us English

Melinda Mitu și Sorin Mitu – Ungurii despre români

ianuarie 4th, 2015 | Postat in Recomandările SȘIR
 ungurii-despre-romani-nasterea-unei-imagini-etnice_coperta_ssir Melinda Mitu, Sorin Mitu

Ungurii despre români. Nașterea unei imagini etnice

Iași, Polirom, 2014, 424 p.

ISBN 978-973-46-4685-2

Volumul cercetătorilor clujeni are drept obiect de studiu imaginile mentale și reprezentările ideologice pe care le-a generat atât de zbuciumata istorie milenară a raporturilor reciproce româno-maghiare. Este deci o cercetare din sfera imagologiei sau a alterității, construită, cum ne spun autorii, în doi timpi: mai întâi, într-o fază descriptivă, se urmărește inventarierea și prezentarea cât mai detaliată a clișeelor care compun imaginea, pentru ca mai apoi să fie urmărit modul în care aceasta a fost folosită de către utilizatori. Astfel, lucrarea a dezvoltat trei capitole esențiale care evidențiază pe rând: trecutul românilor în oglinda istoriografiei maghiare, românii și ideologia politică maghiară între Reforme și revoluție, și portretul robot al românului, fiecare capitol fiind însoțit de concluziile adecvate. Le vom reține și noi în ordinea în care au fost formulate, oprindu-ne la trei enunțuri: 1) Deși ocupă un loc modest în istoriografia maghiară din prima jumătate a secolului al XIX-lea, atitudinile ideologice evidențiază de regulă conflictele și concurența; 2) Modificarea imaginii românilor se produce după 1848, datorită prezenței acestora în tabăra anti-maghiară; 3) Din perspectiva intelectualilor maghiari, românii din Transilvania și Ungaria sunt un popor de țărani la care nu se pot sesiza semnele progresului așa cum sunt ele înțelese în Occident.

Autorii, doctori în istorie ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (Melinda Mitu – muzeograf, Sorin Mitu – profesor universitar), au cercetat vreme îndelungată un material documentar impresionant, care ne oferă o altă imagine, mai puțin cunoscută, a ungurilor despre români, dar întrutotul demnă de o nouă reflecție asupra subiectului.

Lasă un răspuns