us English

Gheorghe Iacob (ed.) – Modernizarea României (1859-1939). Legislaţie şi strategie economică

iunie 7th, 2013 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_iacob_modernizare_Romania

Gheorghe Iacob (editor),

Modernizarea României (1859-1939). Legislaţie şi strategie economică

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012, 469 p.

ISBN: 978-973-703-828-9

Volumul se deschide cu un scurt studiu introductiv, în care autorul încearcă un bilanț al modernizării României de la Unirea Principatelor până la al doilea război mondial. Urmează apoi fragmentele esențiale din 36 de acte normative importante pentru istoria economică a României moderne, de la legea pentru reglarea proprietății rurale din 1864 (reforma agrară a lui Cuza) până la decretul-lege pentru organizarea Consiliului superior economic (1938), precum și texte analitice sau programatice elaborate de 12 exegeți ai dezvoltării economice, de la Dionisie Pop Marțian și Mihail Kogălniceanu până la Mihail Manoilescu, Mitiță Constantinescu și Victor Scărlătescu. Per total, o antologie care facilitează documentarea tuturor celor interesați de istoria României.

Editorul, profesor și actualmente prorector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a mai publicat numeroase studii și volume cu privire la istoria modernă și contemporană, printre care și Modernizare – Europenism. România de la Cuza Vodă la Carol al II-lea (2 vol.).

Lasă un răspuns