us English

Mihai Burcea, Ștefan Bosomitu (coord.) – Spectrele lui Dej

mai 12th, 2013 | Postat in Recomandările SȘIR
coperta_Spectrele_lui_Dej

Mihai Burcea, Ștefan Bosomitu (coordonatori)

Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia și regimul unui dictator

Iași, Polirom, 2012, 424 p.

ISBN 978-973-46-3188-9

Sub acest titlu se cuprind publicate in extenso comunicările unui simpozion IICCMER desfășurat în noiembrie 2011, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este o investigație de mare oportunitate, întrucât după moartea sa și mai cu seamă după stingerea ecourilor plenarei PCR din aprilie 1968, care l-a reabilitat pe Lucrețiu Pătrășcanu, cel dintâi dintre conducătorii comuniști ai României fie a fost receptat într-un mod unilateral, fie a beneficiat de o tăcere deplină. Volumul de mai sus, compartimentat în cinci mari capitole, urmărește în mod esențial ascensiunea treptată a lui Dej în anii de ilegalitate ai PCdR, atipică – întrucât fiind deținut politic vreme de 11 ani, el nu a parcurs stagiile kominterniste obligatorii –, și cum și-a consolidat puterea lichidându-și pe rând adversarii, pe Ștefan Foriș și pe Pătrășcanu, apoi grupul moscovit (Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu), în fine, pe Miron Constantinescu și Iosif Chișinevschi. Sunt cercetate de asemenea avatarurile dejismului (cultul personalității și posteritatea sa), precum și politicile și practicile regimului care îi poartă numele, și la final, într-un foarte interesant capitol („Identitate și cotidian”), viața de fiecare zi a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor în vremea sa. Se restituie astfel, prin biografia unei personalități, imaginea unei epoci și a unei societăți a cărei cercetare este încă la început.

Lasă un răspuns