us English
 

Conferința Națională SȘIR, 16 noiembrie 2019, București – noua conducere a SȘIR

noiembrie 16th, 2019 | Postat in Conferința Națională, Uncategorized

Astăzi, 16 noiembrie 2019, a avut loc la București Conferința Națională a Societății de Științe Istorice din România (SȘIR). La această conferință au fost prezenți peste 50 de participanți din cele peste 30 de filiale ale SȘIR.

În deschiderea conferinței au luat cuvântul pentru a adresa un mesaj de salut: domnul profesor Ioan Opriș, prodecan al Facultății de Istorie (Universitatea din București), domnul academician Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române și domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei „Magazin istoric”.

A urmat prezentarea Raportului Biroului Național Executiv al SȘIR cu privire la mandatul 2015-2019 de către domnul profesor Bogdan Murgescu, președintele SȘIR și a Raportului Comisiei de Cenzori a SȘIR cu privire la activitatea financiară din aceeași perioadă, de către doamna profesor Ana Manea, membru în Comisia de Cenzori.

După prezentarea celor două rapoarte s-a trecut la dezbaterea și votarea propunerilor de modificare a Statutului SȘIR, urmate de alegerile pentru noua conducere a SȘIR.

Este acum momentul să facem câteva mențiuni importante.

În primul rând, adresăm mulțumiri tuturor participanților din țară care și-au rezervat din timpul lor și au făcut eforturi pentru a lua parte la Conferința Națională a SȘIR. Am apreciat și modul în care s-au implicat în dezbaterile privitoare la modificarea Statutului SȘIR. Prezența în număr mare și implicarea tuturor constituie premise solide pentru o activitate și mai bună pe viitor a SȘIR.

În al doilea rând, se cuvine să mulțumim domnului profesor Bogdan Murgescu pentru modul în care a condus SȘIR în calitate de președinte timp de două mandate, care fără îndoială că vor rămâne de referință în istoria SȘIR. Timpul, munca și energia depuse în activitatea din SȘIR de domnul profesor Murgescu au influențat pozitiv și pe ceilalți membri ai conducerii SȘIR, dar și în teritoriu, pe membrii filialelor. De asemenea, mulțumiri și echipei dumnealui.

În al treilea rând, felicitări noii conduceri a SȘIR care a fost aleasă cu ocazia acestei Conferințe Naționale, și în special domnului profesor Alexandru Barnea, noul președinte al Societății de Științe Istorice din România. Iată mai jos și pe ceilalți membri în conducerea SȘIR:

Prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România

Carol Căpiță

Secretar General al Societății de Științe Istorice din România

Bogdan Teodorescu

Secretar Trezorier al Societății de Științe Istorice din România

Angela Mihaela Bălan

Vicepreședinți ai Societății de Științe Istorice din România

Dorina Nichifor

Andrei Florin Sora

Dorin Stănescu

Dumitru Traian Tomoni

Membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România

Iulia-Cristina Bulacu

Sebastian-Dragoș Bunghez

Paul Dominte

Maria-Cristina Ilincuța

Valentin Maier

Mariana-Ioana Sechereș

Gabriel Stan

Membri ai Comisiei de Cenzori

Ana Manea

Mirela Rotaru

Tudor Iancu

Mulțumim Facultății de Istorie (Universitatea din București) și Asociației Studenților la Istorie „Dacia” pentru găzduire și sprijinul acordat.

Mulțumim membrilor din Comitetul de Organizare și în primul rând domnului profesor Andrei Florin Sora pentru coordonarea întregii echipe, pe care o amintim în cele ce urmează:

Ștefan-Marius Deaconu

Valentin Maier

Ionuț Mircea Marcu

Andreea Miță

Maria Munteanu

Cristi Pogonici

Ioana Rieber

Vasile Sandor

Dorin Stănescu

Dănuț Vasile

Marian Vișan

Sorin Vlaic

Conferința Națională SȘIR – CV-urile candidaților la conducerea SȘIR

octombrie 16th, 2019 | Postat in Conferința Națională, Uncategorized

În pregătirea Conferinței Naționale a SȘIR ce va avea loc la 16 noiembrie 2019, vă prezentăm funcțiile din conducerea SȘIR, candidații la ele care vor fi supuși la vot în ziua conferinței și CV-urile lor, care atestă competențele corespunzătoare funcției pentru care candidează.

 

Președintele SȘIR

Barnea Alexandru

 

Prim-vicepreședintele SȘIR

Căpiță Carol

 

Secretarul General SȘIR

Teodorescu Bogdan

 

Secretarul Trezorier SȘIR

Bălan Angela Mihaela

 

Vicepreședintele SȘIR

Nichifor Dorina

Pohoață Nicu*

Șerban Nicolae

Sora Florin Andrei

Stan Gabriel

Stănescu Dorin

Tomoni Dumitru Traian

 

Membru al Biroului Național Executiv SȘIR

Budu Ionel

Bulacu Iulia-Cristina

Bunghez Sebastian-Dragoș

Dominte Paul

Iancu Tudor

Ichim Elena

Ilincuța Maria-Cristina

Maier Valentin

Nichifor Dorina

Preda-Tudor Ana

Sechereș Mariana-Ioana

Stan Gabriel

 

Membru în Comisia de Cenzori

Iancu Tudor

Manea Ana

Rotaru Mirela

* CV retras de pe site, la cererea personală, ulterior candidaturii.

Lucrările Conferinței Naționale a Societății de Științe Istorice din România, București, 14 noiembrie 2015

noiembrie 14th, 2015 | Postat in Conferința Națională

Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, s-a desfășurat, în amfiteatrul „Nicolae Iorga” al Facultății de Istorie a Universității din București, Conferința Națională a Societății de Științe Istorice din România, în prezența a 53 de delegați reprezentând 31 de filiale, Biroul Național Executiv și Comisia de Cenzori, cu dreptul statutar de a dezbate principalele documente de bilanț pentru ultimii 4 ani, de a alege noua conducere a Societății și de a se constitui în noul Consiliu Național al SȘIR. Li s-au alăturat mai mulți invitați, dintre care trei (conf. univ. dr. Florentina Nițu, decana Facultății de Istorie, Dorin Matei, redactor-șef al revistei „Magazin Istoric”, și Ion M. Ioniță, redactor-șef al revistei „Historia”) au prezentat mesaje de salut. 

CNSSIR2015_1

Conferința Națională a SȘIR a dezbătut și aprobat: Raportul de activitate al Biroului Național Executiv cu privire la activitatea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România în anii 2011-2015, raportul Comisiei de Cenzori și propunerile de modificări și completări ale Statutului SȘIR.  Pe urmă, candidații pentru funcțiile de conducere ale SȘIR și-au prezentat proiectele de activitate, iar în urma votului exercitat de delegați a rezultat următoarea echipă de conducere pentru mandatul 2015-2019:

Președinte al Societății de Științe Istorice din România: Bogdan MURGESCU, prof. univ. dr., Universitatea din București

Prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România: Alexandru BARNEA, prof. univ. dr., Universitatea din București

Secretar General al Societății de Științe Istorice din România: Bogdan TEODORESCU, prof. dr.

Vicepreședinți ai Societății de Științe Istorice din România:

 • Sorin DAMEAN, prof. univ. dr., Universitatea din Craiova
 • Toader NICOARĂ, prof. univ. dr., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Nicu POHOAȚĂ, conf. univ. dr., Academia de Poliție „Al. I. Cuza”, București
 • Dumitru TOMONI, prof. dr., Liceul Teoretic „Traian Vuia”, Făget

Secretar Trezorier al Societății de Științe Istorice din România: Angela Bălan, prof. dr.

Membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România:

 • Iulia BULACU, prof. dr., Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța
 • Mihaela GRANCEA, prof. univ. dr., Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
 • Dorina NICHIFOR, prof. dr., Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Tg. Jiu
 • Gheorghe RÂNCU, prof. dr., Colegiul Tehnic Forestier, Câmpina
 • Mariana SECHEREȘ, prof., Brașov
 • Andrei Florin SORA, lector dr., Universitatea din București
 • Relu STOICA, prof., Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău

Membri ai Comisiei de Cenzori:

 • Monica TAȘCĂ, prof., Brașov
 • Ana MANEA, prof., Ploiești
 • Mirela ROTARU, prof. dr., București

Pentru detalii, accesați pagina dedicată Biroului Național Executiv.