us English
 

Consiliul Național al SȘIR, 11 mai 2019, Ploiești

noiembrie 16th, 2019 | Postat in Consiliul Național, Uncategorized

În ziua de 11 mai 2019 a avut loc la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești reuniunea Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, la care au participat membrii Biroului Național Executiv, ai Comisiei de Cenzori și reprezentanți ai 21 de filiale. În deschiderea reuniunii, participanții au fost salutați de viceprimarul municipiului Ploiești, domnul Cristian Ganea, iar doamna prof. Carmen Băjenaru, președinta Filialei Prahova a SȘIR, a premiat pe elevii care au participat la Olimpiada națională de istorie din aprilie 2019 și pe profesorii care i-au pregătit.

La primul punct al ordinii de zi, președintele SȘIR, prof. dr. Bogdan Murgescu, a prezentat un scurt raport de activitate pentru perioada de un an scursă de la ședința anterioară a Consiliului Național, cu accente speciale pe Programul Centenar derulat de la 24 ianuarie 2018 la 24 ianuarie 2019. A urmat prezentarea raportului Comisiei de Cenzori de către doamna prof. Ana Manea. În același timp s-a decis ca la lista premiilor anuale ale SȘIR să se adauge din 2019 și un Premiu pentru contribuții electronice la cunoașterea și/sau prezentarea trecutului istoric.

Doamna profesor Claudia Sîmtion, reprezentanta Filialei Sibiu a SȘIR, i-a urmat doamnei Manea, și a prezentat situația preparativelor pentru desfășurarea în bune condiții a Școlii de Vară de la Sibiu cu tema Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale. De asemenea, s-a subliniat încă o dată faptul că SȘIR oferă două burse de participare la această Școală de Vară, pentru un profesor din învățământul gimnazial și pentru un profesor din învățământul liceal cu vârsta sub 35 de ani și calitatea de membru SȘIR, în buna tradiție și a edițiilor precedente.

În continuare s-au prezentat aspectele referitoare la organizarea Conferinței Naționale a SȘIR de la București, din 16 noiembrie 2019, în care vor fi discutate și votate eventualele modificări ale Statutului SȘIR, dar se va și alege o nouă conducere.

Dorim să adresăm multe mulțumiri Filialei Ploiești pentru buna organizare a Consiliului Național SȘIR 2019 și în principal doamnei profesor Carmen Băjenaru și domnului profesor Dorin Stănescu.

Consiliul Național SȘIR Târgoviște, 19 mai 2018

iunie 6th, 2018 | Postat in Consiliul Național

În ziua de 19 mai 2018 s-a desfășurat la Târgoviște reuniunea Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, la care au participat membrii Biroului Național Executiv și reprezentanții a 24 filiale ale Societății. În deschiderea lucrărilor, viceprimarul municipiului Târgoviște, doamna prof. Monica Ilie, și inspectorul școlar general adjunct al județului Dâmbvița, doamna prof. dr. Gabriela Istrate, au adresat salutul lor participanților la Consiliul Național și au urat succes lucrărilor acestuia.

IMG_6011

IMG_6012

IMG_6013

IMG_6018

Președintele Societății, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, a prezentat un scurt raport de activitate pentru perioada scursă de la Consiliul Național din 27 mai 2017 de la Timișoara. În continuare coordonatorul Programului Centenar al Societății de Științe Istorice din România, prof. dr. Dorin Stănescu, a făcut un bilanț al principalelor proiecte din cadrul acestui program. Totodată, domnul Stănescu a informat pe cei prezenți asupra participării sale în calitate de reprezentant al Societății de Științe Istorice din România la Adunarea Generală Euroclio de la Marsilia (21-26 aprilie 2018), ca și asupra posibilităților de colaborare la nivel european în cadrul unor proiecte comune.

Doamna prof. Ana Manea a prezentat raportul Comisiei de Cenzori cu privire la situația financiară a Societății. Ambele rapoarte au fost aprobate în unanimitate de către Consiliul Național.

Reprezentanții filialei Arad, conf. univ. dr. Sorin Bulboacă și dr. Doru Sinaci, au prezentat succint Școala de vară a Societății de Științe Istorice din România care va fi organizată la Arad în perioada 19-24 iulie 2018. Tema centrală va fi România de acum 100 de ani, România de peste 100 de ani. Imaginând Bicentenarul. Mai multe informații legate de condițiile de participare și scurtă descriere se pot afla aici.

IMG_6019 IMG_6021

La punctul 2 al ordinii de zi a avut loc o dezbatere pe tema Societatea de Științe Istorice din România, noile media și forme digitale de comunicare. Din partea Secretariatului SȘIR, dr. Valentin Maier și drd. Ionuț Marcu au prezentat progresele realizate de la ședința Consiliului Național de la Timișoara – noua adresa de e-mail secretariatssir@gmail.com, îmbunătățirile aduse site-ului http://ssir.ro/ și crearea paginii de Facebook a SȘIR – precum și limitele comunicării electronice din cadrul Societății.

Adresăm multe mulțumiri colegilor din Filiala Dâmbovița, președintelui prof. dr. Marian Curculescu și vicepreședintelui prof. dr. Ovidiu Băsceanu, pentru modul ireproșabil în care a fost asigurată organizarea lucrărilor Consiliului Național.

Consiliul Național SȘIR (Timișoara, 27 mai 2017)

mai 30th, 2017 | Postat in Consiliul Național
IMG_5364

Mihai Pârvulescu, președintele Filialei Timiș SSIR și totodată gazda Consiliului Național, a deschis lucrările Consiliului

IMG_5365

Bogdan Murgescu, președintele SȘIR, a prezentat un succinct raport al Biroului Național Executiv pentru activitățile desfășurate în perioada scursă de la Consiliul Național din 28 mai 2016

IMG_5371

Angela Bălan, secretarul trezorier al SȘIR, citește raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2016

IMG_5369

Participanții la Consiliul Național SSIR din Timișoara

IMG_5373

Sorin Bulboacă, Președintele Filialei Arad SSIR, prezentând activitatea filialei

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România (SSIR) s-a desfășurat la Timișoara pe 27 mai 2017. În cadrul Consiliului, Președintele SSIR, Bogdan Murgescu, a prezentat Raportul de activitate pe anul 2016, semnalând apariția noului număr al revistei „Studii și articole de istorie” (LXXXIV), dar și faptul că Școala de vară din acest an va avea loc la Târgu Mureș (21-27 iulie). De asemenea, Angela Bălan a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori. În continuare, au luat cuvântul mai mulți președinți și reprezentanți ai filialelor SSIR din țară, prezentând câteva din activitățile filialelor, dar și mai multe propuneri de îmbunătățire a activității SSIR, precum nevoia de creștere a vizibilității publice, dar și a activităților filialelor în interiorul SSIR.

Mulțumim Filialei Timiș a SSIR și în principal președintelui acesteia, Mihai Pârvulescu, pentru organizarea deosebit de bună a întregului eveniment!

A început Consiliul Național SSIR, Timișoara, 27 mai 2017

mai 27th, 2017 | Postat in Consiliul Național

Cu multă plăcere anunțăm deschiderea Consiliului Național SSIR la Timișoara. Sunt prezenți Președintele SSIR, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, Secretarul General SSIR, prof. dr. Bogdan Teodorescu, alți membri ai Biroului Național Executiv, dar și președinți/reprezentanți ai filialelor SSIR.

Consiliul Național SSIR, Timișoara, 27 mai 2017

mai 26th, 2017 | Postat in Consiliul Național, Uncategorized

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România (SSIR) va avea loc anul acesta la Timișoara, sâmbătă, pe 27 mai 2017.

Sub organizarea Filialei Timiș, la Consiliul Național sunt așteptați reprezentanți ai filialelor SSIR din întreaga țară.

Consiliul Național al SȘIR (Bacău, 28 mai 2016)

iunie 3rd, 2016 | Postat in Consiliul Național

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România s-a desfășurat la Bacău, pe data de 28 mai 2016, începând cu ora 9:30, în amfiteatrul Colegiului Tehnic „Nicolae Vasilescu-Karpen”.

Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_45Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_48 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_51Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_12 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_15 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_16 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_2 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_24 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_33 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_36 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_25 Consiliul_National_al_Societatii_de_istorie_41

Lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România au cuprins o prezentare a activității Societății în ultimele 6 luni de activitate scurse de la Conferința Națională, discuţii privind pregătirea Școlii de Vară de la Agapia din perioada 18-23 iulie 2016 (sub titlul Modernitatea românească în secolele XIX-XXI. Proiecte de țară - Patrimoniu – Istorie - Educație), precum și despre tematica numărului 85/2017 al revistei „Studii și Articole de Istorie”, dar și o dezbatere referitoare la statutul istoriei în perspectiva unei noi proiecții curriculare.

Mulțumim pe această cale membrilor filialei Bacău a SȘIR, și în special domnului profesor Sebastian-Dragoș Bunghez, pentru ospitalitate și pentru buna organizare a întregului eveniment.

Consiliul Național al SȘIR (Alexandria, 23 mai 2015)

mai 24th, 2015 | Postat in Consiliul Național

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România s-a desfășurat la Alexandria, pe data de 23 mai 2015, începând cu ora 10:00, la sala de întruniri publice din cadrul Palatului Administrativ al județului Teleorman.
Societatea de Științe Istorice din România este cea mai cuprinzătoare asociație profesională din România în domeniul istoriei, reunind profesori din toate ciclurile de învățământ, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alte persoane interesate de progresul cunoașterii istorice.


Lucrările Consiliului au fost deschise de d-na Luminiţa Pinţur, preşedinte al Filialei Teleorman a Societății de Științe Istorice, inspector şcolar pentru disciplinele istorie – ştiinţe socio-umane în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Ȋnceputul activităţii a fost salutat prin cuvântul d-nei prefect al judeţului Teleorman, Carmen Daniela Dan, care şi-a exprimat recunoştinţa şi respectul pentru contribuţia pe care istoricii o aduc la dezvoltarea zonei din punct de vedere ştiinţific şi a propus organizarea unui proiect comun pentru promovarea cercetării istorice în judeţul Teleorman, în memoria regretatului profesor Ion Moraru . Ȋn continuare, domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, Cornel Bleajă, a salutat organizarea acestui eveniment pentru prima dată în judeţul Teleorman, exprimând întreaga susţinere pentru desfăşurarea activităţilor culturale şi de cercetare din judeţ, în parteneriat cu instituții ale comunităţii locale – Muzeul Judeţean Teleorman, Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Teleorman. La eveniment au fost prezenți prof.univ.dr. Bogdan Murgescu – președinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Alexandru Barnea – prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretar general al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie – președinte de onoare, membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România, delegați ai filialelor Societății de Științe Istorice din România, domnul comandor(rtr.) Nicolai Mazăre, membru și reprezentant al filialei București a Asociației Naționale „Cultul Eroilor – Regina Maria”, precum și  reprezentanți ai mass-media.
Lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România au cuprins o prezentare a activității Societății în anul 2014, discuţii privind pregătirea Conferinței Naționale din noiembrie 2015, inclusiv o inventariere și discutare a propunerilor de îmbunătățire a statutului S.Ș.I.R., o dezbatere referitoare la statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar și demersurile ce pot fi întreprinse de S.Ș.I.R. în scopul îmbunătățirii lui la nivelul standardelor europene.

Mulțumim pe această cale organizatorilor – membrilor filialei Teleorman a SȘIR, în special doamnei inspector Luminița Pințur, prefecturii judeţului Teleorman și conducerii Consiliului Judeţean Teleorman – care i-au făcut pe oaspeți să se simtă ca acasă și care au ridicat această întâlnire la nivelul unui eveniment memorabil. 

Ecouri în mass-media:

Pagina de Facebook a filialei Teleorman a SȘIR

Ziarul „Liber în Teleorman”

Ziarul „Mara”

[Filiala Teleorman] Ecou în presă al Consiliului Național al SȘIR

iunie 5th, 2014 | Postat in Activități științifice ale filialelor, Consiliul Național

Participarea filialei Teleorman la Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

Sâmbătă 24 mai 2014, Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România a fost găzduit de Filiala Dolj.
Lucrările s-au desfăşurat la noul sediu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în cadrul Universităţii din Craiova. Consiliul a fost coordonat de preşedintele SȘIR, prof. dr. Bogdan Murgescu, alături de reprezentanţii filialei Dolj: prof. dr. Sorin Damean şi prof. dr. Constanțiu Dinulescu. Filiala Teleorman a fost reprezentată de prof. Florea Cătălin Ionuţ, secretarul filialei teleormănene.
Evenimentul a fost susţinut financiar de către Consiliul Judeţean Dolj şi Primăria mun. Craiova.
În prezenţa a 40 de membri ai filialelor, s-a discutat despre: situaţia financiară pe anul 2013 (Filiala Teleorman a fost nominalizată pentru plata cotizaţiei în avans pe 2014, faţă de alte filiale restante din 2012); publicarea revistei SAI („Studii şi articole de istorie”) care a primit recunoaştere internaţională; reviste ale filialelor Dolj, Gorj, Muscel, Bacău.
S-a comunicat organizarea unei Şcoli de Vară la Univ. „Dunărea de Jos”, Galaţi, în perioada 28 iulie – 2 august 2014, ce va avea ca temă „Primul Război Mondial. Experienţe istorice şi “lecţii” pentru azi”, cu taxa de participare de 500 lei (cazarea şi masa). În acest scop, se vor acorda 2 burse pentru profesorii sub 35 de ani, care au dovedit interes deosebit pentru cercetarea istorică: o bursă pentru gimnaziu şi una pentru liceu. Profesorii participanţi vor fi implicaţi în workshop-uri, excursie la Mărăşeşti, plimbare pe Dunăre cu vaporul etc.
La activitatea Consiliului Naţional a fost prezent prof. dr. Nichita Adăniloaie, membru-fondator al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în prezent preşedinte de onoare, care a prezentat evoluţia SȘIR în decursul a 6 decenii, de la înfiinţare. Prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretarul general SȘIR a vorbit despre profesori ca model de urmat pentru elevi şi studenţi, însă a criticat nepromovarea valorilor în general de către societatea în care trăim.
S-a dezbătut tema „Formele de motivare a membrilor Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi antrenarea diverselor categorii de vârstă în activităţile acesteia”. Concluzia a fost că membrii SȘIR pot fi motivaţi prin publicarea de articole în reviste de specialitate, organizarea de simpozioane, concursuri pentru elevi, colaborarea cu instituţii culturale şi ONG-uri, acordarea de premii pentru membrii care au realizat publicaţii deosebite, salarizare mai bună, difuzare în mass-media a activităţilor, inclusiv în noile medii de socializare online: website-uri, pagini de facebook, des utilizate de elevi şi studenţi.
În susţinerea celor de mai sus menţionăm că la iniţiativa preşedintei filialei Teleorman, prof. Luminiţa Pinţur, Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala Teleorman are website creat de prof. Cătălin Ionuţ Florea, precum şi cont de facebook, realizat de prof. Monica Iorga; s-a organizat un simpozion tematic despre Marea Unire, cu participarea academicianului Dan Berindei în 2013, concursul „Comunitatea locală – file de istorie” în aprilie 2014; cartea prof. Gheorghe Vlad „Carol I, ctitorul independenţei şi modernizării României, a fost propusă pentru premiile SȘIR.; prof. Florin Iordăchiță a publicat în numărul din 2014 al S.A.I., articolul ,,Un bilanţ al alegerilor parlamentare din timpul domniei lui Carol I”; Vicepreşedintele SȘIR Teleorman, prof. Ion Tăujan, va coordona un simpozion pe tema primului război mondial, iar în toamna acestui an se va organiza o acţiune culturală dedicată domnitorului Constantin Brâncoveanu.
La final, craiovenii şi-au cinstit profesorii prin lansarea volumelor: Gheorghe Buzatu In Memoriam şi Permanenţele istoriei şi Profesorul Corneliu-Mihail Lungu la 70 de ani.

Sursa: Ziarul Mara

Consiliul Național al SȘIR, 25 mai 2013, Târgu Jiu

mai 29th, 2013 | Postat in Consiliul Național

Consiliul_National_SSIR_2013_1

În ziua de 25 mai 2013 s-a desfășurat la Târgu Jiu reuniunea Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România, la care au participat membrii Biroului Național Executiv, ai Comisiei de Cenzori și reprezentanții a 19 filiale. Potrivit ordinii de zi anunțate, a fost dezbătută problema rolului și locului istoriei în școală, în legătură cu care a fost adoptată o rezoluție.
Președinții filialelor au informat cu privire la activitățile din organizațiile lor, au semnalat unele deficiențe și au propus modalități de ameliorare. A fost prezentat, de asemenea, raportul anual al Comisiei de Cenzori, care a remarcat o creștere semnificativă a veniturilor SSIR.
Consiliul Național a aprobat organizarea la Cluj, în cooperare cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, în zilele 22-28 iulie 2013, a Școlii de Vară Predarea istoriei şi modelarea identităţilor multiple ale tinerilor europeni la începutul secolului XXI.

Consiliul_National_SSIR_2013_2

Foto: http://ssirgorj.wordpress.com/

Rezoluția S.Ș.I.R. cu privire la rolul și locul istoriei în școală

mai 29th, 2013 | Postat in Consiliul Național, Dezbaterile SȘIR

[Descarcă documentul .pdf]

Membrii Consiliului Național al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, întruniţi la Târgu-Jiu în zilele de 24-25 mai 2013, au dezbătut problema rolului și locului istoriei în școală și au ajuns la următoarele concluzii: (more…)