us English

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXIX/2022

octombrie 26th, 2021 | Postat in Uncategorized

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2021 fiind publicate un număr de 88 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

            Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

           Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

           Revista „Studii și articole de istorie” a fost clasificată B pentru domeniul Istorie la evaluarea editurilor şi revistelor cu profil umanist, realizată în 2020 de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, iar conţinutul său este indexat în bazele de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com) şi ERIH+.

           Numărul LXXXIX (2022) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

Pandemiile în istorie. Impact cotidian, strategii adaptative, consecințe.

Pandemia COVID-19 a adus în atenția istoricilor fenomenele pandemice mai vechi sau mai noi, cum ar fi Marea Ciumă din secolul al XIV-lea sau Gripa Spaniolă din 1918-1920. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Impactul epidemiilor / pandemiilor la nivelul unor comunități locale
 • Strategii adaptative la nivelul vieții de familie sau al unor organizații profesionale
 • Carantine și alte măsuri de limitare a răspândirii bolilor
 • Soluții medicale împotriva diverselor molime
 • Consecințele demografice, economico-sociale, culturale și politice ale diverselor pandemii

Sport și identități naționale

Deși are origini încă din antichitate, sportul a devenit un fenomen social major în secolul al XX-lea. Fie că este vorba de Jocurile Olimpice sau de Cupa Davis, de campionatele mondiale sau doar de cele naționale, competițiile sportive generează pasiuni intense și servesc la consolidarea identităților sociale la nivel național și sub-național (regional). Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Jocurile Olimpice – loc al competiției sportive între națiuni
 • Finala Cupei Davis 1972
 • Identități naționale și de gen în competițiile internaționale de gimnastică
 • Marile rivalități fotbalistice
 • Echipele naționale și integrarea sportivilor aparținând minorităților – implicații pentru redefinirea identităților naționale

Industrializare și dezindustrializare

În secolul al XXI-lea ponderea industriei scade în favoarea serviciilor și a economiei bazată pe cunoaștere. Cu toate acestea, se cuvine să nu uităm că accelerarea dezvoltării economice și sociale din secolele XIX-XX a fost declanșată de revoluția industrială și alimentată de expansiunea producției industriale. De aceea, analiza istorică a proceselor de industrializare și dezindustrializare ne poate ajuta în mai buna înțelegere a lumii în care trăim și a locului activităților industriale în viitor. Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice, focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Industria în istoria unei localități / micro-regiuni
 • Procesul industrializării în România (resurse naturale, întreprinderi, procese industriale, profesii)
 • Creșterea și descreșterea unei ramuri industriale
 • Progresul tehnologic, creșterea productivității și saturarea cererii pentru unele produse industriale
 • Legătura între dezvoltarea industrială și hegemonia Europei la nivel mondial
 • Istoria învățământului
 • Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor, precum și materialele axate pe predarea online.

 • Aniversări, memorie și conștiință istorică
 • Miscellanea
 • Recenzii

                        Pentru lucrări apărute în anii 2020 și 2021.

Opțional, în perioada 1 august – 31 octombrie 2021, autorii sunt încurajați să comunice redacției titlurile și un punctaj al articolelor pe care intenționează să le transmită spre publicare, pentru a putea beneficia de consultanță înainte de redactarea respectivelor contribuții.

Termene:

 • 15 ianuarie 2022 – trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • ianuarie-martie 2022 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2022 – apariția numărului LXXXIX (2021) al revistei.

Procesul de publicare în revista „Studii și articole de istorie” este gestionat de platforma dedicată. Aceasta este disponibilă aici. Ghidul de utilizare a platformei este disponibil aici. Înregistrarea webinarului cu privire la utilizarea platformei este disponibil aici. Secretariatul revistei „Studii și articole de istorie” încurajează toți potențialii autori să adreseze orice întrebări sau nelămuriri cu privire la platforma revistei prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro sau aici și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare disponibile aici.

Lasă un răspuns