us English

Oltea Rășcanu-Grămăticu – Personalități bârlădene. Dicționar

mai 17th, 2013 | Postat in Recomandările SȘIR
Oltea_Rascanu_Gramaticu_afis Oltea Rășcanu-Grămăticu

Personalități bârlădene. Dicționar

2 vol.

Iași, Editura Pim, 2012

La începutul acestui an au fost lansate sub titlul de mai sus două volume însumând peste 800 de pagini, o impresionantă panoramă a personalităților născute la Bârlad și în zona învecinată, cu studii în localitate, în fine, în trecere în diverse situații, prin vechea urbe tutoveană, în bună măsură intelectuali, militari și politicieni, o elită numeroasă și diversă, expresia unei lungi tradiții de cultură, dublată de perseverență, aspirație spre performanță și tărie de caracter. Spre a da doar câteva exemple, își dau întâlnire în paginile cărții Miron Costin și Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petre Constantinescu-Iași și Mihail Berza, dar și frații Plăcințeanu: băiatul – Gheorghe – chirurg și cercetător, mort în închisorile comuniste la 37 de ani (1 mai 1961), după 7 ani condamnarea sa fiind considerată „o înscenare și o samavolnicie”; și fata, Sorana – dramaturg și regizor reputat.

Că avem de acum încă un instrument de lucru de mare utilitate este dincolo de orice îndoială, dar lucrarea stăruitoare a colegei noastre pentru a pune în valoare oamenii și evenimentele locurilor în care a trăit și muncit o viață este cu totul deosebită și poate reprezenta un model pentru noi toți.

Doamna Oltea Rășcanu-Grămăticu continuă cu aceste volume un ciclu de lucrări destinate Bârladului natal, din care în antecedente a publicat o monografie a localității (2 volume, ed. I 1998, ed. II 2002) și o alta a filialei Bârlad a SSIR (2011), pe care o conduce de ani buni, din când în când întrerupte de cele două mari pasiuni publicistice ale sale: Alexandru Ioan Cuza și călătoriile – de regulă în cele mai exotice zone ale planetei – prezentate până acum în șapte volume.

Lasă un răspuns