us English

Conferinţa Internaţională „Istorie si Tehnologie la Marea Neagră”

mai 28th, 2014 | Postat in Activități științifice ale filialelor

Al doilea apel pentru contribuţii la

Conferinţa Internaţională Istorie si

Tehnologie la Marea Neagră

un eveniment ştiinţific interdisciplinar important, organizat la Universitatea Ovidius din Constanta:

ISTM 2014 12-13 Septembrie 2014

http://sorging.ro/ro/articole/conferin-a-istm-2014

Universitatea Ovidius din Constanţa, Societatea Română de Grafică Inginerească (SORGING), Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Asociaţia PACES organizează conferinţa interntaţională Istorie şi Tehnologie la Marea Neagră, între 12-13 septembrie 2014, în Campusul Universitar Constănţean.

Formatul interdisciplinar original al evenimentului oferă un cadru excepţional pentru profesori, cercetători şi are girul Academiei Române prin Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), al Academiei de ştiinţe Tehnice din România (ASTR), al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR) şi al Asociaţiei Generală a Inginerilor din România (AGIR).

Această conferinţă doreşte să proiecteze perspectiva istorică şi sociologică asupra stării reale în care se află cunoaşterea, dotarea şi necesarul de tehnologie din arealul Mării Negre.

Aducând împreună istorici, sociologi, ingineri, tehnologi, dascăli, formatori, strategi, edili, pe cei care fac şi implementează politici, se va crea o abordare obiectivă a cunoaşterii în secţiunile conferinţei:

SECŢIUNEA l TEHNOLOGIE ŞI SOCIETATE

Determinism tehnologic
Analize asupra influenţei tehnologiei în schimbările configuraţiilor socio -economice, în arealul Mării Neagre
Perspective istorice asupra evoluţiei tehnologiei în arealul Mării Negre
Tendinţe în conştientizarea socială

SECŢIUNEA 2 INFRASTRUCTURA, CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORT NAVAL

Istoric şi perspective
Infrastructură şi construcţii
Amenajări şi operare portuară
Construcţii şi exploatări navale
Transportul naval
Impactul asupra mediului
Tendinţe de dezvoltare
Inovare, cooperare regională; învăţământul tehnic şi formare profesională;
Instrumente de finanţare, bune practici de politici locale.

SECŢIUNEA 3 ENERGIE ŞI RESURSE ÎN AREALUL MĂRII NEGRE

Istoric şi perspective
Petrochimie
Energetica
Resurse naturale
Impactul asupra mediului

SECŢIUNEA 4 TEHNICĂ APLICATĂ ÎN AREALUL MĂRII NEGRE

Istoric şi perspective
Tehnologii avansate în ştiinţele vieţii
Tehnică şi strategie militară
Impactul asupra mediului
Tendinţe în dezvoltarea ştiinţelor aplicate şi tehnologiei
Inovare,   cooperare   regională;   învăţământul   tehnic   şi   formare   profesională;
Instrumente de finanţare, bune practici de politici locale.

Lucrările ISTM vor fi publicate în limba engleză, într-un număr special al revistei JIDEG, publicaţie indexată Index Copernicus, DOAJ – Directory of Open Acces Journals, EBSCO – Publishing “Coverage List”), ProQuest, SCOPUS.

Date importante:

20 iunie lucrarea în extenso, conform instrucţiunilor de redactare

1 iulie: rezultatele recenziilor şi începerea înscrierilor online

12 iulie: lucrarea formatată pentru tipar

31 iulie: ultima zi de plată a taxei de participare

Pentru mai multe detalii, vă invităm să exploraţi site-ul conferinţei http://sorging.ro/ro/articole/conferin-a-istm-2014

Contact: vpomazan@univ-ovidius.ro

Lasă un răspuns