us English

Premiile SȘIR pe anul 2014

august 9th, 2014 | Postat in Premiile SȘIR

S-a acordat Diploma de Excelenţă domnilor:

 • Bogdan Teodorescu, secretar general al SȘIR, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, pentru primele 5 decenii de strădanii închinate istoriei și Societății de Științe Istorice din România
 • Alexandru Barnea, vicepreședinte al SȘIR, pentru dăruirea și competența în slujirea istoriei și a Societății de Științe Istorice din România

Premiul „A.D. Xenopol”

 • Bogdan Popa, EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI SOCIETATE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ
 • Oltea Rășcanu-Gramaticu, BÂRLADUL ȘI GLORIA MILITARĂ
 • Gheorghe Vlad, CAROL I, CTITORUL INDEPENDENȚEI ȘI MODERNIZĂRII ROMÂNIEI

 Premiul „Nicolae Iorga”

 • Constantin Ardeleanu, GURILE DUNĂRII – O PROBLEMĂ EUROPEANĂ. COMERŢ ŞI NAVIGAŢIE LA DUNĂREA DE JOS ÎN SURSE CONTEMPORANE (1829–1853)
 • Marian Coman, PUTERE ȘI TERITORIU. ȚARA ROMÂNEASCĂ MEDIEVALĂ (SEC. XIV-XVI)
 • Pr. Petru Moga, IULIU POPPER, ȚARA DE FOC

 Premiul „Gheorghe Brătianu”

 • Florin Iordăchiță, A FOST MAREȘALUL ION ANTONESCU MANIPULAT DE HITLER ?
 • Alexandru-Murad Mironov, VREMEA ÎNCERCĂRILOR. RELAȚIILE ROMÂNO-SOVIETICE, 1930-1940
 • Ionuț Șerban, POLITICĂ ȘI DIPLOMAȚIE EUROPEANĂ. ROMÂNIA ȘI ITALIA ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ÎN EPOCA MODERNĂ

 Premiul „Constantin C. Giurescu”

 • Nadia Manea, CRONICARII, ADEVĂRUL ȘI PUTEREA. ISTORIE ȘI IDEOLOGIE ÎN CRONISTICA MOLDOVENEASCĂ A SECOLULUI AL XVII-LEA
 • Ștefan Grigorescu, MĂNĂSTIREA „SFINȚII VOIEVOZI”, SLOBOZIA-IALOMIȚA

 Premiul „Aurelian Iordănescu”

 • Filiala Caraș-Severin a SȘIR, REVISTA „CRONOS”, nr. 11-12/2013
 • Filiala Lugoj a SȘIR, REVISTA „RESTITUIRI BĂNĂȚENE”, nr. 1/2013
 • Relu Stoica, ISTORICUL COLEGIULUI NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU”, BUZĂU, 1919-2013
 • Mihail Adafini, CD-ul ECATERINA TEODOROIU

Lasă un răspuns