us English
 

Nichita Adăniloaie – Pagini de istorie și învățământ

octombrie 24th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

 

Nichita Adăniloaie

Pagini de istorie și învățământ (culegere)

București, Lumina Tipo, 2012.

 

Sub acest titlu se adună o parte dintre cele peste 60 de articole publicate de autor în ultimele două decenii, în majoritate consacrate istoriei învățământului, dar și unor personalități și evenimente din modernitatea românească, lăsând loc și câtorva pagini memorialistice.

.

Am citit cartea cu gândul că ni se relevă astfel o instituție ale cărei împliniri sunt mai mult presupuse decât cunoscute. Omagiind școala, autorul acestor texte, care a împlinit recent 85 de ani, omagiază de fapt strădania continuă, niciodată întreruptă, de a afla adevărul despre sine și despre ceilalți, oferindu-ne nouă, celor mai tineri, un model de longevitate creatoare demn de admirat.

.

Profesorul Nichita Adăniloaie și-a dobândit reputația ca specialist în istoria secolului al XIX-lea românesc. S-a numărat printre ctitorii Societății de Științe Istorice din România, pe care a condus-o vreme de opt ani (1991-1999), și al cărei președinte de onoare este și în prezent.

Ștefan Grigorescu – Căpitanii lui Mihai Viteazul

octombrie 24th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

 

Ștefan Grigorescu

Căpitanii lui Mihai Viteazul

Editura Univers Științific, București, 2011.

ISBN

Volumul este consacrat epocii lui Mihai Viteazul și cuprinde o cronologie a domniei, o scurtă descriere a armatei sale și un dicționar al comandanților, în majoritate boieri din Țara Românească, cărora li se adaugă balcanici (cei mai mulți ridicați la dregătorii), căpitani secui și mari nobili maghiari din Transilvania.

.

Lectura acestor biografii convinge o dată mai mult asupra forței politice și militare excepționale a marelui voievod, dar pune în lumină deopotrivă și complicatele jocuri ale adeziunii și trădării.

.

Autorul, profesor și inspector în Ialomița, doctor în istorie, a fost foarte activ în anii din urmă în cercetarea Evului Mediu românesc.