us English

Ștefan Aftodor – Boierimea în Țara Românească (1601-1654)

octombrie 3rd, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR

Ștefan Aftodor, Boierimea în Țara Românească. Aspecte politice și social-economice (1601-1654), Brăila, Editura Istros, 2014.

Un volum masiv, de peste 600 de pagini, apărut în prestigioasa colecție de istorie a Muzeului Brăilei, abordează o temă de mare interes, chiar dacă a fost de-a lungul timpului obiectul a numeroase cercetări. Cine au fost boierii? cum s-au constituit în raporturile lor cu principala instituție a țării, regimul boieresc sau autoritarismul domnesc; cum au modelat aceste relații dominația otomană? Care a fost rolul adunărilor de stări? Cum s-a structurat marea proprietate funciară? Și în ce măsură pozițiile sociale ale deținătorilor de avere levantini și autohtoni au influențat deciziile politice și lupta pentru putere? Pentru toate aceste întrebări și multe altele autorul oferă răspunsuri pertinente, despre care cu justețe credem că vor suporta nuanțări și extinderi în investigații ulterioare.

Profesorul Ștefan Aftodor, încă tânărul autor al acestei cărți, la origini o teză de doctorat în multe privințe exemplară, este președintele filialei SȘIR – Brăila, un om a cărui pasiune pentru istorie și neobosită curiozitate științifică sunt dincolo de orice îndoială.

Lasă un răspuns