us English

Regulamentul de organizare și desfășurare a Olimpiadei Micilor Istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII

noiembrie 28th, 2022 | Postat in Uncategorized

I. Cadrul Normativ

a. Olimpiada de istorie constituie un concurs de excelență care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012;

b. Comisia de organizare a Olimpiadei micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, este alcătuită din: prof. univ. dr. Carol Căpiță, președinte al Societății de Științe Istorice din România, conf. univ. dr. Florentina Nițu, decan al Facultății de Istorie a Universității din București, prof. Ana Preda Tudor, președinte al filialei Buzău a SȘIR, București, prof. Gabriel Stan membru al Consiliului Național al SSȘIR, prof. Elena Ichim președinte al SȘIR-filiala Teleorman, și prof. Cristina Ilincuța, președinte al Filialei SȘIR-Câmpina;

c. Organizarea și desfășurarea Olimpiadei micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, în anul școlar 2022-2023 se realizează după cum urmează: etapa locală/școală, în format fizic; etapele județeană și interjudețeană în format online/digital.

 

II. Prezentare generală

a. La Olimpiada micilor istorici – Nicolae Iorga, pentru clasele V-VII, pot participa elevi din învățământul de stat, particular și confesional, indiferent de forma de învățământ: cursuri de zi/frecvență redusă;

b. Participarea este opțională și individuală. Nu se percep taxe de participare;

c. Probele Olimpiadei se desfășoară pe clase: a V-a, a VI-a, a VII-a.

d. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei din care fac parte. Nu se admite participarea elevilor de la clasele inferioare la clasele superioare și nici invers.

e. La toate etapele olimpiadei se susține o singură probă, scrisă. Durata probei este de 90 de minute.

f. Concursul se desfășoară în trei etape, respectiv: etapa pe școală/locală în format fizic, etapele județeană și interjudețeană, în format online.

g. Desfășurarea etapei interjudețene se realizează în format online, pe o platformă electronică ce va funcționa special pentru această olimpiadă, asigurată de Societatea de Științe Istorice din România, filiala Teleorman.

h. Graficul de desfășurare și limitele de încadrare ale materiei pentru Olimpiadă sunt stabilite de către organizatori, președintele Comisiei Centrale a Olimpiadei fiind prof. univ. dr. Căpiță Carol, Președinte al Societății de Științe Istorice din România, și conf. univ. dr. Nițu Florentina, decan al Facultății de Istorie, Universitatea București.

i. Pentru informații punctuale funcționează un site al concursului realizat de filialele organizatoare ale Societății de Științe Istorice din România.

 

III. Etapele desfășurării olimpiadei

a. Etapa pe școală/locală. Perioada generală a desfășurării etapei pe școală se comunică unităților de învățământ la începutul fiecărui an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de organizatori, încadrându-se în perioada 16-20 ianuarie 2023.

b. Etapa județeană. Data de desfășurare a etapei este unică și se comunică de către organizatori la începutul fiecărui an școlar, În 2023, fiind data de 25 februarie 2023.

c. Etapa interjudețeană. Perioada de desfășurare este unică și se comunică de către organizatori la începutul fiecărui an școlar În 2023, fiind data de 22 aprilie 2023).

 

IV. Selecția elevilor.

a. Calificarea participanților la etapa superioară a olimpiadei se face cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/2012. Criteriile de calificare și cele de departajare pentru stabilirea elevilor cu drept de participare, în situația existenței a cel puțin doi elevi cu note generale egale, care s-au clasat pe locul I la etapa județeană, precum și numărul de locuri alocate etapei superioare sunt comunicate elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul olimpiadei, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea etapei curente.

b. Criteriile de selecție (nota minimă, nr. de elevi calificați pentru etapa interjudețeană) sunt stabilite de filialele organizatoare ale Societății de Științe Istorice din România, reprezentate în Comisia de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor Olimpiadei.

c. La etapa interjudețeană a olimpiadei participă toți elevii care au obținut 85 de puncte.

d. În anul școlar 2022-2023, participarea la etapa școală/locală, în format fizic, a olimpiadei de istorie se face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe întreg teritoriul României, cu și în prezența profesorului îndrumător de la clasă. Criteriile de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de către profesorul/profesorii de istorie din fiecare unitate școlară. Participarea la etapele județeană și interjudețeană a olimpiadei, în format online, se face numai prin respectarea tuturor normelor/regulilor în vigoare, valabile pe întreg teritoriul României, cu și în prezența profesorilor din Comisia de organizare, prin intermediul cărora se va accesa și platforma online a olimpiadei.

 

V. Structura și elaborarea subiectelor

a. Pentru fiecare etapă, subiectele și baremele de evaluare și de notare sunt elaborate de către Comisia de organizare care va posta pe site-ul olimpiadei un model de subiecte și baremul de evaluare. Subiectele vor conține imagini, suporturi grafice și cartografice și vor respecta următoarele criterii: să fie în concordanță cu programa olimpiadei, să asigure o cuprindere echilibrată a tematicii studiate, să permită tratarea subiectelor în timpul acordat probei (90 de minute), să asigure atingerea competențelor generale și specifice ale acutualelor programe de istorie la clasele V-VII.

b. Subiectele vor fi transmise participanților, pe platforma olimpiadei, în format online/digital, fiind accesibile în dimineața zilei de concurs. Locul de desfășurare a olimpiadei este stabilit de către fiecare dintre filiale organizatoare.

c. Punctajul minim pentru calificarea elevilor la etapa interjudețeană este de 85.

d. Modul de atribuire a premiilor la etapa județeană și interjudețeană se stabilește de către Comisia de organizare a olimpiadei.

e. Participă la etapa interjudețeană elevii care au îndeplinit punctajul minim de calificare, până la minimum 8,50. În caz de egalitate nu se realizează o departajare. Etapa interjudețeană a olimpiadei se organizează într-o unitate de învățământ din fiecare județ, stabilită de către Comisia de Organizare; înregistrările integrale ale etapei interjudețeană de concurs vor fi arhivate de către Comisia de Organizare a Olimpiadei. La această etapă, fiecare concurent are acces la un computer, completează formularul de înscriere cu datele personale și ale unității școlare de unde provine și rezolvă proba scrisă online, pe platformă, într-un interval de 90 de minute. Accesul în sala de concurs nu estre permis pe perioada desfășurării acestuia decât personalului de specialitate IT și membrilor Comisiei de organizare.

f. Subiectele și baremele de evaluare sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei de Organizare. Subiectele și Baremele de evaluare și de notare se vor afișa pe site-ul concursului după terminarea probei scrise. Clasamentul național va fi afișat pe site-ul Olimpiadei în maximum 10 zile de la finalizarea concursului.

 

VI. Responsabilitățile partenerilor:

a. Realizează platforma online și site-ul olimpiadei.

b. Acordă diplomele și asigură resursele logistice pentru susținerea și desfășurarea olimpiadei.

c. Pun la dispoziție resurse didactice (online/tipărite) în vederea pregătirii pentru olimpiadă.

 

VII. Bibliografie

a. Programa de concurs

b. Manualele școlare în vigoare pentru anul școlar în curs, pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a.

c. Atlase istorice (în format online).

 

VIII. Premii

La fiecare nivel de studiu, pentru etapa națională se acordă premii și diplome avizate de Societatea de Științe Istorice din România și de către Facultatea de Istorie a Universității din București. Pentru locurile I, II, III și mențiuni pentru maximum 15 % din numărul participanților.

 

 

Comisia de Organizare

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU

Inspector Școlar General,

Prof. dr. Daniela PALCĂU

 

 

Facultatea de Istorie, Universitatea din București,

Decan,

Conf. univ. dr. Florentina NIȚU

 

 

Societatea de Științe istorice din România,

Președinte,

Prof. univ. dr. Carol CĂPIȚĂ

 

 

Societatea de Științe istorice din România – filiala Buzău,

Prof. Ana PREDA-TUDOR

 

 

Societatea de Științe istorice din România – filiala București,

B.E. al C.N.

Prof. Gabriel STAN

 

 

Societatea de Științe istorice din România – filiala Câmpina,

Prof. Cristina ILINCUȚA

 

 

Societatea de Științe istorice din România – filiala Teleorman,

Președinte,

Prof. Elena Ichim

 

 ***

Ca model, sunt atașate mai jos variante de subiecte pentru fiecare dintre clasele V, VI și VII.

TEST Olimpiada ISTORIE subiect cls a V-a

TEST Olimpiada ISTORIE subiect cls a VI-a

TEST Olimpiada ISTORIE subiect cls a VII-a

Lasă un răspuns