otu

Petru Negură

Radu Dipratu

Radu Nedici

Radu Stancu

Radu Tudorancea

Rafael Chelaru

Raluca Grosescu

Răzvan Bățăgui

Rodica Solovei

Rudolf Dinu

Rudolf Graf

Sebastian Bunghez

Silvana Rachieru

Sorin Damean

Sorin Mitu

Sorin Radu

Șarolta Solcan

Ștefan Aftodor

Ștefan Bosomitu

Toader Nicoară

Vadim Guzun

Victor Axenciuc

Viorel Bratosin

Virgiliu Țârău

Vlad Pașca

Zoltan Rostas

 

Mulțumim tuturor evaluatorilor, dar și celor care au publicat în revista „Studii și articole de istorie”, o revistă deja cu tradiție în spațiul publicistic românesc (în 2016 a aniversat 60 de ani de apariție).

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVI/2019 – termen prelungit: 15 ianuarie 2019

octombrie 15th, 2018 | Postat in Revista SAI

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2018 fiind publicate un număr de 85 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

Numărul LXXXVI (2019) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

*** Umanismul, cunoașterea științifică și creația artistică.

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Reflecții istorice prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci
 • Forme ale creativității în lumea modernă și contemporană
 • Interacțiuni între cunoașterea științifică și operele artistice
 • Savanți, artiști și creații culturale în contexte istorice concrete
 • Modalități de predare a temelor culturale în învățământul gimnazial și liceal

*** Rupturi istorice, transformări sociale și progres în secolul XX

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Cum se măsoară progresul social în secolul XX?
 • Formarea statelor-națiune la finele Primului Război Mondial
 • Alegerile parlamentare ca formă a progresului politic
 • Drepturile și condiția femeilor în secolul XX
 • Crize și dezvoltare economică
 • Revoluțiile de la 1989

*** Surse noi în cercetarea istorică

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Noi fonduri arhivistice
 • Bazele de date și digitizarea izvoarelor istorice

*** Istoria învățământului

*** Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete bazate pe experiența directă a autorilor.

*** Miscellanea

*** Recenzii

Termene:

 • 15 ianuarie 2019trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-februarie 2019 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • aprilie 2019 – apariția numărului LXXXVI (2019) al revistei.

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Propunerile de articole vor respecta regulile de redactare stabilite ca și pentru numărul anterior.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic sau nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Reguli de redactare pentru noul număr SAI, LXXXV/2018

octombrie 12th, 2017 | Postat in Revista SAI, Uncategorized

Pentru noul număr „Studii şi articole de istorie” (SAI), LXXXV/2018, a fost luată decizia de a modifica regulile de redactare pentru materialele propuse spre publicare. Mai jos pot fi consultate atât noile reguli de redactare, cât și apelul de colaborare pentru noul număr SAI.

Reguli de redactare

Apelul de colaborare

 

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXV/2018

august 22nd, 2017 | Postat in Activități științifice, Revista SAI

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2017 fiind publicate un număr de 84 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

Numărul LXXXV (2018) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:
Centenar 1918
Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:
- Vitregiile vremurilor (războiul, lipsurile, bolile)
-  Strădanii de salvare individuală și colectivă
- De la principiul autodeterminării națiunilor la destrămarea imperiilor și formarea statelor-națiune
- Marea Unire de la 1918 – actori, aspirații și realități
- Spre o societate mai dreaptă (pământul, drepturile electorale, egalitatea de gen, drepturile minorităților)
- Comunitatea locală ca scenă a marilor procese istorice
- Moștenirile războiului (traume sociale, dezechilibre economice, derapaje ideologice, derive totalitare)
- Istorie și memorie (istoriografie, memorialistică, transfigurări culturale)
• Istoria învățământului
Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii
• Miscellanea
• Recenzii

Termene:
15 decembrie 2017 – comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt rezumat (3-5 rânduri), pentru a ușura pregătirea procesului de peer review.
15 ianuarie 2018 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
ianuarie-februarie 2018 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
mai 2018 – apariția numărului LXXXV/2018

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate vor fi accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.
Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic sau nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Apel de colaborare „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXV/2018

Call for papers „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXV/2018

Revista „Studii şi articole de istorie” – apel de colaborare la numărul LXXXIV (2017)

noiembrie 10th, 2016 | Postat in Activități științifice, Revista SAI

Dragi colegi și colaboratori, începe procesul de elaborare a unui nou număr al revistei „Studii şi articole de istorie” (SAI). Astfel, lansăm apelul de colaborare la numărul LXXXIV (2017) și precizăm și normele de redactare pentru cei interesați.

Subliniem că în numărul pe anul viitor se vor regăsi trei teme speciale (Alternativele de sistem politic și economico-social în secolul XX, 140 de ani de la proclamarea independenței României și Istoria creștinismului 1517-2017) pe lângă grupajele clasice, și că, pentru început, până la 15 decembrie 2016 așteptăm comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt rezumat (3-5 rânduri).

Mai multe detalii în documentele de mai jos:

Apel de colaborare la SAI numărul LXXXIV (2017)

Norme de redactare SAI

Invitație de colaborare la noul număr „Studii şi articole de istorie” (2015)

iunie 10th, 2014 | Postat in Revista SAI

Societatea de Științe Istorice din România va lansa în 2015 un nou număr al revistei „Studii și articole de istorie”. Vă invităm să contribuiți cu studii, articole și recenzii. Așteptăm propunerile dumneavoastră pe adresa secretariat@ssir.ro, in conditiile de mai jos.

Numărul LXXXII (2015) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

 • 1945 – Europa la sfârșitul Războiului Mondial. Consecințe, restructurări, învățăminte
 • Societatea românească în „epoca Gheorghiu-Dej” (1948-1965). Limitele totalitarismului
 • Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii
 • Istoria învățământului
 • Miscellanea
 • Recenzii

Termene:

 • 1 octombrie 2014 - comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt rezumat (3-5 rânduri). Autorii ale căror propuneri vor fi acceptate vor primi un ghid pentru redactare.
 • 1 decembrie 2014 – trimiterea versiunii integrale a studiilor și articolelor
 • 1 ianuarie 2015 – trimiterea recenziilor în forma integrală
 • ianuarie – februarie 2015 – comunicarea de către secretariatul de redacție a avizului de publicare și/sau a solicitărilor de ameliorare a contribuțiilor, în urma procesului de evaluare.
 • mai 2015 – apariția numărului

Pentru mai multe informații, click aici.

Așteptăm materialele voastre pentru revista „Studii și articole de istorie” până pe 25 ianuarie

ianuarie 16th, 2014 | Postat in Revista SAI

Colaboratorilor și celor care doresc să contribuie cu materiale pentru noul număr al revistei Societății de Științe Istorice din România, „Studii și articole de istorie”, le aducem la cunoștință că termenul de predare al textelor integrale pe adresa de e-mail secretariat@ssir.ro este 25 ianuarie 2014. Pentru detalii privind tematica și redactarea, citiți aici.

Invitație de colaborare la noul număr „Studii şi articole de istorie”

octombrie 16th, 2013 | Postat in Revista SAI

Societatea de Științe Istorice din România va lansa în 2014 un nou număr al revistei „Studii și articole de istorie”. Vă invităm să contribuiți cu studii, articole și recenzii. Așteptăm propunerile dumneavoastră pe adresa secretariat@ssir.ro, in conditiile de mai jos.

 Numărul LXXXI (2014) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

 • 1914 – Bilanțul Vechiului Regat în timpul domniei lui Carol I
 • Primul Război Mondial – declanșare, atitudini, provocări
 • Didactică, metodică și management educațional
 • Istoria învățământului
 • Miscellanea
 • Recenzii

Termene:

 • 1 decembrie 2013 – comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt rezumat (3-5 rânduri), pentru a ușura pregătirea procesului de peer review.
 • 15 ianuarie 2014 – trimiterea studiilor și recenziilor propuse pentru numărul LXXXI (2014) al revistei „Studii și articole de istorie”

Pentru mai multe informații, click aici.