us English

Nadia Manea – Cronicarii, adevărul și puterea

ianuarie 12th, 2014 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_2013_cronicarii_manea

Nadia Manea

Cronicarii, adevărul și puterea. Istorie și ideologie în cronistica moldovenească a secolului al XVII-lea

București, Editura Oscar Print, 2013, 558 p.

ISBN 978-973-668-338-1

 

A apărut recent un volum al cărui titlu foarte lămuritor ne așează de la început într-un orizont de așteptare bine determinat, iar lectura cărții confirmă aceasta, relevând presiunea exercitată asupra cronicarilor de două puteri distincte: cea politică, în limitele căreia au trăit ca intelectuali și oameni politici autorii acestor scrieri, și adevărul pe care îl cuprind operele lor, datorită căruia au fost valorizate, câștigându-și astfel posteritatea.

În trei capitole foarte dense se cuprind mai întâi biografiile marilor cronicari moldoveni, într-o reconstituire la nivelul actual al cercetării istorice, cu firești insistențe asupra familiei, datei și locului nașterii, studiilor și carierei politice (la Miron Costin se adaugă și moartea năprasnică), cu observația că dintre cei trei adnotatori cunoscuți ai Letopisețului Moldovenesc, despre Eustratie logofătul se pot aduna date certe; într-un al doilea capitol sunt descrise marile texte (Grigore Ureche și Miron Costin), dar și compilația lui Simion Dascălul; în fine, într-o a treia parte de mare interes, trecutul descris de cronicari este confruntat cu prezentul politic al Moldovei secolului al XVII-lea, după ce a fost definit spațiul ideologic și instituțional în care au trăit cei de mai sus, între moștenirea bizantină și modelul polonez.

Am mai reține că lansarea volumului, în urmă cu două luni, a prilejuit o dezbatere care prelungea mesajul cărții, subliniind remarcabilele ecouri în contemporaneitatea zilelor noastre a unui demers vechi de trei secole și jumătate.

Nadia Manea este absolventă a Facultății de Istorie a Universității din București, cu stagii în învățământul preuniversitar și universitar, doctor în istorie (2003), cu o teză a cărei dezvoltare este volumul de față, în prezent expert la Serviciul de Arhivă al Băncii Naționale a României. Nu în ultimul rând, este membră a SȘIR, cu participări repetate la cursurile de vară din anii ’90, și unde în vremea din urmă a susținut câteva comunicări de istorie economică și financiară.

Lasă un răspuns