us English

Vasile Diaconu – Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice

decembrie 18th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

Vasile Diaconu

Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice

Piatra Neamț, 2012, 305 p.

ISBN 978 – 973 – 7777 – 21 – 8

.

În peste 300 de pagini, se înfățișează o lucrare complexă destinată în primul rând specialiștilor, dar și celor ce doresc să cunoască trecutul nostru, un studiu de sinteză consacrat mărturiilor arheologice descoperite în depresiunea Neamț, din străfundurile preistoriei până în zorii Evului Mediu.

.

După prezentarea cadrului natural și repertorierea a 68 de stațiuni arheologice (una, două sau mai multe în localitățile cercetate), a câtorva descoperiri izolate și a trei movile, partea cea mai consistentă este dedicată contribuțiilor care susțin teza locuirii neîntrerupte în această regiune, din paleolitic și până în secolul al VIII-lea d.H., cu excepția perioadei dacice clasice (Sec. II î.H. – I d.H.) pentru care investigația nu a fost începută. O bibliografie, șapte hărți ale siturilor arheologice din toate perioadele studiate și peste 80 de planșe și fotografii completează lucrarea.

.

Autorul, Vasile Diaconu, de la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, este membru al filialei Bacău a SSIR.

Lasă un răspuns