us English
 

Apel de colaborare la revista „Studii şi articole de Istorie”

octombrie 30th, 2012 | Postat in Revista SAI

.

 

 

 

Apel de colaborare la revista

„Studii şi articole de Istorie”

 

Observaţii generale:

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2012 fiind publicate 79 volume. Revista se adresează atât cercetătorilor, cât și profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar. (more…)

Nichita Adăniloaie – Pagini de istorie și învățământ

octombrie 24th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

 

Nichita Adăniloaie

Pagini de istorie și învățământ (culegere)

București, Lumina Tipo, 2012.

 

Sub acest titlu se adună o parte dintre cele peste 60 de articole publicate de autor în ultimele două decenii, în majoritate consacrate istoriei învățământului, dar și unor personalități și evenimente din modernitatea românească, lăsând loc și câtorva pagini memorialistice.

.

Am citit cartea cu gândul că ni se relevă astfel o instituție ale cărei împliniri sunt mai mult presupuse decât cunoscute. Omagiind școala, autorul acestor texte, care a împlinit recent 85 de ani, omagiază de fapt strădania continuă, niciodată întreruptă, de a afla adevărul despre sine și despre ceilalți, oferindu-ne nouă, celor mai tineri, un model de longevitate creatoare demn de admirat.

.

Profesorul Nichita Adăniloaie și-a dobândit reputația ca specialist în istoria secolului al XIX-lea românesc. S-a numărat printre ctitorii Societății de Științe Istorice din România, pe care a condus-o vreme de opt ani (1991-1999), și al cărei președinte de onoare este și în prezent.

Ștefan Grigorescu – Căpitanii lui Mihai Viteazul

octombrie 24th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

 

Ștefan Grigorescu

Căpitanii lui Mihai Viteazul

Editura Univers Științific, București, 2011.

ISBN

Volumul este consacrat epocii lui Mihai Viteazul și cuprinde o cronologie a domniei, o scurtă descriere a armatei sale și un dicționar al comandanților, în majoritate boieri din Țara Românească, cărora li se adaugă balcanici (cei mai mulți ridicați la dregătorii), căpitani secui și mari nobili maghiari din Transilvania.

.

Lectura acestor biografii convinge o dată mai mult asupra forței politice și militare excepționale a marelui voievod, dar pune în lumină deopotrivă și complicatele jocuri ale adeziunii și trădării.

.

Autorul, profesor și inspector în Ialomița, doctor în istorie, a fost foarte activ în anii din urmă în cercetarea Evului Mediu românesc.

Lavinia Betea et al. – Viaţa lui Ceauşescu. Ucenicul Partidului

octombrie 10th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

 

Lavinia Betea (coord.), Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Ţiu

Viaţa lui Ceauşescu. Ucenicul Partidului

Bucureşti, Editura Adevărul Holding, 2012, 416 p.

ISBN 978-606-644-036-3

Parte dintr-o trilogie, din care acum avem doar primul volum (anii 1918-1954), această biografie își propune să ofere, folosind o categorie largă de surse (arhivistice, de presă, mărturii ale contemporanilor, etc.), o imagine cât de completă și veridică este posibil în acest moment asupra unui personaj istoric îndeobște cunoscut doar atât cât a îngăduit propaganda comunistă. (more…)

Cristian Preda – Vot și putere de la 1831 până în prezent

octombrie 10th, 2012 | Postat in Recomandările SȘIR

.

Cristian Preda

Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent

Iași, Polirom, 2011, 376 p.

ISBN 978-973-46-2201-6

 

Consacrată istoriei sinuoase a relației dintre vot ca modalitate de legitimare și implicit de normare a puterii și felul în care cei astfel împuterniciți au înțeles să o exercite, cartea este de fapt o evaluare riguroasă a aproape 180 de ani de modernitate românească din perspectiva celor peste 100 de alegeri organizate și a regimurilor politice pe care le-au instituit și consolidat. (more…)

HISTORIANA – un nou portal educațional al Euroclio

octombrie 10th, 2012 | Postat in Euroclio

.

Historiana este program internațional de educație cu participarea a peste 30 de țări, având ca obiectiv dezvoltarea unui website educațional cu privire la istoria și patrimoniul Europei.

.

Acest program oferă atât profesorilor, cât și tinerilor elevi oportunitatea de a compara experiențe ale indivizilor și populațiilor, consecințe ale proceselor istorice, dar și de a face conexiuni între diferitele istorii.

.

Acest website dorește să ofere o primă soluție alternativă reală la ideea de Manual al Istoriei Europene.

.

Site-ul poate fi accesat pe adresa:

http://www.euroclio.eu/new/index.php/work/historiana