us English
 

Lavinia Betea et alii – Viața lui Ceaușescu, vol. 2: Fiul Poporului

iulie 14th, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_betea-diac-mihai-tiu_viata-ceausescu

Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Țiu

Viața lui Ceaușescu, vol. 2: Fiul Poporului

București, Editura Adevărul Holding, 2013, 432 p.

ISBN 978-606-644-036-3

Pe culmea valului de interes pentru regimul comunist și Nicolae Ceaușescu se așează și acest volum, al doilea dintr-o proiectată trilogie (Ucenicul Partidului, Fiul Poporului și probabil Tiranul – în pregătire), cu șanse mari de a fi desigur la sfârșit prima monografie consacrată acestui lider politic în istoriografia română. Cartea se arată semnificativă nu atât pentru detaliile uneori surprinzătoare ale vieții sale, cât mai cu seamă pentru că încearcă să deslușească resorturile îndeobște bine ascunse care i-au înlesnit ascensiunea și apoi menținerea la putere aproape un sfert de secol. Volumul al doilea urmărește astfel traiectoria sa politică de la moartea lui Stalin (5 martie 1953) până spre începutul anilor 1970. Sunt anii acumulării puterii, pe care o va impune o dată cu dispariția predecesorului său și pe care nu va evita să o sporească permanent atât prin îndepărtarea „vechii gărzi” dejiste, cât și prin legiferarea unor noi instituții care să-i subordoneze integral atât partidul, cât și statul. Puterea sa nelimitată s-a datorat însă și unor lovituri de imagine grandioase, precum mitingul din august 1968, utilizat apoi de propaganda comunistă pentru a-i atribui statutul de persoană providențială, fiu al poporului, genial conducător și câte altele. De la înălțimea acestei poziții, el a construit utopia raiului pe pământ comunist, cu o economie dirijată, dar prosperă și cu o nouă ordine mondială în care cuvântul său să fie ascultat.

Lavinia Betea, care a arătat în anii din urmă o mare stăruință în investigarea lumii comuniste și a personalităților ei, s-a asociat aici cu mai mulți tineri cercetători spre a ne oferi o istorie la granița dintre cărțile populare și cele științifice, cu destulă anecdotică, dar și cu o bună așezare în context și destule interpretări pertinente, o carte utilă pe care o dorim încheiată spre a o putea evalua mai concludent.

Revista „Muzeul Oltului”, nr. 2, Slatina, 2012

iulie 14th, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_anuar-muzeul-oltului-2

În urmă cu trei ani, Muzeul Oltului de la Slatina iniția o nouă publicație. Fără a avea o tematică explicită, revista și-a structurat de la început conținutul pe mai multe rubrici consacrate arheologiei, istoriei, evocării de personalități, unor documentare, ca și etnografiei și patrimoniului local. Sumarul bogat și divers este aproape în întregime consacrat județului unde funcționează muzeul care dă numele volumului. Vom găsi astfel subiecte de interes despre repertorierea arheologică pentru epoca geto-dacă, dar și despre răscoala de la 1907 într-un număr de documente, dar și într-o sinteză de istorie locală. Alte materiale reflectă anii 1937-1939 în perspectivă politică, cărora li se alătură un grupaj de mărturii din activitatea legionarilor în județul Olt. Rod al colaborării mai multor generații de istorici și arheologic din Olt, Teleorman, dar și de la București, de la septuagenarul prof. univ. dr. C.C. Petolescu la mai tinerii doctori de la Slatina și Alexandria, revista muzeului este o apariție interesantă, bine scrisă și îngrijit tipărită, cu autori – cel puțin în parte – membri ai filialei SȘIR – Olt.