us English
 

Consiliul Național al SȘIR (Alexandria, 23 mai 2015)

mai 24th, 2015 | Postat in Consiliul Național

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România s-a desfășurat la Alexandria, pe data de 23 mai 2015, începând cu ora 10:00, la sala de întruniri publice din cadrul Palatului Administrativ al județului Teleorman.
Societatea de Științe Istorice din România este cea mai cuprinzătoare asociație profesională din România în domeniul istoriei, reunind profesori din toate ciclurile de învățământ, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alte persoane interesate de progresul cunoașterii istorice.


Lucrările Consiliului au fost deschise de d-na Luminiţa Pinţur, preşedinte al Filialei Teleorman a Societății de Științe Istorice, inspector şcolar pentru disciplinele istorie – ştiinţe socio-umane în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Ȋnceputul activităţii a fost salutat prin cuvântul d-nei prefect al judeţului Teleorman, Carmen Daniela Dan, care şi-a exprimat recunoştinţa şi respectul pentru contribuţia pe care istoricii o aduc la dezvoltarea zonei din punct de vedere ştiinţific şi a propus organizarea unui proiect comun pentru promovarea cercetării istorice în judeţul Teleorman, în memoria regretatului profesor Ion Moraru . Ȋn continuare, domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, Cornel Bleajă, a salutat organizarea acestui eveniment pentru prima dată în judeţul Teleorman, exprimând întreaga susţinere pentru desfăşurarea activităţilor culturale şi de cercetare din judeţ, în parteneriat cu instituții ale comunităţii locale – Muzeul Judeţean Teleorman, Biroul Judeţean al Arhivelor Naţionale Teleorman. La eveniment au fost prezenți prof.univ.dr. Bogdan Murgescu – președinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Alexandru Barnea – prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretar general al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie – președinte de onoare, membri ai Biroului Național Executiv al Societății de Științe Istorice din România, delegați ai filialelor Societății de Științe Istorice din România, domnul comandor(rtr.) Nicolai Mazăre, membru și reprezentant al filialei București a Asociației Naționale „Cultul Eroilor – Regina Maria”, precum și  reprezentanți ai mass-media.
Lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România au cuprins o prezentare a activității Societății în anul 2014, discuţii privind pregătirea Conferinței Naționale din noiembrie 2015, inclusiv o inventariere și discutare a propunerilor de îmbunătățire a statutului S.Ș.I.R., o dezbatere referitoare la statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar și demersurile ce pot fi întreprinse de S.Ș.I.R. în scopul îmbunătățirii lui la nivelul standardelor europene.

Mulțumim pe această cale organizatorilor – membrilor filialei Teleorman a SȘIR, în special doamnei inspector Luminița Pințur, prefecturii judeţului Teleorman și conducerii Consiliului Judeţean Teleorman – care i-au făcut pe oaspeți să se simtă ca acasă și care au ridicat această întâlnire la nivelul unui eveniment memorabil. 

Ecouri în mass-media:

Pagina de Facebook a filialei Teleorman a SȘIR

Ziarul „Liber în Teleorman”

Ziarul „Mara”