us English

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de Istorie”

octombrie 30th, 2012 | Postat in Revista SAI

.

 

 

 

Apel de colaborare la revista

„Studii şi articole de Istorie”

 

Observaţii generale:

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2012 fiind publicate 79 volume. Revista se adresează atât cercetătorilor, cât și profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar.

Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză; suntem interesați și de materiale ale unor istorici din afara României, și vom decide după caz dacă acestea vor fi publicate în limba originală sau vor fi traduse în română.

Potrivit deciziei Consiliului Național al Societății de Științe Istorice revista „Studii și articole de istorie” va respecta riguros principiile sistemullui peer review și va fi pregătită pentru a obține cel mai târziu în anul 2014 clasificarea din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice.

 

Numărul LXXX (2013) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele grupaje:

 • Dacism și latinism în formarea poporului român.
 • Al Doilea Război Balcanic și consecințele sale
 • Didactică, metodică și management educațional
 • Istoria învățământului
 • Miscellanea
 • Recenzii

 

Corespondența referitoare la materialele pentru revista „Studii și articole de istorie” va fi transmisă prin e-mail la adresa secretariat@ssir.ro .

Materialele trebuie să fie culese în programul Word, font Times New Roman 12, la un rând, folosind un minimum de formatări, dar incluzând toate fonturile speciale considerate necesare de autori.

 


Termene:

 • 1 decembrie 2012 – comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt rezumat (3-5 rânduri), pentru a ușura pregătirea procesului de peer review.
 • 15 ianuarie 2013 – trimiterea studiilor și recenziilor propuse pentru numărul LXXX (2013) al revistei „Studii și articole de istorie”
 • 20 februarie 2013 – comunicarea de către secretariatul de redacție a avizului de publicare și/sau a solicitărilor de ameliorare a contribuțiilor.
 • 20 mai 2013 – apariția numărului

 

Reguli referitoare la redactarea studiilor pentru publicare:

 • se recomandă ca studiile să precizeze explicit raportarea lor la stadiul cunoaşterii problemei în discuţie, ca şi contribuţia lor la cunoaşterea istorică; se recomandă includerea unui paragraf de concluzii
 • autorii sunt rugați să subdivizeze studiile mai ample şi să includă subtitluri
 • se acceptă studii redactate în limba română sau în limba engleză; studiile în limba română vor fi însoţite de rezumate în limba engleză, iar cele în limba engleză de rezumate ample în limba română
 • se recomandă ca studiile să nu depăşească 40.000 semne, incluzând spațiile libere (20 pagini standard a câte 2.000 de semne)
 • studiile vor cuprinde OBLIGATORIU aparat critic; se recomandă sistemul clasic de note de subsol (potrivit standardelor Academiei Române).

 

Reguli referitoare la redactarea recenziilor:

 • recenziile trebuie să evidenţieze explicit ideile centrale (tezele) autorilor lucrării recenzate, şi să analizeze critic felul şi măsura în care aceste idei centrale sunt acoperite prin analiza istorică
 • în final, se recomandă ca recenziile să cuprindă judecăţi de valoare asupra lucrărilor recenzate; aceste judecăţi de valoare trebuie bazate pe tezele, argumentele şi lacunele lucrării recenzate; se recomandă evitarea referinţelor la aspecte nerelevante ale activităţii autorilor recenzaţi şi se interzic atacurile la persoană
 • se recomandă ca recenziile analitice să se încadreze în 2-5 pagini standard
 • în cazul când recenzia nu cuprinde elemente de analiză critică, atunci se recomandă adoptarea formatului de notă de lectură, privilegiind latura informativă şi concizia expunerii; se recomandă un raport de maximum 1.500 semne pentru o lucrare de circa 200 pagini.

Lasă un răspuns