us English
 

Invitație de colaborare la noul număr „Studii şi articole de istorie” (2015)

iunie 10th, 2014 | Postat in Revista SAI

Societatea de Științe Istorice din România va lansa în 2015 un nou număr al revistei „Studii și articole de istorie”. Vă invităm să contribuiți cu studii, articole și recenzii. Așteptăm propunerile dumneavoastră pe adresa secretariat@ssir.ro, in conditiile de mai jos.

Numărul LXXXII (2015) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

 • 1945 – Europa la sfârșitul Războiului Mondial. Consecințe, restructurări, învățăminte
 • Societatea românească în „epoca Gheorghiu-Dej” (1948-1965). Limitele totalitarismului
 • Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și opinii
 • Istoria învățământului
 • Miscellanea
 • Recenzii

Termene:

 • 1 octombrie 2014 - comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt rezumat (3-5 rânduri). Autorii ale căror propuneri vor fi acceptate vor primi un ghid pentru redactare.
 • 1 decembrie 2014 – trimiterea versiunii integrale a studiilor și articolelor
 • 1 ianuarie 2015 – trimiterea recenziilor în forma integrală
 • ianuarie – februarie 2015 – comunicarea de către secretariatul de redacție a avizului de publicare și/sau a solicitărilor de ameliorare a contribuțiilor, în urma procesului de evaluare.
 • mai 2015 – apariția numărului

Pentru mai multe informații, click aici.

[Filiala Teleorman] Ecou în presă al Consiliului Național al SȘIR

iunie 5th, 2014 | Postat in Activități științifice ale filialelor, Consiliul Național

Participarea filialei Teleorman la Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

Sâmbătă 24 mai 2014, Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România a fost găzduit de Filiala Dolj.
Lucrările s-au desfăşurat la noul sediu al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în cadrul Universităţii din Craiova. Consiliul a fost coordonat de preşedintele SȘIR, prof. dr. Bogdan Murgescu, alături de reprezentanţii filialei Dolj: prof. dr. Sorin Damean şi prof. dr. Constanțiu Dinulescu. Filiala Teleorman a fost reprezentată de prof. Florea Cătălin Ionuţ, secretarul filialei teleormănene.
Evenimentul a fost susţinut financiar de către Consiliul Judeţean Dolj şi Primăria mun. Craiova.
În prezenţa a 40 de membri ai filialelor, s-a discutat despre: situaţia financiară pe anul 2013 (Filiala Teleorman a fost nominalizată pentru plata cotizaţiei în avans pe 2014, faţă de alte filiale restante din 2012); publicarea revistei SAI („Studii şi articole de istorie”) care a primit recunoaştere internaţională; reviste ale filialelor Dolj, Gorj, Muscel, Bacău.
S-a comunicat organizarea unei Şcoli de Vară la Univ. „Dunărea de Jos”, Galaţi, în perioada 28 iulie – 2 august 2014, ce va avea ca temă „Primul Război Mondial. Experienţe istorice şi “lecţii” pentru azi”, cu taxa de participare de 500 lei (cazarea şi masa). În acest scop, se vor acorda 2 burse pentru profesorii sub 35 de ani, care au dovedit interes deosebit pentru cercetarea istorică: o bursă pentru gimnaziu şi una pentru liceu. Profesorii participanţi vor fi implicaţi în workshop-uri, excursie la Mărăşeşti, plimbare pe Dunăre cu vaporul etc.
La activitatea Consiliului Naţional a fost prezent prof. dr. Nichita Adăniloaie, membru-fondator al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, în prezent preşedinte de onoare, care a prezentat evoluţia SȘIR în decursul a 6 decenii, de la înfiinţare. Prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretarul general SȘIR a vorbit despre profesori ca model de urmat pentru elevi şi studenţi, însă a criticat nepromovarea valorilor în general de către societatea în care trăim.
S-a dezbătut tema „Formele de motivare a membrilor Societăţii de Ştiinţe Istorice din România şi antrenarea diverselor categorii de vârstă în activităţile acesteia”. Concluzia a fost că membrii SȘIR pot fi motivaţi prin publicarea de articole în reviste de specialitate, organizarea de simpozioane, concursuri pentru elevi, colaborarea cu instituţii culturale şi ONG-uri, acordarea de premii pentru membrii care au realizat publicaţii deosebite, salarizare mai bună, difuzare în mass-media a activităţilor, inclusiv în noile medii de socializare online: website-uri, pagini de facebook, des utilizate de elevi şi studenţi.
În susţinerea celor de mai sus menţionăm că la iniţiativa preşedintei filialei Teleorman, prof. Luminiţa Pinţur, Societatea de Ştiinţe Istorice din România, filiala Teleorman are website creat de prof. Cătălin Ionuţ Florea, precum şi cont de facebook, realizat de prof. Monica Iorga; s-a organizat un simpozion tematic despre Marea Unire, cu participarea academicianului Dan Berindei în 2013, concursul „Comunitatea locală – file de istorie” în aprilie 2014; cartea prof. Gheorghe Vlad „Carol I, ctitorul independenţei şi modernizării României, a fost propusă pentru premiile SȘIR.; prof. Florin Iordăchiță a publicat în numărul din 2014 al S.A.I., articolul ,,Un bilanţ al alegerilor parlamentare din timpul domniei lui Carol I”; Vicepreşedintele SȘIR Teleorman, prof. Ion Tăujan, va coordona un simpozion pe tema primului război mondial, iar în toamna acestui an se va organiza o acţiune culturală dedicată domnitorului Constantin Brâncoveanu.
La final, craiovenii şi-au cinstit profesorii prin lansarea volumelor: Gheorghe Buzatu In Memoriam şi Permanenţele istoriei şi Profesorul Corneliu-Mihail Lungu la 70 de ani.

Sursa: Ziarul Mara

Școala de Vară a SȘIR – 2014

iunie 4th, 2014 | Postat in Scoala de Vara

ȘCOALA DE VARĂ A Societății de Științe Istorice din România

Primul Război Mondial.

Experiențe istorice şi “lecţii” pentru azi

Galați, 28 iulie – 2 august 2014

Participanți: 50 membri ai SȘIR din țară și 20 din Galați (cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal, doctoranzi, masteranzi, muzeografi, arhiviști etc.).
Școala de vară va fi recunoscută ca activitate de perfecționare pentru profesorii din învățământul preuniversitar, iar participanții vor beneficia de 10 credite.
Taxa de participare va fi de 500 de lei (acoperă cazare 7 nopți, 3 mese/zi, mape & hand-out-uri, activitățile incluse în program; nu se acoperă: transportul participanților până la/de la Galați). Suma se va depune prin transfer bancar în contul Societății de Științe Istorice din România, IBAN RO36RNCB0076029411430001, cu mențiunea „taxă de participare la Cursurile de Vară ale SȘIR (Galați, 28 iulie 2014) pentru dl./dna. ……………., membru al filialei ………. a SȘIR”; copia documentului de certificare a depunerii sumei (sau a viramentului bancar) va fi transmisă prin e-mail în formă scanată pe adresa secretariat@ssir.ro, iar Secretariatul va confirma prin e-mail înregistrarea participării în limita numărului de 50 de locuri rezervate pentru membrii Societății de Științe Istorice din România. Data limită pentru plata taxei de participare este 15 iulie 2014.
Membrii filialelor Brăila și Galați ale Societății de Științe Istorice din România, care nu au nevoie de cazare, vor fi scutiți de taxa de participare, urmând să achite doar contravaloarea cheltuielilor directe ce le-ar reveni (acces la diverse obiective în timpul excursiilor, masa etc.).
Participanții vor fi contactați după 15 iulie 2014 pentru a se pune la punct primirea lor în ziua de 27 iulie 2014.

BURSE

Câștigătorii burselor SȘIR pentru Școala de Vară sunt:

 • Oana Neferu – Liceul Tehnologic Auto, Câmpulung-Mușcel, jud. Argeș
 • Liviu Moise – Școala Gimnazială nr. 1 Unirea, jud. Călărași

Societatea de Științe Istorice din România va oferi 2 burse care vor consta în participarea gratuită la Școala de Vară (subvenție de 500 de lei, acoperind cazarea, masa și activitățile propriu-zise) și care vor fi acordate unui profesor din învățământul gimnazial și unui profesor din învățământul liceal, în urma unui concurs. Candidații trebuie să fie profesori de istorie din învățământul preuniversitar, cu vârsta sub 35 de ani și să aibă la data depunerii dosarului calitatea de membri cotizanți ai SȘIR. Dosarul de candidat trebuie să fie trimis pe adresa de e-mail secretariat@ssir.ro până la data de 5 iulie 2014 și să conțină:
• CV (inclusiv lista publicațiilor și realizărilor profesionale, dacă este cazul);
• recomandare a unuia dintre membrii conducerii filialei SȘIR din care face parte;
• scrisoare de intenție/motivație.
După selecția dosarelor, finaliștii vor fi contactați telefonic, pentru un scurt interviu.

Pentru detalii - click aici pentru pdf