us English
 

Cursurile de vară ale SȘIR, Pitești, 15-21 iulie 2012

iulie 22nd, 2012 | Postat in Scoala de Vara

Luni 6 iulie 2012, a avut loc la Pitești, în sala Amfiteatru a Muzeului Județean Argeș, deschiderea oficială a Cursurilor de vară ale Societății de Științe Istorice din România.

Cursurile de vară sunt organizate de filiala Argeș a SȘIR, cu sprijinul Consiliului Județean Argeș, al Muzeului Judeţean Argeş, al Primăriei Municipiului Argeş, al Asociaţiei de Vexilologie „Tricolorul” şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.

În prezenţa autorităţilor locale, a conducerii S.Ş.I.R., dar şi a numeroşi iubitori de istorie din întreaga ţară, au rostit alocuţiuni de bun venit: ing. Ion Popa – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, prof. univ. dr. Bogdan Murgescu – preşedintele S.Ş.I.R., prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretar general S.Ş.I.R., Constantin Vărăşcanu – vicepreşedintele Filialei Argeş S.Ş.I.R., George Rotaru – preşedintele Asociaţiei de Vexilologie „Tricolorul”. Acesta din urmă a oferit înscrisuri de onoare tuturor filialelor S.Ş.I.R. participante la Cursurile de vară şi  a prezentat o serie dintre materialele şcolare auxiliare pe care domnia sa le pune la dispoziţia cadrelor didactice care predau istorie, în cadrul Expoziţiei de Logistică Educaţional – Vocaţională „Elev 2012-2013”.

În prima zi a lucrărilor, au susținut prelegeri:

  • Dr. Dragoș-Alexandru Măndescu (Muzeul Județean Argeș) – Dacii. Despre amăgirea protocronismului și alte mistificări
  • Prof. dr. Alexandru Barnea (Universitatea din București) – Comentarii la problema „dacismului”
  • Dr. Gabriel Marin (Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario, Canada) – Negarea identității. Opțiuni identitare ale migranților români din secolele XX-XXI.
  • Dr. Nadia Manea (Banca Națională a României) - Momente si personalități din istoria unei instituții moderne românești – BNR (1880  – 1989).

O dare de seamă direct de la Cursurile de Vară ale SŞIR, 2012

(fragmente preluate de pe site-ul filialei Gorj a SŞIR)

Ziua întâi

Sub egida Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, a Muzeului Judeţean Argeş, Primăriei Municipiului Argeş, Asociaţiei de Vexilologie „Tricolorul” şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, în aceste zile municipiul Piteşti găzduieşte Lectoratul de vară al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România.

Programul, unul variat ca de fiecare dată, alternează mesele rotunde, simpozioanele şi conferinţele cu excursiile tematice şi vizitele de documentare. Din partea Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România sunt prezenţi la Cursurile de vară S.Ş.I.R. istoricii: Andrei Popete-Pătraşcu, Dorina Nichifor şi Dorel Şorop.

Ne propunem să prezentăm în fiecare zi, iubitorilor muzei Clio şi a membrilor S.Ş.I.R. Gorj impresiile şi notele de călătorie din Ţara Argeşului, evenimentele şi manifestările la care reprezentanţii Filialei Gorj S.Ş.I.R. vor lua parte pe parcursul desfăşurării acestor cursuri.

În prima zi a Lectoratului de vară al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România desfăşurat la Piteşti au susţinut comunicări şi lucrări ştiinţifice: prof. univ. dr. Alexandru Barnea şi prof. dr. Dragoş Măndescu despre problematica controversată a abordării istoriei vechi româneşti de către reprezentanţii curentului „dacist”, prof. dr. Gabriel Marina şi prof. dr. Nadia Manea.

Ziua a doua

Marţi, 17 iulie 2012, participanţii la Cursurile de vară S.Ş.I.R. au luat parte la Sesiunea de comunicări de istorie locală, susţinută de istoricii argeşeni, cu luări de cuvânt de înaltă ţinută ştiinţifică.

Ziua a treia

Excursiile de documentare la care istoricii din întreaga ţară au participat s-au desfăşurat la Tutana, Curtea de Argeş – Biserica Domnească (în naos aflându-se mormântul lui Vlaicu Vodă, recent deshumat pentru recoltarea ADN-ului) şi Mănăstirea Curtea de Argeş, unul dintre cele mai celebre monumente de arhitectură ecleziastică din Țara Românească, care în decursul secolelor a oferit lumina și cultura poporului român, Cetatea Poienari, aflată la 4 km distanţă de barajul Vidraru, în vârful muntelui Cetăţuia, la o altitudine de 850 m, protejată de pante abrupte, Vila Florica şi Capela familiei Brătianu, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti – Mănăstirea Nămăieşti, Castrul Roman Jidava, Muzeul de istorie, Biserica Domnească „Negru Vodă” şi Mausoleul Mateiaş.

Ziua a patra

În cea de-a patra zi a Cursurilor de vară organizate de Societatea de Ştiinţe Istorice din România, gazdele argeşene au oferit participanţilor o nouă excursie de documentare.

Cei 25 de istorici din întreaga ţară au vizitat: Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii de la Goleşti, Vila Florica şi Capela familiei Brătianu, oraşul Câmpulung Muscel, Casa memorială „George Topârceanu”, Mănăstirea Nămăieşti, Mausoleul de la Mateiaş şi Castrul Roman de la Jidova.

Ziua a cincea

În cea de-a cincea zi, participanţii au vizitat Muzeul Judeţean Argeş.

Ziua a şasea

În cadrul ultimei zile a Cursurilor de vară organizate de Societatea de Ştiinţe Istorice din România, conducerea societăţii a oferit distincţii tuturor participanţilor: Un VEXILLUM IN HONORIS NICOLAE BĂLCESCU, cu prilejul Lectoratului de Vară al profesorilor de istorie, desfăşurat în Anul Nicolae Bălcescu, în Piteşti – Argeş şi capitalele Ţării Româneşti, Câmpulung – Curtea de Argeş. Deasemenea au fost înmânate şi premiile anuale ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. Întrunită în şedinţa Biroului Executiv din data de 16 iulie 2012 la Piteşti, conducerea Societăţii de Ştiinţe Istorice din România  a decis în unanimitate atribuirea următoarelor premii:

 Diplome de excelenţă:
- Domnului prof. Nichita Adăniloaie, la împlinirea vârstei de 85 ani.
- Domnului prof. Ioan Mitrea, la împlinirea vârstei de 75 ani.
- Domnilor prof. Mihai Pârvulescu şi Dumitru Tomoni, pentru organizarea Cursurilor de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Timişoara 2011.
- Părintelui paroh Petru Moga de la Parohia „Sf. Nicolae”, cartierul Slobozia, din Câmpina, jud. Prahova.
- Domnilor prof. Constantin Vărăşcanu şi Spiridon Cristocea, pentru organizarea Cursurilor de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Piteşti 2012.
Premiul „Gheorghe I. Brătianu”
- Doamnei prof. Dorina Nichifor şi domnilor Gheorghe Nichifor şi Andrei Popete-Pătraşcu, pentru lucrarea „Aspecte ale vieţii cotidiene în mărturii ale vremii (1938-1947)”.
- Domnului prof. Relu Stoica, pentru lucrarea „Contribuţii bibliografice la istoria judeţului Buzău”.
Premiul „A.D. Xenopol”
- Domnului prof. Ştefan Grigorescu, pentru lucrarea „Căpitanii lui Mihai Viteazul”.
- Domnului prof. Constantin Vlad, pentru lucarea „Carol al II-lea o speranţă neîmplinită
- Domnului prof. Andrei Florin Sora, pentru lucrarea „Servir l’ état Roumain. Le corps préfectoral, 1866-1940”.
Premiul „Constantin C. Giurescu”
- Doamna prof. Oltea Răşcanu Grămăticu, pentru lucrarea „Monografia Filialei Bârlad a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România”.
- Domnului prof. Mihai Adafini, pentru lucrarea „Sfânta lumină  a învăţăturii şi apostolii ei. Istoria şcolii pancene (1856-2011)”.
- Doamnei prof. Mariana Vânătoru şi domnului prof. Marian Vânătoru, pentru lucrarea „Monografia şcolii din comuna Peretu, judeţul Teleorman (1823- 2010)”.
- Domnilor prof. Nicolae Ionescu şi Marin Maronescu, pentru lucrarea „Monografia Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui (1890-2010)”.
- Domnului prof. Ioan Magear, pentru lucrarea „Monografia Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Reşiţa”.
- Domnului prof. Nicolae Cristea, pentru lucrarea „Imaginea publică a monarhiei în România (1866-1947)”.
- Domnului prof. Ghe. Cârştina, pentru lucrarea „Dragoslavele”.
Premiul „Aurelian Iordănescu”
- Revista „Zargidava”, nr. 10  Filiala Bacău S.Ş.I.R.
- Revista „Tezaur”, nr. 9, editată de Filiala Buzău S.Ş.I.R.
- Revista „Historia C.N.E.T.”, nr. 8-9, editată de Filiala Gorj S.Ş.I.R.
- Revista „Historica. Antologie de studii şi articole de istorie” – 10 ani de la apariţie, editată de Filiala Dolj S.Ş.I.R.
- Revista „Istorie şi societate. Studii şi comunicări”, vol. II, editată de Filiala Prahova S.Ş.I.R.
- „Anuarul Filialei Câmpina S.Ş.I.R.”, vol. II, 2011. 

Deschiderea cursurilor de vară ale SȘIR – Pitești, 2012

iulie 19th, 2012 | Postat in Activități

.

Luni 6 iulie 2012, a avut loc la Pitești, în sala Amfiteatru a Muzeului Județean Argeș, deschiderea oficială a Cursurilor de vară ale Societății de Științe Istorice din România.

.

Cursurile de vară sunt organizate de filiala Argeș a SȘIR, cu sprijinul Consiliului Județean Argeș, al Muzeului Judeţean Argeş, al Primăriei Municipiului Argeş, al Asociaţiei de Vexilologie „Tricolorul” şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş.

.

Pentru detalii, citiți aici.