us English
 

In memoriam Gheorghe Râncu (1957-2020)

ianuarie 29th, 2020 | Postat in Uncategorized

Conducerea SȘIR anunță cu adâncă tristețe trecerea la cele veșnice, în dimineața zilei de 28 ianuarie 2020, a profesorului dr. Gheorghe Râncu, președintele Filialei Câmpina a SȘIR. Deși a trăit doar 63 de ani, viața colegului nostru s-a desfășurat în totul sub semnul excelenței. A fost student strălucit și șef de promoție al Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mai apoi doctor în istorie cu o teză despre Grigore Gafencu, întemeiată pentru prima oară pe arhiva familiei marelui diplomat.

Repartizat la Câmpina, a fost profesor cu rezultate remarcabile la catedră, director de școală vreme de mai mulți ani, metodist al Inspectoratului Școlar Prahova și nu în ultimul rând președintele Filialei Câmpina a SȘIR. În toate aceste situații a probat calități deosebite în totul dăruite studiului și predării istoriei. În cele 2 mandate (2011-2015, 2015-2019) în care a fost membru al Biroului Național Executiv al SȘIR, prezența sa printre noi a fost o garanție de seriozitate, echilibru și devoțiune față de binele colectiv.

Admirat de colegi și apreciat de elevii săi, profesorul Gheorghe Râncu va rămâne în amintirea noastră drept o personalitate exemplară, o sursă perpetuă de inspirație și un model pentru toți cei care l-au cunoscut.

#Digitaliada – Concurs de materiale educaționale digitale

ianuarie 25th, 2020 | Postat in Uncategorized

În perioada 14 ianuarie – 29 februarie 2020, Fundația Orange organizează Ediția a IV-a a Concursului Național #Digitaliada. Concursul premiază cele mai bune materiale educaționale digitale ce pot fi folosite în predarea oricărei discipline școlare de la clasele I-VIII și este împărțit pe patru secțiuni: Aplicații, Conținut video, Proiectare didactică și Alte materiale educaționale. Fundația Orange este o organizație non-profit care pune deja la dispoziție pe www.digitaliada.ro sute de resurse educaționale care pot fi folosite pentru învățământul primar și gimnazial.

Pentru cei interesați să participe cu materiale educative la acest concurs (regulament), trebuie spus că evaluarea se va face de către o comisie de experți în educație și conținut digital. În plus, #Digitaliada oferă ca premii echipamente electronice și IT în valoare de peste 8.000 de euro.

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de istorie” (nr. 87/2020) – termen extins: 15 februarie 2020

ianuarie 20th, 2020 | Postat in Uncategorized

Apel de colaborare la revista

 „Studii şi articole de istorie” nr. LXXXVII/2020

 

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2019 fiind publicate un număr de 86 de volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, precum și cercetătorilor științifici.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză. Revista poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere în română.

Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).

Revista „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).

 

Numărul LXXXVII (2020) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

De la război la pace la finele conflagrațiilor mondiale din secolul XX (1918-1923, 1945-1947)

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Mutații în relațiile international la finele celor două conflagrații mondiale
 • Schimbări de frontiere și deplasări de populații
 • Traume cauzate de război, boli, foamete, genocid și/sau represiune politică
 • Mecanisme de demobilizare și de adaptare economică la realitățile postbelice
 • Eforturi de reglementare a drepturilor omului la nivel individual și/sau colectiv
 • Procesele comemorative legate de cele două conflagrații mondiale

Surse noi în cercetarea istorică

Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

 • Noi fonduri arhivistice
 • Bazele de date și digitizarea izvoarelor istorice

Istoria învățământului

Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii

Au prioritate analizele concrete, bazate pe experiența directă a autorilor.

Miscellanea

Recenzii

 

Termene:

 • 15 februarie 2020 [termen extins]trimiterea versiunii electronice integrale a studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 • februarie-martie 2020 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 • 15 mai 2020 – apariția numărului LXXXVII (2020) al revistei

Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate sunt accesibile pe www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un template pentru contribuțiile lor.

Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic, nu respectă termenele de predare ori regulile tehnice de redactare.

Atenție la normele de redactare!

Sigla SSIR