us English
 

O nouă revistă a SȘIR – „Studii și articole de istorie locală și viață cotidiană” (SAIL)

ianuarie 12th, 2015 | Postat in Revista SAIL
Vă invităm să ne trimiteti articole pentru revista “Studii si articole de istorie locala si viata cotidiana”, cu acronimul SAIL, pe care profesorii Paul Dominte și Iulia Bulacu o vor publica in colaborare cu SSIR.  Formatul si criteriile stiintifice de redactare vor fi pentru moment cele de la SAI.
Data limita pentru trimiterea articolelor este 10 februarie 2015, pe adresa de e-mail: decebalprof@yahoo.com .

Melinda Mitu și Sorin Mitu – Ungurii despre români

ianuarie 4th, 2015 | Postat in Recomandările SȘIR
 ungurii-despre-romani-nasterea-unei-imagini-etnice_coperta_ssir Melinda Mitu, Sorin Mitu

Ungurii despre români. Nașterea unei imagini etnice

Iași, Polirom, 2014, 424 p.

ISBN 978-973-46-4685-2

Volumul cercetătorilor clujeni are drept obiect de studiu imaginile mentale și reprezentările ideologice pe care le-a generat atât de zbuciumata istorie milenară a raporturilor reciproce româno-maghiare. Este deci o cercetare din sfera imagologiei sau a alterității, construită, cum ne spun autorii, în doi timpi: mai întâi, într-o fază descriptivă, se urmărește inventarierea și prezentarea cât mai detaliată a clișeelor care compun imaginea, pentru ca mai apoi să fie urmărit modul în care aceasta a fost folosită de către utilizatori. Astfel, lucrarea a dezvoltat trei capitole esențiale care evidențiază pe rând: trecutul românilor în oglinda istoriografiei maghiare, românii și ideologia politică maghiară între Reforme și revoluție, și portretul robot al românului, fiecare capitol fiind însoțit de concluziile adecvate. Le vom reține și noi în ordinea în care au fost formulate, oprindu-ne la trei enunțuri: 1) Deși ocupă un loc modest în istoriografia maghiară din prima jumătate a secolului al XIX-lea, atitudinile ideologice evidențiază de regulă conflictele și concurența; 2) Modificarea imaginii românilor se produce după 1848, datorită prezenței acestora în tabăra anti-maghiară; 3) Din perspectiva intelectualilor maghiari, românii din Transilvania și Ungaria sunt un popor de țărani la care nu se pot sesiza semnele progresului așa cum sunt ele înțelese în Occident.

Autorii, doctori în istorie ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (Melinda Mitu – muzeograf, Sorin Mitu – profesor universitar), au cercetat vreme îndelungată un material documentar impresionant, care ne oferă o altă imagine, mai puțin cunoscută, a ungurilor despre români, dar întrutotul demnă de o nouă reflecție asupra subiectului.

Relu Stoica – Runcu. Comuna de dincolo de păduri

ianuarie 4th, 2015 | Postat in Recomandările SȘIR

Relu Stoica, Runcu. Comuna de dincolo de păduri. Monografie, Buzău, Editgraph, 2014.

Din seria lungă a monografiilor de sate, iată acum și o mai veche lucrare, desigur revăzută și adăugită la a doua sa ediție (prima, în 1998), al cărei obiect este această comună vâlceană, din extremitatea vestică a județului, în zona stațiunilor balneare Călimănești, Olănești și Govora și la mică distanță de Râmnic. După standarde acum bine cunoscute, avem aproape totul despre această pitorească așezare de la poalele munților și în vecinătatea pădurii, cu precizarea cadrului geografic și toponimiei, cu o istorie lungă începută cu urme paleolitice, din păcate insuficient cercetate, și cu primul document cert de atestare din iulie 1532, cu evoluția teritorial-administrativă, populația și traiul, economia, viața religioasă, învățământul, sănătatea, viața culturală și monumentele. O consistentă succesiune de biografii evidențiază oamenii locului, cu contribuții semnificative în toate domeniile. Apărut la Buzău într-o ținută grafică atrăgătoare, volumul are drept autor chiar pe un fiu al satului, domnul profesor Relu Stoica. Această regularitate editorială este de-a dreptul impresionantă, 12 titluri în ultimii 12 ani, între care și monografia școlii generale din Runcu, apărută tot anul acesta.